Visa # 
Rubrik Träffar
19130102 - Afsked 342
19130102 - Afsked från befattningen 360
19130102 - Borgenärerna i bagaren 370
19130102 - Borgenärerna i handelsidkerskan 329
19130102 - C. I. Kolmodin. 311
19130102 - Det nya året 309
19130102 - Död. Johan Petter Gunnar Ringvall. 285
19130102 - Död. Johan Theodor Johansson. 548
19130102 - Dödens skördar. 396
19130102 - En kännbar förlust 287
19130102 - Ett ohyggligt barnhem. 307
19130102 - Folkmängdsuppgifter. Gotlands landsbygd. 744
19130102 - Förordnandet 332
19130102 - Från landsbygden. Sanda, Vamlingbo och Björke. 694
19130102 - Från Sjön. 729
19130102 - Hushållningsgillena. 652
19130102 - I D. B. V:s sparbank 297
19130102 - Medicinalstyrelsen 505
19130102 - Ordboken öfver Gotlands folkmål. 312
19130102 - På förslag 290
19130102 - Passagerarelista. 709
19130102 - Stiftelseurkund! 553
19130102 - Tempertur och lufttryck i Visby 638
19130102 - Till förste styrman 252
19130102 - Visby stads folkmängd 846
19130102 - Visby. 1250
19130103 - Auktion i Stånga. 428
19130103 - Auktion i Väte. 401
19130103 - Bättre fastighetsauktion. 252
19130103 - Borgenärerna i urarfvakonkursen 671
19130103 - Död. Anders Johan Petter Budin. 408
19130103 - Död. Catharine Kristine Envall. 359
19130103 - Entreprenadauktion 275
19130103 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 946
19130103 - Från landsbygden. 894
19130103 - Från landsbygden. Ala. 446
19130103 - Från sjön. 562
19130103 - Genom offentlig auktion, 448
19130103 - Jakttabell för Gotlands län. 264
19130103 - Offentlig auktion. 445
19130103 - Passagerarelista. 827
19130103 - Slite. 526
19130103 - Slite. Ankomna fartyg. 628
19130103 - Stor auktion 221
19130103 - Temperatur och lufttryck i Visby 626
19130103 - Tingstäde rullföringsområde 710
19130103 - Vikariat 441
19130103 - Visby torgpris. 601
19130103 - Visby. 883
19130104 - C. I. Kolmodin, Visby. 218
19130104 - Död. Christina Höglund. 221
19130104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 645
19130104 - Från landsbygden. Fårö. 526
19130104 - Från sjön. 520
19130104 - Lokalafdelningen n:r 250 182
19130104 - Medén & Wetterlund 228
19130104 - Passagerarelista. 694
19130104 - Rättegångs- och Polissaker. 437
19130104 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 211
19130104 - Stiftadt 1782. Fonder 14,500,000. 190
19130104 - Temperatur och lufttryck 199
19130104 - Visby. 964
19130107 - Död. Anna Ottilia. 274
19130107 - Död. Karl Reinhold Hansson. 372
19130107 - Död. Petter August Olsson. 328
19130107 - Fattigvårdsstyrelsen 191
19130107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 752
19130107 - Från landsbygden. 685
19130107 - Från sjön. 824
19130107 - Genom offentlig auktion, 449
19130107 - Passagerarelista. 169
19130107 - Temperatur och lufttrycki Visby 548
19130107 - Visby 796
19130108 - Död. Margareta Sofia Lindgren. 380
19130108 - Död. Olof Gardell. 465
19130108 - Fastighetsauktion. 405
19130108 - Från landsbygden. Ardre. 459
19130108 - Från landsbygden. Garda. 521
19130108 - Från landsbygden. Levide. 414
19130108 - Från sjön. 647
19130108 - Gotlands Djurskyddsförening 204
19130108 - Männen för dagen. 282
19130108 - mejerikonsulenten. 164
19130108 - Passagerarelista. 723
19130108 - Rättegångs- och Polissaker. 513
19130108 - Temperatur och lufttryck i Visby 519
19130108 - Visby. 958
19130109 - Död. Maria Katarina Westring. 261
19130109 - Död. Nils Petter Kvarnstedt. 405
19130109 - Temperatur och lufttryck i Visby 626
19130109 - Vikariat vid Guldrupe skola 370
19130109 - Visby 1663
19130110 - Auktion i Hangvar. 525
19130110 - Auktion Lördagen 501
19130110 - Auktion Måndagen 295
19130110 - Auktion. 675
19130110 - De nya guld- och sillverstämplarna. 191
19130110 - En ny Asta Nielsenfilm 194
19130110 - En rätt lustig potatis 454
19130110 - Ett brudstolskläde 520
19130110 - Fårösund. 490
19130110 - Fastighets- och lösöreauktion. 422
19130110 - Från hamnen. 190
