Visa # 
Rubrik Träffar
19130102 - Afsked 359
19130102 - Afsked från befattningen 380
19130102 - Borgenärerna i bagaren 392
19130102 - Borgenärerna i handelsidkerskan 350
19130102 - C. I. Kolmodin. 325
19130102 - Det nya året 326
19130102 - Död. Johan Petter Gunnar Ringvall. 302
19130102 - Död. Johan Theodor Johansson. 611
19130102 - Dödens skördar. 421
19130102 - En kännbar förlust 303
19130102 - Ett ohyggligt barnhem. 326
19130102 - Folkmängdsuppgifter. Gotlands landsbygd. 766
19130102 - Förordnandet 351
19130102 - Från landsbygden. Sanda, Vamlingbo och Björke. 712
19130102 - Från Sjön. 746
19130102 - Hushållningsgillena. 707
19130102 - I D. B. V:s sparbank 315
19130102 - Medicinalstyrelsen 548
19130102 - Ordboken öfver Gotlands folkmål. 328
19130102 - På förslag 308
19130102 - Passagerarelista. 731
19130102 - Stiftelseurkund! 587
19130102 - Tempertur och lufttryck i Visby 659
19130102 - Till förste styrman 271
19130102 - Visby stads folkmängd 863
19130102 - Visby. 1293
19130103 - Auktion i Stånga. 478
19130103 - Auktion i Väte. 436
19130103 - Bättre fastighetsauktion. 275
19130103 - Borgenärerna i urarfvakonkursen 737
19130103 - Död. Anders Johan Petter Budin. 440
19130103 - Död. Catharine Kristine Envall. 387
19130103 - Entreprenadauktion 306
19130103 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 994
19130103 - Från landsbygden. 914
19130103 - Från landsbygden. Ala. 480
19130103 - Från sjön. 588
19130103 - Genom offentlig auktion, 484
19130103 - Jakttabell för Gotlands län. 281
19130103 - Offentlig auktion. 499
19130103 - Passagerarelista. 856
19130103 - Slite. 582
19130103 - Slite. Ankomna fartyg. 661
19130103 - Stor auktion 239
19130103 - Temperatur och lufttryck i Visby 656
19130103 - Tingstäde rullföringsområde 775
19130103 - Vikariat 475
19130103 - Visby torgpris. 620
19130103 - Visby. 921
19130104 - C. I. Kolmodin, Visby. 237
19130104 - Död. Christina Höglund. 240
19130104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 670
19130104 - Från landsbygden. Fårö. 580
19130104 - Från sjön. 534
19130104 - Lokalafdelningen n:r 250 202
19130104 - Medén & Wetterlund 246
19130104 - Passagerarelista. 719
19130104 - Rättegångs- och Polissaker. 459
19130104 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 235
19130104 - Stiftadt 1782. Fonder 14,500,000. 204
19130104 - Temperatur och lufttryck 219
19130104 - Visby. 987
19130107 - Död. Anna Ottilia. 307
19130107 - Död. Karl Reinhold Hansson. 394
19130107 - Död. Petter August Olsson. 363
19130107 - Fattigvårdsstyrelsen 207
19130107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 772
19130107 - Från landsbygden. 708
19130107 - Från sjön. 850
19130107 - Genom offentlig auktion, 501
19130107 - Passagerarelista. 184
19130107 - Temperatur och lufttrycki Visby 570
19130107 - Visby 821
19130108 - Död. Margareta Sofia Lindgren. 420
19130108 - Död. Olof Gardell. 524
19130108 - Fastighetsauktion. 454
19130108 - Från landsbygden. Ardre. 504
19130108 - Från landsbygden. Garda. 569
19130108 - Från landsbygden. Levide. 451
19130108 - Från sjön. 665
19130108 - Gotlands Djurskyddsförening 228
19130108 - Männen för dagen. 301
19130108 - mejerikonsulenten. 182
19130108 - Passagerarelista. 745
19130108 - Rättegångs- och Polissaker. 535
19130108 - Temperatur och lufttryck i Visby 546
19130108 - Visby. 1024
19130109 - Död. Maria Katarina Westring. 285
