19130226 - Deltagande. C. O. WICKMAN.

För allt deltagande vid vår make och faders, Smedmästaren C. O. WICKMANS bortgång samt för den rika blomstergärd, som ägnats hans minne, bedja vi få framföra vår varma tacksamhet.
MAKA och BARN.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 februari 1913
N:r 47