19130110 - Från sjön. 177
19130110 - Genom offentlig auktion, 547
19130110 - Inlöst fornfynd. 377
19130110 - Kanalarbete. 415
19130110 - Kappelshamn. 424
19130110 - Konfirmationsundervisningen 183
19130110 - Lösöreauktion. 306
19130110 - Mazetti's Ögon-Cacao. 175
19130110 - Omkommen gotländing. 226
19130110 - Postupplagorna 180
19130110 - Punschstämpelskatten. 166
19130110 - Talmansryktena. 177
19130110 - Temperatur och lufttryck 200
19130110 - Till årets infanteriskjutskola 167
19130110 - Till ledamot 188
19130110 - Vid Hägvalls kvarn Linde 407
19130110 - Vid Visby högre flickskola 186
19130111 - All jakt 447
19130111 - Arbetena å Broväg. 176
19130111 - Bergmans teatersallskap 196
19130111 - Borgenärerna 637
19130111 - Den kyrkskrifna folkmängden 793
19130111 - Död. Kerstin Emilia. 253
19130111 - Drättselkammaren 194
19130111 - Emigrationen. 171
19130111 - Faststäldt landstingsbeslut. 203
19130111 - Folkmängsuppgifter från Gotlands landsbygd 653
19130111 - Förlängd tjänstledighet 178
19130111 - Från landsbygden. Sanda. 357
19130111 - Från sjön. 171
19130111 - G. U. F:s Visbykrets 169
19130111 - Granit. 205
19130111 - Krig eller fred? 450
19130111 - Passagerarelista. 184
19130111 - Prästerskapet. 492
19130111 - Prins Eugen 185
19130111 - Rättegångs- och Polissaker. 164
19130111 - Resultatet aj fjolårets taxerig. 200
19130111 - Sjuttiofem år 632
19130111 - Styrelsen för F. K. P. R. 185
19130111 - Temperatur och lufttryck 208
19130111 - Till kvinligt skrifbiträde 203
19130111 - Vinterbåtarna. 176
19130113 - Angående icke vapenföra värnpliktiga 179
19130113 - Arbetsförman 171
19130113 - Auktion å virke och ved 395
19130113 - Död. Maria Kock. 582
19130113 - Efter 2-årig aktiv tjänstgöring 192
19130113 - En gammal sjöbuss. 214
19130113 - En vacker gudstjänst 161
19130113 - Fjolårets sockerbetskörd 189
19130113 - Första förhör 585
19130113 - Från hamnen. 498
19130113 - Från landsbygden. Fleringe. 427
19130113 - Från landsbygden. Rute. 532
19130113 - Från landsbygden. Vallstena. 357
19130113 - Hem från kriget. 442
19130113 - Hushållningsgillena. 592
19130113 - Konkursärenden. 690
19130113 - Konkursernas antal 225
19130113 - Kungörelse. 686
19130113 - Lösöreauktion. 216
19130113 - Mazetti's Vanilj Chokolad 161
19130113 - Nytt millionföretag på Gotland. 406
19130113 - På sin 76-årsdag 630
19130113 - Passagerarelista. 188
19130113 - Rättegångs- och Polissaker. 205
19130113 - Såld stadsfastighet. 181
19130113 - Som extra provinsialläkare 402
19130113 - Täckdikningslån. 359
19130113 - Temperatur och lufttryck 209
19130113 - Till medlem 174
19130113 - Tingspredikan 559
19130113 - Våra riksdagsman 201
19130113 - Venia 632
19130113 - Vinterbåtarna. 196
19130114 - Barnförlamningen. 195
19130114 - Den innevarande vintern 167
19130114 - Död. Ida Mathilda Broström. 385
19130114 - Död. Sanna Lindström. 170
19130114 - Ett fackeltåg 212
19130114 - Från sjön. 204
19130114 - G. U. F:s Visbykrets 190
19130114 - Hoburgens lifräddningstation, 302
19130114 - I skogsvårdskomitén 376
19130114 - Inköp af mark för kronans räkning. 175
19130114 - Konkursärende. 328
19130114 - Konkursauktion i Hablingbo. 454
19130114 - Kungörelse. 191
19130114 - Linamyrsköpet. 184
19130114 - Syster Myrsten 419
19130114 - Täckdikningslån 199
19130114 - Temperatur och lufttryck 230
19130114 - Till nämdeman 763
19130114 - Till vikarierande lärarinna 391
19130114 - Upprop 166
19130114 - Världens högsta träd. 191
19130115 - Anmaning. 406
19130115 - Befrielse från återläsningsskyldighet 169
19130115 - Beviljadt infäste. 177
19130115 - Böndagar under 1914. 171
19130115 - Död. Anna Maria Charlotta. 574
19130115 - Död. STURE. 193
19130115 - Emigrationskomiténs utredning. 171
19130115 - Ett trefligt samkväm 208
19130115 - Fastighetsauktion i Grötlingbo. 380
19130115 - Fest 183
19130115 - Från landsbygden. Vamlingbo. 404
19130115 - Från sjön. 176
19130115 - Gotlands Djurskyddsförening 188