19130109 - Död. Nils Petter Kvarnstedt. 436
19130109 - Temperatur och lufttryck i Visby 648
19130109 - Vikariat vid Guldrupe skola 407
19130109 - Visby 1776
19130110 - Auktion i Hangvar. 568
19130110 - Auktion Lördagen 573
19130110 - Auktion Måndagen 339
19130110 - Auktion. 736
19130110 - De nya guld- och sillverstämplarna. 208
19130110 - En ny Asta Nielsenfilm 216
19130110 - En rätt lustig potatis 588
19130110 - Ett brudstolskläde 571
19130110 - Fårösund. 540
19130110 - Fastighets- och lösöreauktion. 463
19130110 - Från hamnen. 205
19130110 - Från sjön. 194
19130110 - Genom offentlig auktion, 598
19130110 - Inlöst fornfynd. 422
19130110 - Kanalarbete. 456
19130110 - Kappelshamn. 480
19130110 - Konfirmationsundervisningen 196
19130110 - Lösöreauktion. 326
19130110 - Mazetti's Ögon-Cacao. 191
19130110 - Omkommen gotländing. 242
19130110 - Postupplagorna 197
19130110 - Punschstämpelskatten. 182
19130110 - Talmansryktena. 195
19130110 - Temperatur och lufttryck 216
19130110 - Till årets infanteriskjutskola 183
19130110 - Till ledamot 206
19130110 - Vid Hägvalls kvarn Linde 448
19130110 - Vid Visby högre flickskola 201
19130111 - All jakt 482
19130111 - Arbetena å Broväg. 190
19130111 - Bergmans teatersallskap 214
19130111 - Borgenärerna 705
19130111 - Den kyrkskrifna folkmängden 856
19130111 - Död. Kerstin Emilia. 274
19130111 - Drättselkammaren 211
19130111 - Emigrationen. 189
19130111 - Faststäldt landstingsbeslut. 221
19130111 - Folkmängsuppgifter från Gotlands landsbygd 714
19130111 - Förlängd tjänstledighet 196
19130111 - Från landsbygden. Sanda. 392
19130111 - Från sjön. 191
19130111 - G. U. F:s Visbykrets 189
19130111 - Granit. 222
19130111 - Krig eller fred? 500
19130111 - Passagerarelista. 201
19130111 - Prästerskapet. 546
19130111 - Prins Eugen 200
19130111 - Rättegångs- och Polissaker. 179
19130111 - Resultatet aj fjolårets taxerig. 224
19130111 - Sjuttiofem år 681
19130111 - Styrelsen för F. K. P. R. 203
19130111 - Temperatur och lufttryck 232
19130111 - Till kvinligt skrifbiträde 220
19130111 - Vinterbåtarna. 191
19130113 - Angående icke vapenföra värnpliktiga 198
19130113 - Arbetsförman 189
19130113 - Auktion å virke och ved 431
19130113 - Död. Maria Kock. 630
19130113 - Efter 2-årig aktiv tjänstgöring 215
19130113 - En gammal sjöbuss. 236
19130113 - En vacker gudstjänst 177
19130113 - Fjolårets sockerbetskörd 214
19130113 - Första förhör 646
19130113 - Från hamnen. 551
19130113 - Från landsbygden. Fleringe. 468
19130113 - Från landsbygden. Rute. 573
19130113 - Från landsbygden. Vallstena. 384
19130113 - Hem från kriget. 487
19130113 - Hushållningsgillena. 648
19130113 - Konkursärenden. 752
19130113 - Konkursernas antal 242
19130113 - Kungörelse. 782
19130113 - Lösöreauktion. 234
19130113 - Mazetti's Vanilj Chokolad 177
19130113 - Nytt millionföretag på Gotland. 450
19130113 - På sin 76-årsdag 690
19130113 - Passagerarelista. 205
19130113 - Rättegångs- och Polissaker. 227
19130113 - Såld stadsfastighet. 199
19130113 - Som extra provinsialläkare 439
19130113 - Täckdikningslån. 400
19130113 - Temperatur och lufttryck 233
19130113 - Till medlem 188
19130113 - Tingspredikan 605
19130113 - Våra riksdagsman 218
19130113 - Venia 695
19130113 - Vinterbåtarna. 217
19130114 - Barnförlamningen. 211
19130114 - Den innevarande vintern 186
19130114 - Död. Ida Mathilda Broström. 419
