19130228 - Död. Laura Christina.

Vår goda älskade maka och moder Laura Christina född Nyström afled stilla idag kl. 2,30 e. m. i en ålder af 71 ½ år, djupt sörjd och mycket saknad af oss, barnbarn, barnbarnsbarn, syskon, släktingar och vänner.
Vägume, Lärbro den 21 febr. 1913.
CARL RUBARTH.
BARNEN.

Sv. Ps. 275, 8 o. 9 v. 482, 6 v.



Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49