19130115 - Hushållningsgillena. 435
19130115 - Inlösen af gatumark. 179
19130115 - Krigsrätt 176
19130115 - Lavetter till de Hertzska kulsprutorna. 188
19130115 - Offentlig auktion. 398
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång 431
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång. 615
19130115 - Om nedsatta biljettpris 179
19130115 - Passagerarelista. 168
19130115 - Polis tillsättes å Södervärn. 191
19130115 - Rättegångs- och Polissaker. 968
19130115 - Skolorna börja. 206
19130115 - Södra härads brandstodsförening. 436
19130115 - Stadens bilfvande varmbadhus. 170
19130115 - Stadsfullmaktige 158
19130115 - Temperatur och lufttryck 141
19130115 - Till entreprenör 170
19130115 - Till infanteriskjutskolan 182
19130115 - Tillstånd 559
19130115 - Värdefull lösöreauktion. 567
19130115 - Världshistoriska gestalter. 288
19130115 - Venia 549
19130115 - Vinterpostfarten. 171
19130116 - Antalet emigranter 168
19130116 - Auktion i Gammalgarn. 470
19130116 - Beviljad kollekt. 174
19130116 - Byggmästaren L. Andersson. 366
19130116 - De Ekenbergska torfpatenten. 215
19130116 - Den allmänna pensionsförsäkringen. 219
19130116 - Fältskjutning 509
19130116 - Fögaeriförraltningens omorganisation. 180
19130116 - För flere och bättre skyddade kabelförbindelser 158
19130116 - Förmyndareräkningar 208
19130116 - Från infanteriet. 155
19130116 - Från landsbygden. Hall. 461
19130116 - Från landsbygden. Norrlanda. 382
19130116 - Från landsbygden. Sanda. 463
19130116 - Gotlands norra härads brandstodsförening. 334
19130116 - Hvad flygningarna kostade 1912. 171
19130116 - Offentlig auktion i Garda. 464
19130116 - Passagerarelista. 239
19130116 - Såsom rymmare efterlyses 845
19130116 - Sirius Biografteater. 168
19130116 - Temperatur och lufttryck 173
19130116 - Till anläggande 144
19130116 - Till det frivilliga skytteväsendet 173
19130116 - Tjänstledighet 643
19130116 - Väghinder. 383
19130116 - Vårt blifvande varmbadhus. 162
19130116 - Vinterbåtarna. 156
19130116 - Visby Biografteater 184
19130117 - Anbud å möbler till Gnisten. 499
19130117 - Anmaning. 524
19130117 - Auktion å virke och ved 404
19130117 - Auktion Furubjers i Tingstäde 469
19130117 - Auktion i Gammalgarn. 478
19130117 - Auktion i Stenstu i Stenkyrka. 572
19130117 - Auktion vid Åkra i Sjonhem. 362
19130117 - Auktion vid Dans i Hejde. 373
19130117 - Auktion vid Demerarfve i Rone. 422
19130117 - Den tillämnade torfkolsfabriken 173
19130117 - Död. Anna Magdalena Hallbom. 429
19130117 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 415
19130117 - Exekutiv auktion å Fårö. 430
19130117 - Fastighets- & lösöreauktion i Lye. 407
19130117 - Fastighets- och lösöreauktion. 393
19130117 - Fastighetsauktion. 200
19130117 - Fastighetsauktion. O. Björnlund. 372
19130117 - Från landsbygden. Bunge. 452
19130117 - Från sjön. 195
19130117 - Genom offentlig auktion, 615
19130117 - Hamnuppbörden 179
19130117 - Häradshöjding Th. af Ekenstam 169
19130117 - Ingen kommendantsbefattning i Tingstäde. 451
19130117 - Konkursauktion i Hablingbo. 419
19130117 - Krigsrätt 207
19130117 - Lojsta komministratur. 355
19130117 - På finfin skridskois 500
19130117 - Passagerarelista. 183
19130117 - Rättegångs- och Polissaker. 178
19130117 - Sextio år 145
19130117 - Statsbidrag för moderskapshjälp. 153
19130117 - Stor auktion 361
19130117 - Strömbergska teatersällskapet 146
19130117 - Temperatur och lufttryck 160
19130117 - Trafikinkomsterna å Gotlands järnväg 152
19130117 - Våra fornminnens bevarande. 194
19130117 - Värdefull lösöreauktion. 659
19130117 - Vid högre flickskolan 219
19130117 - Vid Pavalds i Lärbro 576
19130117 - Vinterturer 212
19130118 - Af vinterbåtarna 174
19130118 - Anslag till järnvägen 487
19130118 - Auktion vid Stenkumlaväg. 192
19130118 - Auktion. 477
19130118 - Böterna höjda för Gotlands Folkblad. 192
19130118 - C. A. Hultgren, Visby. 198
19130118 - Dispensansökan. 161