19130114 - Död. Sanna Lindström. 188
19130114 - Ett fackeltåg 230
19130114 - Från sjön. 226
19130114 - G. U. F:s Visbykrets 208
19130114 - Hoburgens lifräddningstation, 332
19130114 - I skogsvårdskomitén 411
19130114 - Inköp af mark för kronans räkning. 194
19130114 - Konkursärende. 351
19130114 - Konkursauktion i Hablingbo. 491
19130114 - Kungörelse. 216
19130114 - Linamyrsköpet. 201
19130114 - Syster Myrsten 463
19130114 - Täckdikningslån 218
19130114 - Temperatur och lufttryck 255
19130114 - Till nämdeman 829
19130114 - Till vikarierande lärarinna 431
19130114 - Upprop 182
19130114 - Världens högsta träd. 210
19130115 - Anmaning. 456
19130115 - Befrielse från återläsningsskyldighet 185
19130115 - Beviljadt infäste. 193
19130115 - Böndagar under 1914. 190
19130115 - Död. Anna Maria Charlotta. 626
19130115 - Död. STURE. 212
19130115 - Emigrationskomiténs utredning. 188
19130115 - Ett trefligt samkväm 228
19130115 - Fastighetsauktion i Grötlingbo. 415
19130115 - Fest 203
19130115 - Från landsbygden. Vamlingbo. 449
19130115 - Från sjön. 200
19130115 - Gotlands Djurskyddsförening 204
19130115 - Hushållningsgillena. 493
19130115 - Inlösen af gatumark. 197
19130115 - Krigsrätt 194
19130115 - Lavetter till de Hertzska kulsprutorna. 210
19130115 - Offentlig auktion. 434
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång 478
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång. 669
19130115 - Om nedsatta biljettpris 199
19130115 - Passagerarelista. 183
19130115 - Polis tillsättes å Södervärn. 209
19130115 - Rättegångs- och Polissaker. 1067
19130115 - Skolorna börja. 223
19130115 - Södra härads brandstodsförening. 492
19130115 - Stadens bilfvande varmbadhus. 186
19130115 - Stadsfullmaktige 173
19130115 - Temperatur och lufttryck 156
19130115 - Till entreprenör 188
19130115 - Till infanteriskjutskolan 199
19130115 - Tillstånd 613
19130115 - Värdefull lösöreauktion. 621
19130115 - Världshistoriska gestalter. 322
19130115 - Venia 598
19130115 - Vinterpostfarten. 186
19130116 - Antalet emigranter 188
19130116 - Auktion i Gammalgarn. 506
19130116 - Beviljad kollekt. 205
19130116 - Byggmästaren L. Andersson. 397
19130116 - De Ekenbergska torfpatenten. 242
19130116 - Den allmänna pensionsförsäkringen. 240
19130116 - Fältskjutning 561
19130116 - Fögaeriförraltningens omorganisation. 200
19130116 - För flere och bättre skyddade kabelförbindelser 180
19130116 - Förmyndareräkningar 232
19130116 - Från infanteriet. 178
19130116 - Från landsbygden. Hall. 526
19130116 - Från landsbygden. Norrlanda. 442
19130116 - Från landsbygden. Sanda. 502
19130116 - Gotlands norra härads brandstodsförening. 365
19130116 - Hvad flygningarna kostade 1912. 194
19130116 - Offentlig auktion i Garda. 508
19130116 - Passagerarelista. 270
19130116 - Såsom rymmare efterlyses 917
19130116 - Sirius Biografteater. 190
19130116 - Temperatur och lufttryck 195
19130116 - Till anläggande 167
19130116 - Till det frivilliga skytteväsendet 199
19130116 - Tjänstledighet 699
19130116 - Väghinder. 427
19130116 - Vårt blifvande varmbadhus. 180
19130116 - Vinterbåtarna. 171
19130116 - Visby Biografteater 203
19130117 - Anbud å möbler till Gnisten. 552
19130117 - Anmaning. 569
19130117 - Auktion å virke och ved 438
19130117 - Auktion Furubjers i Tingstäde 522
19130117 - Auktion i Gammalgarn. 510
