19130226 - Mjölkens fetthalt.

Mjölkens fetthalt.
28 st. mjölkprof verkstäldes för hälsovårdanämden under februari månad.

  Försäljningslokal. Fett %
Sofia Söderberg Nya torget 4 3,0
Selma Svensson Judegränd 2,9
Nils Johansson Adelsgatan 20 3,0
Amalia Hallgren Adelsgatan 16 3,0
K. Claesson Bredgatan 5 3,2
Anna Olofsson S:a Kyrkogatan 5 3,0
Olivia Ahlsten Magasinsgatan 11 2,8
Anna Pettersson Mellangatan 7 2,9
Hulda Eriksson Mellangatan 39 3,5
Signe Johansson S:t Gertrudsgr. 2 2,9
Bernh:a Grefberg Hästgatan 24 3,0
W. Meyer S:t Hansgatan 5 3.2
A. Wik Utanf, Söderport 2,6
Carolina Viman Uddensgränd 12 3,2
Math. Bergström Kyrktrappan 2 3,1
Josef. Johansson Spacksrum 3,0
Anna Svensson Strandgatan 33 3,1
Carol. Nordström S:t Hansgatan 40 3,0
Aug. Stenhård Hästgatan 16 3,2
Amalia Nilsson Wismarggränd 1 3.0
Augusta Ahlström Erik XIII:s gr. 4 2,5
Axel Hellström N:a Smedjeg.1-2 3.6
A. A. Johansson Ö:a Tullgrand 3 3,3
Edit Molin Utanf. Söderport 2,8
Konrad Müller Adelsgatan 19 3,0
Hilma Olsson Södervärn 3,4
Alfr. Weström Södervärn 2,9
A. Pettersson Utanf. Söderport 4,2


Fetthalten utgjorde i medeltal 3,o8 procent och understeg i 8 fall 3,0 procent.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 februari 1913
N:r 47