19130118 - Folkskollärare förbereder 370
19130118 - Från sjön. 153
19130118 - I sitt 60:de år 143
19130118 - Krigsaviatikerns sista strid. 410
19130118 - Lönereglering för e. o. prästerskapet. 170
19130118 - Nationalgoodtemplarnes paradfest, 167
19130118 - Passagerarelista. 191
19130118 - Proviantförråd vid Fårösunds kustposition. 367
19130118 - Rättegångs- och Polissaker. 226
19130118 - Stor egendomsaffär. 602
19130118 - Temperatur och lufttryck 189
19130118 - Till tjänstgöring 141
19130120 - Baltiska utställningens affisch. 151
19130120 - Död. Chatarina Bernhardina Wiberg. 157
19130120 - Död. Jakob Petter Alfred Jakobsson. 236
19130120 - Död. Karl. 441
19130120 - Enligt epidemirapporterna 687
19130120 - Från sjön. 208
19130120 - Gotlands missionsförenings 197
19130120 - Klintehamn. 485
19130120 - Konungens adjutant 181
19130120 - Männen för dagen. 164
19130120 - Musikstund å lasarettet. 192
19130120 - Passagerarelista. 158
19130120 - Rättegångs- och Polissaker. 196
19130120 - Sextio år 418
19130120 - Temperatur och lufttryck 186
19130120 - Vinterpostfarten. 145
19130120 - Vintersport. 186
19130121 - Den sista af sin ätt. 531
19130121 - Död. Anna Hägg. 177
19130121 - Dödsfall. 166
19130121 - Egendomarna Malms 371
19130121 - Fårösundsförråden. 379
19130121 - Från landsbygden. Ala. 445
19130121 - Från landsbygden. Stånga. 457
19130121 - Från sjön. 195
19130121 - Häradshölding Th. af Ekenstam 351
19130121 - Hushållningsgillena. 524
19130121 - I härvarande kronohäkte 190
19130121 - Landtmannaveckan i Dalhem. 489
19130121 - Männen för dagen. 162
19130121 - Odlaren 187
19130121 - Passagerarelista. 139
19130121 - Rättegångs- och Polissaker. 145
19130121 - Sjuttioett år 205
19130121 - Som ledamot i taxeringsnämden 558
19130121 - Temperatur och lufttryck 233
19130121 - Västningeköpet. 406
19130121 - Virkes- & vedauktion i Helvi. 374
19130122 - Anmaning. 482
19130122 - Auktion i den s. k. Qviehagen. 438
19130122 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 351
19130122 - Eldsvåda i Alfva. 446
19130122 - Fältskjutning 452
19130122 - Fastighetsauktion. 245
19130122 - Ferdinand Slitberg, Burgsvik. 420
19130122 - Från landsbygden. Lärbro. 407
19130122 - Från landsbygden. Stånga. 393
19130122 - Genom offentlig auktion, 600
19130122 - Gotlands skytteförbunds 403
19130122 - Krig och fred. 423
19130122 - Landtbrukaren E. Eliasson. 678
19130122 - Landtmannaveckan i Dalhem. 516
19130122 - På sin konsertturné 142
19130122 - Passagerarelista. 188
19130122 - Prinsessan Eugenies understödsförening 256
19130122 - Räfskall 558
19130122 - Rättegångs- och Polissaker. 180
19130122 - Skogsauktion. 470
19130122 - Statsanslaget å 100,000 kr. 158
19130122 - Statsanslaget till Tingstäde-Fårösundsjärnvagen. 404
19130122 - Stor auktion 225
19130122 - Större auktion å spannmål m. m. 179
19130122 - Styrelsen för Gotlands Djurskyddsförening 152
19130122 - Suderbys i Hejdeby. 388
19130122 - Telefonförhållandena på Gotland 365
19130122 - Temperatur och lufttryck 177
19130122 - Torsdagen 23 januari 211
19130122 - Vid Pavalds i Lärbro 412
19130122 - Vinterpostföringen. 170
19130123 - Borgenärerna 202
19130123 - Efterlyst 430
19130123 - Ett resestipendium 160
19130123 - Fältskjutning 450
19130123 - Förslag till tomtindelning. 218
19130123 - Från affärsvärlden. 170
19130123 - Från sjön. 165
19130123 - Hundskatt 195
19130123 - I Hälsovännen 131
19130123 - Landtmannaveckan i Dalhem. 492
19130123 - Linamyrsköpet. 148
19130123 - När olyckan är framme. 374
19130123 - Passagerarelista. 202
19130123 - Räntabla fastigheter 179
19130123 - Rättegångs- och Polissaker. 151
19130123 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 154
19130123 - Temperatur och lufttryck 192
19130123 - Till vik. lärarinna 609
19130123 - Tillstånd till gårdfarihandel 186
19130123 - Väghinder. 536
19130123 - Vinterbåtarna. 163
19130124 - Å auktion vid Takstens 461
19130124 - Auktion i Boge. 449