19130117 - Auktion i Stenstu i Stenkyrka. 633
19130117 - Auktion vid Åkra i Sjonhem. 401
19130117 - Auktion vid Dans i Hejde. 399
19130117 - Auktion vid Demerarfve i Rone. 462
19130117 - Den tillämnade torfkolsfabriken 192
19130117 - Död. Anna Magdalena Hallbom. 494
19130117 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 463
19130117 - Exekutiv auktion å Fårö. 483
19130117 - Fastighets- & lösöreauktion i Lye. 448
19130117 - Fastighets- och lösöreauktion. 440
19130117 - Fastighetsauktion. 218
19130117 - Fastighetsauktion. O. Björnlund. 416
19130117 - Från landsbygden. Bunge. 503
19130117 - Från sjön. 213
19130117 - Genom offentlig auktion, 692
19130117 - Hamnuppbörden 201
19130117 - Häradshöjding Th. af Ekenstam 190
19130117 - Ingen kommendantsbefattning i Tingstäde. 504
19130117 - Konkursauktion i Hablingbo. 462
19130117 - Krigsrätt 224
19130117 - Lojsta komministratur. 381
19130117 - På finfin skridskois 555
19130117 - Passagerarelista. 196
19130117 - Rättegångs- och Polissaker. 197
19130117 - Sextio år 165
19130117 - Statsbidrag för moderskapshjälp. 169
19130117 - Stor auktion 386
19130117 - Strömbergska teatersällskapet 164
19130117 - Temperatur och lufttryck 182
19130117 - Trafikinkomsterna å Gotlands järnväg 169
19130117 - Våra fornminnens bevarande. 211
19130117 - Värdefull lösöreauktion. 727
19130117 - Vid högre flickskolan 245
19130117 - Vid Pavalds i Lärbro 621
19130117 - Vinterturer 230
19130118 - Af vinterbåtarna 195
19130118 - Anslag till järnvägen 534
19130118 - Auktion vid Stenkumlaväg. 213
19130118 - Auktion. 534
19130118 - Böterna höjda för Gotlands Folkblad. 209
19130118 - C. A. Hultgren, Visby. 214
19130118 - Dispensansökan. 176
19130118 - Folkskollärare förbereder 408
19130118 - Från sjön. 169
19130118 - I sitt 60:de år 160
19130118 - Krigsaviatikerns sista strid. 448
19130118 - Lönereglering för e. o. prästerskapet. 187
19130118 - Nationalgoodtemplarnes paradfest, 188
19130118 - Passagerarelista. 209
19130118 - Proviantförråd vid Fårösunds kustposition. 408
19130118 - Rättegångs- och Polissaker. 253
19130118 - Stor egendomsaffär. 650
19130118 - Temperatur och lufttryck 204
19130118 - Till tjänstgöring 156
19130120 - Baltiska utställningens affisch. 166
19130120 - Död. Chatarina Bernhardina Wiberg. 175
19130120 - Död. Jakob Petter Alfred Jakobsson. 259
19130120 - Död. Karl. 486
19130120 - Enligt epidemirapporterna 764
19130120 - Från sjön. 222
19130120 - Gotlands missionsförenings 212
19130120 - Klintehamn. 532
19130120 - Konungens adjutant 195
19130120 - Männen för dagen. 177
19130120 - Musikstund å lasarettet. 207
19130120 - Passagerarelista. 174
19130120 - Rättegångs- och Polissaker. 224
19130120 - Sextio år 487
19130120 - Temperatur och lufttryck 203
19130120 - Vinterpostfarten. 159
19130120 - Vintersport. 203
19130121 - Den sista af sin ätt. 584
19130121 - Död. Anna Hägg. 193
19130121 - Dödsfall. 184
19130121 - Egendomarna Malms 418
19130121 - Fårösundsförråden. 420
19130121 - Från landsbygden. Ala. 486
19130121 - Från landsbygden. Stånga. 506
19130121 - Från sjön. 212
19130121 - Häradshölding Th. af Ekenstam 391
19130121 - Hushållningsgillena. 564
19130121 - I härvarande kronohäkte 205
19130121 - Landtmannaveckan i Dalhem. 529
19130121 - Männen för dagen. 176
19130121 - Odlaren 200
19130121 - Passagerarelista. 152
19130121 - Rättegångs- och Polissaker. 158
