19130228 - I Amerika aflidna gotlänningar.

I Amerika aflidna gotlänningar.

I en af en stockholmstidning offentliggjord förteckning öfver under senare tider i Amerika aflidna svenskar, märkas bl. a. tvänne gotlänningar, nämligen bagaren Johan Elof Carlström, Brooklyn N. Y., som afled 19 jan. i en ålder af 54 år, och Olof Nelson, Weston. Nehr., hvilken afled 7 jan. 81 år gammal. Carlström, som kom till Amerika 1891, uppgifves vara född i Anga socken, under det att för Nelson, som kom till Amerika 1870, ingen socken uppgifves.Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49