19130124 - Auktion i Hafdhem. 617
19130124 - Auktion i Lojsta. 382
19130124 - Auktion i Vamlingbo. 411
19130124 - Auktion vid Qviehagen. 662
19130124 - Auktion vid Valdartve i Eskelhem. 468
19130124 - Auktionsuppbörd 668
19130124 - Död. Hilda Maria Karolina. 385
19130124 - Död. Nicklas Vilhelm Larsson. 388
19130124 - Dödsfall. 192
19130124 - Egendomarna Malms 339
19130124 - Entreprenadauktion. 449
19130124 - Fastighets- och lösöreauktion. 381
19130124 - Fastighetsauktion vid Murgatan 43. 143
19130124 - Fastighetsauktion. 152
19130124 - Fisket i Gotlands län 1912. 157
19130124 - Från landsbygden. Sanda. 178
19130124 - Från sjön. 153
19130124 - Fredagen den 31 Januari 143
19130124 - G. U. F:s Visbykrets 155
19130124 - Genom offentlig auktion 153
19130124 - Landtmannaveckan i Dalhem. 518
19130124 - Med anledning af sin hustrus död 363
19130124 - Militärbefälhafvaren 165
19130124 - Omorganiseringen af 180
19130124 - Onsdagen den 29 jan. 401
19130124 - Passagerarelista. 159
19130124 - Passionsgudstjänsterna 475
19130124 - Populärvetenskapliga artiklar. 170
19130124 - Rättegångs- och Polissaker. 151
19130124 - Sixarfve i Viklau. 311
19130124 - Skogsauktion. 343
19130124 - Skolgången å Södervärn. 154
19130124 - Sparbanksrörelsen vid stadens folkskolor. 161
19130124 - Stor auktion å handelsvaror. 170
19130124 - Temperatur och lufttryck 189
19130124 - Vinkels i Sjonhem. 380
19130124 - Virkes-& vedauktion i Helvi. 353
19130125 - Afsked 144
19130125 - Auktion vid Valdarfve i Eskelhem. 375
19130125 - Död. Gustaf E. Hellgren. 163
19130125 - Döfstumundervisningen. 133
19130125 - Ensam sökande 358
19130125 - Fattigbjudning 174
19130125 - Framflyttad biskopsvisitation. 621
19130125 - Från sjön. 232
19130125 - Jordfästning. 159
19130125 - Omslag i väderleken 151
19130125 - Passagerarelista. 149
19130125 - Rättegångs- och Polissaker. 134
19130125 - Sjuttio år 161
19130125 - Temperatur och lufttryck 163
19130125 - Till andre förman 167
19130125 - Vår flotta. 138
19130125 - Vetenskapsakademien 151
19130125 - Visborgs fältridtklubb 170
19130127 - 30-årsfest 208
19130127 - Andra förslagsrummet 372
19130127 - Ångf. Klintehamn 169
19130127 - Borgenärerna 223
19130127 - Död. Carl Petter Elgstrand. 380
19130127 - Död. Johanna Dorothea Klint. 177
19130127 - Död. Karl Johan Engström. 381
19130127 - Död. NIKLAS ALERT JOHANSSON. 373
19130127 - Förlist segelfartyg. 211
19130127 - Förlofning 399
19130127 - Från sjön. 189
19130127 - Gotlands biodlareförening 356
19130127 - I konkurs 168
19130127 - Konkursauktion. 364
19130127 - Passagerarelista. 149
19130127 - Rättegångs- och Polissaker. 184
19130127 - Stor auktion å handelsvaror. 192
19130127 - Temperatur och lufttryck 155
19130127 - Till erhållande af lediga lektorstjänsten 199
19130127 - Tingstäde-Fårösunds järnväg. 560
19130127 - Vid Fårösund under Krimkriget. 581
19130127 - Vid räfskallet 342
19130127 - Vinterpostföringen. 219
19130128 - Borgenärerna 643
19130128 - Borgenärerna i handlanden 198
19130128 - Den adjunktstjänst 192
19130128 - Dispache 148
19130128 - Exekutiv auktion 584
19130128 - För stöld af ett fickur 339
19130128 - Förbruksföreningen Visborg 153
19130128 - Från sjön. 177
19130128 - Gotlands skarpskytte- och jägaregille 233
19130128 - Klintehamn. 470
19130128 - Lag om gemensamhetsfiske. 188
19130128 - Passagerarelista. 140
19130128 - Rättegångs- och Polissaker. 163
19130128 - Rättelse. 336
19130128 - Slädföret 140
19130128 - Temperatur och lufttryck 125
19130128 - Till aktiebolagsregistret 180
19130128 - Understödsförbundet n:r 3 146
19130128 - Utbetalade rofdjurspremier. 114
19130128 - Vid årets inskrifningsförrättningar 129
19130128 - Villebrådstillgången 130
19130128 - Vinterpostföringen. 125
19130128 - Visby arbetares sjuk- och begrafningskassa 138
19130129 - Auktion å Kappelshamn. 353
19130129 - Den sista färden. 146
19130129 - Död. Katarina Helena Jacobsson. 271
19130129 - Död. Petter Broström. 363