19130121 - Sjuttioett år 224
19130121 - Som ledamot i taxeringsnämden 618
19130121 - Temperatur och lufttryck 249
19130121 - Västningeköpet. 444
19130121 - Virkes- & vedauktion i Helvi. 412
19130122 - Anmaning. 529
19130122 - Auktion i den s. k. Qviehagen. 482
19130122 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 385
19130122 - Eldsvåda i Alfva. 487
19130122 - Fältskjutning 495
19130122 - Fastighetsauktion. 268
19130122 - Ferdinand Slitberg, Burgsvik. 496
19130122 - Från landsbygden. Lärbro. 447
19130122 - Från landsbygden. Stånga. 432
19130122 - Genom offentlig auktion, 658
19130122 - Gotlands skytteförbunds 442
19130122 - Krig och fred. 463
19130122 - Landtbrukaren E. Eliasson. 742
19130122 - Landtmannaveckan i Dalhem. 573
19130122 - På sin konsertturné 158
19130122 - Passagerarelista. 208
19130122 - Prinsessan Eugenies understödsförening 277
19130122 - Räfskall 612
19130122 - Rättegångs- och Polissaker. 199
19130122 - Skogsauktion. 509
19130122 - Statsanslaget å 100,000 kr. 176
19130122 - Statsanslaget till Tingstäde-Fårösundsjärnvagen. 451
19130122 - Stor auktion 249
19130122 - Större auktion å spannmål m. m. 194
19130122 - Styrelsen för Gotlands Djurskyddsförening 166
19130122 - Suderbys i Hejdeby. 423
19130122 - Telefonförhållandena på Gotland 401
19130122 - Temperatur och lufttryck 193
19130122 - Torsdagen 23 januari 228
19130122 - Vid Pavalds i Lärbro 461
19130122 - Vinterpostföringen. 185
19130123 - Borgenärerna 222
19130123 - Efterlyst 473
19130123 - Ett resestipendium 178
19130123 - Fältskjutning 496
19130123 - Förslag till tomtindelning. 238
19130123 - Från affärsvärlden. 186
19130123 - Från sjön. 179
19130123 - Hundskatt 211
19130123 - I Hälsovännen 146
19130123 - Landtmannaveckan i Dalhem. 573
19130123 - Linamyrsköpet. 165
19130123 - När olyckan är framme. 405
19130123 - Passagerarelista. 222
19130123 - Räntabla fastigheter 196
19130123 - Rättegångs- och Polissaker. 167
19130123 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 170
19130123 - Temperatur och lufttryck 209
19130123 - Till vik. lärarinna 669
19130123 - Tillstånd till gårdfarihandel 203
19130123 - Väghinder. 587
19130123 - Vinterbåtarna. 181
19130124 - Å auktion vid Takstens 511
19130124 - Auktion i Boge. 493
19130124 - Auktion i Hafdhem. 679
19130124 - Auktion i Lojsta. 411
19130124 - Auktion i Vamlingbo. 452
19130124 - Auktion vid Qviehagen. 719
19130124 - Auktion vid Valdartve i Eskelhem. 516
19130124 - Auktionsuppbörd 710
19130124 - Död. Hilda Maria Karolina. 426
19130124 - Död. Nicklas Vilhelm Larsson. 424
19130124 - Dödsfall. 207
19130124 - Egendomarna Malms 377
19130124 - Entreprenadauktion. 480
19130124 - Fastighets- och lösöreauktion. 428
19130124 - Fastighetsauktion vid Murgatan 43. 163
19130124 - Fastighetsauktion. 172
19130124 - Fisket i Gotlands län 1912. 175
19130124 - Från landsbygden. Sanda. 199
19130124 - Från sjön. 170
19130124 - Fredagen den 31 Januari 162
19130124 - G. U. F:s Visbykrets 173
19130124 - Genom offentlig auktion 169
19130124 - Landtmannaveckan i Dalhem. 575
19130124 - Med anledning af sin hustrus död 394
19130124 - Militärbefälhafvaren 184
19130124 - Omorganiseringen af 204
19130124 - Onsdagen den 29 jan. 443
19130124 - Passagerarelista. 180
19130124 - Passionsgudstjänsterna 522
19130124 - Populärvetenskapliga artiklar. 187
19130124 - Rättegångs- och Polissaker. 170