19130129 - Egendomsförsäljning. 388
19130129 - Entreprenad å vägbygnad. 660
19130129 - Från landsbygden. Sanda. 268
19130129 - Från sjön. 183
19130129 - Fredagen den 31 januari 166
19130129 - G. U. F:s Visbykrets 273
19130129 - Genom offentlig auktion 386
19130129 - Gotlands läns hushållningssällskap 160
19130129 - Hushållningsgillena. 470
19130129 - Hvad vi sluppit äta. 225
19130129 - I metodistkyrkan 456
19130129 - Järnvägsreformer. 171
19130129 - Konkursauktion i Hablingbo. 403
19130129 - Legning af hästar 137
19130129 - Passagerarelista. 168
19130129 - Rättegångs- och Polissaker. 193
19130129 - Temperatur och lufttryck 189
19130129 - Väg- och vattenbygnarlsstyrelsen 396
19130129 - Vinterbåtarna. 169
19130130 - Å förslag 240
19130130 - Afliden åldring. 377
19130130 - Åttio år 164
19130130 - Auktion å Kappelshamn. 344
19130130 - Biskop K. H. Gez. von Schéele 163
19130130 - C. A. Hultgren, Hästgatan. 159
19130130 - Död. John Jacob Petter Ahlgren. 154
19130130 - Få vi gasverk? 205
19130130 - Fastighetsaffär. 606
19130130 - Förmyndareräkningar 163
19130130 - Från sjön. 172
19130130 - Hrr hundägare 195
19130130 - Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder. 178
19130130 - Passagerarelista. 176
19130130 - Passionsgudstjänsterna 620
19130130 - Rättegångs- och Polissaker. 177
19130130 - Temperatur och lufttryck 186
19130130 - Tillsynen å Gotska Sandöns kronopark. 374
19130130 - Vill ej bli kyrkorådslednmot. 307
19130130 - Vinterpostfarten. 153
19130130 - Visby Fabriks- och 166
19130131 - Auktion å utsädeskorn 314
19130131 - Auktion å växande skog. 475
19130131 - Auktion å virke och ved 371
19130131 - Auktion å virke och ved i Vallstena. 380
19130131 - Auktion på rotfrukter. 334
19130131 - Auktion på utstämplad skog. 544
19130131 - Auktion vid Hejdebyväg. 149
19130131 - Auktion vid Nybjers i Hörsne. 359
19130131 - Auktion vid Skota i Lojsta. 381
19130131 - Borgenärerna uti trädgårdsmästaren 395
19130131 - Carl Ferm. 249
19130131 - Eldsvåda i Klintehamn. 974
19130131 - Entreprenad å vägbygnad. 388
19130131 - Entreprenadauktion. 393
19130131 - Fastighetsauktion. 357
19130131 - Från landsbygden. 943
19130131 - Från sjön. 538
19130131 - Genom auktion 371
19130131 - Konkursauktion i Hablingbo. 390
19130131 - Konkursauktion. 347
19130131 - Lösöre- och-fastighetsauktion. 237
19130131 - Passagerarelista. 190
19130131 - Räntabla fastigheter 396
19130131 - Rättegångs- och Polissaker. 168
19130131 - Stor spannmålsauktion i Slite. 322
19130131 - Temperatur och lufttryck 168
19130131 - Värdefull kreatursauktion. 583
19130131 - Virkes- & vedauktion 354
19130131 - Visby 1245
19130131 - Visby torgpris. 186
19130201 - Ångaren Roma såld till Marocko. 158
19130201 - Årets inskrifningsförrättningar. 131
19130201 - Åttioringen hyllas. 144
19130201 - Blidväder 119
19130201 - Den lyckade flygfärden öfver Simplon. 117
19130201 - Förhör 166
19130201 - Förlofning 145
19130201 - Fru Sigrid Borgström-Bodén 155
19130201 - I D. B. V:s sparbank 138
19130201 - I kronohäktet 164
19130201 - Klintehamn. 427
19130201 - Kriget. 415
19130201 - Kvinligt yrkesregister 1913, 136
19130201 - Meddelande. 142
19130201 - Passagerarelista. 136
19130201 - Rättegångs- och Polissaker. 157
19130201 - Rum för resande på Östersjön 159
19130201 - Såsom ende sökande 125
19130201 - Sextiosju år 167
19130201 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesda 124
19130201 - Skyttemärke till uniform. 153
19130201 - Slädpartiernnas tid är nu inne 140
19130201 - Temperatur och lufttryck 141
19130201 - Temperatur och lufttryck i Visby 869
19130201 - Till en månads suspension 402
19130201 - Vinterbåtarna. 177
19130201 - Visby 1185
19130201 - Visby skyttegilles fältskjutning 165
19130203 - Arbetareföreningens begrafningskassa 111
19130203 - Åttioett år 151
19130203 - Bland komiterade 140
19130203 - Död. Anna Johanna Jacobsson. 399
19130203 - Död. Fredrika Catharina. 400