19130124 - Sixarfve i Viklau. 335
19130124 - Skogsauktion. 369
19130124 - Skolgången å Södervärn. 173
19130124 - Sparbanksrörelsen vid stadens folkskolor. 182
19130124 - Stor auktion å handelsvaror. 189
19130124 - Temperatur och lufttryck 209
19130124 - Vinkels i Sjonhem. 410
19130124 - Virkes-& vedauktion i Helvi. 413
19130125 - Afsked 164
19130125 - Auktion vid Valdarfve i Eskelhem. 444
19130125 - Död. Gustaf E. Hellgren. 185
19130125 - Döfstumundervisningen. 149
19130125 - Ensam sökande 400
19130125 - Fattigbjudning 192
19130125 - Framflyttad biskopsvisitation. 693
19130125 - Från sjön. 248
19130125 - Jordfästning. 175
19130125 - Omslag i väderleken 167
19130125 - Passagerarelista. 163
19130125 - Rättegångs- och Polissaker. 150
19130125 - Sjuttio år 179
19130125 - Temperatur och lufttryck 180
19130125 - Till andre förman 184
19130125 - Vår flotta. 154
19130125 - Vetenskapsakademien 168
19130125 - Visborgs fältridtklubb 187
19130127 - 30-årsfest 223
19130127 - Andra förslagsrummet 425
19130127 - Ångf. Klintehamn 188
19130127 - Borgenärerna 255
19130127 - Död. Carl Petter Elgstrand. 418
19130127 - Död. Johanna Dorothea Klint. 194
19130127 - Död. Karl Johan Engström. 420
19130127 - Död. NIKLAS ALERT JOHANSSON. 406
19130127 - Förlist segelfartyg. 232
19130127 - Förlofning 442
19130127 - Från sjön. 213
19130127 - Gotlands biodlareförening 401
19130127 - I konkurs 190
19130127 - Konkursauktion. 403
19130127 - Passagerarelista. 168
19130127 - Rättegångs- och Polissaker. 206
19130127 - Stor auktion å handelsvaror. 207
19130127 - Temperatur och lufttryck 171
19130127 - Till erhållande af lediga lektorstjänsten 218
19130127 - Tingstäde-Fårösunds järnväg. 626
19130127 - Vid Fårösund under Krimkriget. 651
19130127 - Vid räfskallet 385
19130127 - Vinterpostföringen. 237
19130128 - Borgenärerna 708
19130128 - Borgenärerna i handlanden 216
19130128 - Den adjunktstjänst 217
19130128 - Dispache 165
19130128 - Exekutiv auktion 634
19130128 - För stöld af ett fickur 369
19130128 - Förbruksföreningen Visborg 168
19130128 - Från sjön. 197
19130128 - Gotlands skarpskytte- och jägaregille 257
19130128 - Klintehamn. 517
19130128 - Lag om gemensamhetsfiske. 205
19130128 - Passagerarelista. 156
19130128 - Rättegångs- och Polissaker. 179
19130128 - Rättelse. 378
19130128 - Slädföret 156
19130128 - Temperatur och lufttryck 145
19130128 - Till aktiebolagsregistret 204
19130128 - Understödsförbundet n:r 3 166
19130128 - Utbetalade rofdjurspremier. 131
19130128 - Vid årets inskrifningsförrättningar 145
19130128 - Villebrådstillgången 149
19130128 - Vinterpostföringen. 141
19130128 - Visby arbetares sjuk- och begrafningskassa 154
19130129 - Auktion å Kappelshamn. 381
19130129 - Den sista färden. 158
19130129 - Död. Katarina Helena Jacobsson. 317
19130129 - Död. Petter Broström. 400
19130129 - Egendomsförsäljning. 423
19130129 - Entreprenad å vägbygnad. 725
19130129 - Från landsbygden. Sanda. 290
19130129 - Från sjön. 198
19130129 - Fredagen den 31 januari 191
19130129 - G. U. F:s Visbykrets 304
19130129 - Genom offentlig auktion 435
19130129 - Gotlands läns hushållningssällskap 176
19130129 - Hushållningsgillena. 510
19130129 - Hvad vi sluppit äta. 242
19130129 - I metodistkyrkan 502
19130129 - Järnvägsreformer. 190
19130129 - Konkursauktion i Hablingbo. 443
19130129 - Legning af hästar 154