19130203 - Död. Johan Edvard Niklas Pettersson. 429
19130203 - Död. Tage. 399
19130203 - Ekiperingshjälp 118
19130203 - En ny nykterhetsloge 131
19130203 - Ett stipendium 133
19130203 - F. K. P. R. i Veskinde 444
19130203 - Fastighetsauktion. 393
19130203 - För medborgerlig förtjänst. 145
19130203 - Från landsbygden. Rute. 218
19130203 - Från landsbygden. Sanda. 229
19130203 - Från sjön. 207
19130203 - Genom exekutiv auktion, 180
19130203 - J. P. Danielsson död. 204
19130203 - Jaktförbud. 400
19130203 - Klintehamn. 437
19130203 - Kriget. 481
19130203 - Kungörelse 385
19130203 - Kvinnornas själfdeklaration. 124
19130203 - Lärbro skyttegille. 390
19130203 - Mässfall 502
19130203 - Offentlig auktion i Visby. 200
19130203 - Offentliga auktioner i Kräklingbo. 557
19130203 - Passagerarelista. 169
19130203 - Rättegångs- och Polissaker. 345
19130203 - Skydd för fågellifvet på Stora Karlsö. 315
19130203 - Som rysk vice konsul 377
19130203 - Stor spannmålsauktion i Slite. 304
19130203 - Temperatur och lufttryck 211
19130203 - Vaktombyte vid tyska flottan. 170
19130203 - Våra mynt. 220
19130203 - Vinterbåtarna. 150
19130203 - Virkes- & vedauktion 461
19130204 - 1 bref från Gotland 444
19130204 - Biskop von Schéele, 190
19130204 - Borgenärerna 381
19130204 - Död. Johanna Sandberg. 169
19130204 - Dödens skördar. 124
19130204 - Dragspelskonsert 161
19130204 - Egendomsaffär. 171
19130204 - Ett rörligt lif 193
19130204 - Fabriks- och handtverksföreningen 140
19130204 - Från artillerikåren. 147
19130204 - Från infanteriet. 163
19130204 - Från landsbygden. Sanda. 204
19130204 - Från sjön. 158
19130204 - Kriget. 452
19130204 - Lönetillskott 510
19130204 - Lysning 521
19130204 - Ny uniformsmodell. 109
19130204 - Passagerarelista. 106
19130204 - Poststatistik. 131
19130204 - Postverkets inkasseringsrörelse. 125
19130204 - Rättegångs- och Polissaker. 118
19130204 - Riksantikvarien hyllas. 91
19130204 - Såsom sökande 104
19130204 - Sjukkassan H. W. 110
19130204 - Temperatur och lufttryck 159
19130204 - Till organist, 102
19130204 - Tulluppbörden 159
19130204 - Uppehållen af hård motsjö 141
19130204 - Uppvaktande adjutant 102
19130204 - Urania till botten. 356
19130204 - Vintermarsch 115
19130205 - Å Blindhemmet i Visby 132
19130205 - Affärsöfverlåtelse. 168
19130205 - Auktion på utstämplad skog. 489
19130205 - Död. Erland Petter Eriksson. 301
19130205 - Död. Regina Sofia Nykvist. 330
19130205 - Dragspelsvirtuoserna, 153
19130205 - Entledigande 144
19130205 - Entreprenadauktion. 362
19130205 - Fastighetsauktion. 347
19130205 - Femtio år 183
19130205 - Från infanteriet. 147
19130205 - Från landsbygden. Burs. 457
19130205 - Från landsbygden. Vall. 228
19130205 - Från sjön. 151
19130205 - Genom auktion, 302
19130205 - Jakten Ellida inbogserad till Oskarshamn. 186
19130205 - Järnvägen Klintehamn-Hablingbo. 413
19130205 - Kottinsamling. 211
19130205 - Kriget åter i full gång. 434
19130205 - Kriget. 436
19130205 - Norrahammars Solokaminer 120
19130205 - Påsk i mars. 111
19130205 - Passagerarelista. 175
19130205 - Rättegångs- och Polissaker. 151
19130205 - Såsom sökande 144
19130205 - Slocknad lysboj. 137
19130205 - Tandvården vid Gotlands trupper. 128
19130205 - Temperatur och lufttryck 186
19130205 - Till filosofie jubeldoktor 99
19130205 - Till kamp mot barnförlamningen. 128
19130205 - Till ledamot 169
19130205 - Vinterpostfarten. 128
19130205 - Vinterpostföringen Gotland-fastlandet. 135
19130206 - Af konung Carl Johans fond 175
19130206 - Auktion vid Nybjers i Hörene. 348
19130206 - Bastrustainen fridlyst. 382
19130206 - Från landsbygden. Dalhem. 391
19130206 - Från sjön. 143
19130206 - Genom exekutiv auktion, 203
19130206 - Gotlandsbåtarnas turer och befal. 182
19130206 - Idrottsföreningen Kamraterna 174
19130206 - Inställelse 195
19130206 - Kriget. 416
19130206 - Lagfart 198
19130206 - Landtbruksingeniör Berggren 185
19130206 - Öfverkörd af tåget. 205
19130206 - Passagerarelista. 170
19130206 - Rättegångs- och Polissaker. 152
19130206 - Se upp med fotogenkaminerna. 234
19130206 - Sex procents utdelning 179
19130206 - Sextiotvå år 297
19130206 - Själfmordsförsök 428
19130206 - Stadsfiskalens verksamhet 1912. 228
19130206 - Temperatur och lufttryck 192
19130206 - Till underlättande af manskapsrekyteringen 140
19130206 - Vinterbåtarna. 151
19130206 - Visby minuthandeksförening 192
19130207 - Auktion å utsädeskor och nötkreatur. 286
19130207 - Auktion i Eksta. 465
19130207 - Auktion i Fröjel. 388
19130207 - Auktion i Garda. 402
19130207 - Auktion i Stånga. 362
19130207 - Död. Lars Petter Calmén. 340
19130207 - Egendomsaffär. 612
19130207 - Fastighetsauktion 386
19130207 - Fastighetsauktion som förrättas vid Rovede i Eskelhem 266
19130207 - Flytt-ating i Bunge. 468
19130207 - Från infanteriet. 155
19130207 - Från Katthammarsvik 157
19130207 - Från landsbygden. Boge. 574
19130207 - Från landsbygden. Vänge. 526
19130207 - Genom auktion 361
19130207 - Genom offentlig och frivillig auktion 207
19130207 - Gotlandsforskningen. 186
19130207 - Grisauktion. 175
19130207 - Höga kreaturspris. 483
19130207 - Jaktförbud. 397
19130207 - Jämviktssinnet 160
19130207 - Kriget. 430
19130207 - Landshöfding Roos 122
19130207 - Långvakansförordnandet i Källunge, 291
19130207 - Lösöre- och fastighetsauktion. 167
19130207 - Mot nervfebern. 154
19130207 - Offentlig auktion i Sanda. 214
19130207 - På grund af förestående afresa till Amerika 348
19130207 - Passagerarelista. 150
19130207 - Räntabla fastigheter 168
19130207 - Rättegångs- och Polissaker. 149
19130207 - Redovisning 231
19130207 - Sextio år 406
19130207 - Skogsauktion. 356
19130207 - Sockertullens sänkning 156
19130207 - Temperatur och lufttryck 173
19130207 - Till förmån för Bungemuséet 390
19130207 - Till ordförande 160
19130207 - Uranias förlisning. 307
19130207 - Värdefull Kreatursauktion 160
19130207 - Vedkonsert 194
19130207 - Vid skolköket i Visby 122
19130208 - Af Gotlands skytteförbunds 182
19130208 - Auktion i Tingstäde. 413
19130208 - Borgenärerna 369
19130208 - CHAMPAGNE 156
19130208 - Död. Johan Petter Pettersson. 319
19130208 - Elektricitetsverkets styrelse 148
19130208 - För ett 50-tal arbetslösa 124
19130208 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 126
19130208 - Från sjön. 175
19130208 - Genom offentlig auktion 300
19130208 - Högre dagaflöning åt sjöbeväringen. 163
19130208 - Inskrivning av värnpliktige 270
19130208 - Jakten Elida 203
19130208 - Järnvägen Klintehamn - Hablingbo. 339
19130208 - Kriget. 296
19130208 - Nya målkärl för mjölk 159
19130208 - Passagerarelista. 180
19130208 - Prästerskapets änke- och pupillkassa. 145
19130208 - Rättegångs- och Polissaker. 169
19130208 - Rösträtt och statsnytta. 153
19130208 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 159
19130208 - Sjöfarten. 404
19130208 - Stadsmurens frigörande. 180
19130208 - Temperatur och lufttryck 178
19130208 - Uppå därom af statsgeologen, 310
19130208 - Vinterpostfarten. 144
19130210 - Åt den gotländska träskulptören 116
19130210 - Auktion. 222
19130210 - Död. Erik Teodor. 417
19130210 - Fastighetsauktion. 332
19130210 - Första förhör 147
19130210 - Från hamnen. 134
19130210 - Från riksdagen 121
19130210 - Genom offentlig auktion, 345
19130210 - Godemansed 375
19130210 - Gotlands trädgårdsodlaresällskap 345
19130210 - I Amerika afliden landsman. 359
19130210 - I årets inländska tidningstaxa 124
19130210 - I konkurs 394
19130210 - I revisionen 100
19130210 - Konsert 169
19130210 - Kriget. 301
19130210 - Kungörelse. 406
19130210 - Passagerarelista. 131
19130210 - Postupplagorna 170
19130210 - Rättegångs- och Polissaker. 646
19130210 - Sextiofem år 322
19130210 - Stararna komna. 364
19130210 - Täflingsskjutning 606
19130210 - Temperatur och lufttryck 179
19130210 - Till sin ordförande-mästare, 156
19130210 - Vinterbåtarna. 135
Till tjänstebiträdes 199