19130129 - Passagerarelista. 185
19130129 - Rättegångs- och Polissaker. 210
19130129 - Temperatur och lufttryck 205
19130129 - Väg- och vattenbygnarlsstyrelsen 440
19130129 - Vinterbåtarna. 184
19130130 - Å förslag 264
19130130 - Afliden åldring. 409
19130130 - Åttio år 179
19130130 - Auktion å Kappelshamn. 365
19130130 - Biskop K. H. Gez. von Schéele 181
19130130 - C. A. Hultgren, Hästgatan. 175
19130130 - Död. John Jacob Petter Ahlgren. 171
19130130 - Få vi gasverk? 224
19130130 - Fastighetsaffär. 658
19130130 - Förmyndareräkningar 179
19130130 - Från sjön. 191
19130130 - Hrr hundägare 210
19130130 - Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder. 194
19130130 - Passagerarelista. 190
19130130 - Passionsgudstjänsterna 668
19130130 - Rättegångs- och Polissaker. 191
19130130 - Temperatur och lufttryck 205
19130130 - Tillsynen å Gotska Sandöns kronopark. 435
19130130 - Vill ej bli kyrkorådslednmot. 331
19130130 - Vinterpostfarten. 168
19130130 - Visby Fabriks- och 184
19130131 - Auktion å utsädeskorn 344
19130131 - Auktion å växande skog. 524
19130131 - Auktion å virke och ved 409
19130131 - Auktion å virke och ved i Vallstena. 414
19130131 - Auktion på rotfrukter. 371
19130131 - Auktion på utstämplad skog. 598
19130131 - Auktion vid Hejdebyväg. 166
19130131 - Auktion vid Nybjers i Hörsne. 391
19130131 - Auktion vid Skota i Lojsta. 409
19130131 - Borgenärerna uti trädgårdsmästaren 438
19130131 - Carl Ferm. 270
19130131 - Eldsvåda i Klintehamn. 1030
19130131 - Entreprenad å vägbygnad. 434
19130131 - Entreprenadauktion. 440
19130131 - Fastighetsauktion. 385
19130131 - Från landsbygden. 996
19130131 - Från sjön. 553
19130131 - Genom auktion 409
19130131 - Konkursauktion i Hablingbo. 422
19130131 - Konkursauktion. 380
19130131 - Lösöre- och-fastighetsauktion. 255
19130131 - Passagerarelista. 202
19130131 - Räntabla fastigheter 430
19130131 - Rättegångs- och Polissaker. 184
19130131 - Stor spannmålsauktion i Slite. 357
19130131 - Temperatur och lufttryck 180
19130131 - Värdefull kreatursauktion. 641
19130131 - Virkes- & vedauktion 386
19130131 - Visby 1319
19130131 - Visby torgpris. 199
19130201 - Ångaren Roma såld till Marocko. 177
19130201 - Årets inskrifningsförrättningar. 148
19130201 - Åttioringen hyllas. 160
19130201 - Blidväder 130
19130201 - Den lyckade flygfärden öfver Simplon. 134
19130201 - Förhör 188
19130201 - Förlofning 157
19130201 - Fru Sigrid Borgström-Bodén 171
19130201 - I D. B. V:s sparbank 154
19130201 - I kronohäktet 176
19130201 - Klintehamn. 464
19130201 - Kriget. 454
19130201 - Kvinligt yrkesregister 1913, 151
19130201 - Meddelande. 155
19130201 - Passagerarelista. 150
19130201 - Rättegångs- och Polissaker. 173
19130201 - Rum för resande på Östersjön 174
19130201 - Såsom ende sökande 139
19130201 - Sextiosju år 183
19130201 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesda 139
19130201 - Skyttemärke till uniform. 167
19130201 - Slädpartiernnas tid är nu inne 155
19130201 - Temperatur och lufttryck 155
19130201 - Temperatur och lufttryck i Visby 885
19130201 - Till en månads suspension 450
19130201 - Vinterbåtarna. 193
19130201 - Visby 1274
19130201 - Visby skyttegilles fältskjutning 178
19130203 - Arbetareföreningens begrafningskassa 122
19130203 - Åttioett år 165
19130203 - Bland komiterade 154
19130203 - Död. Anna Johanna Jacobsson. 439
19130203 - Död. Fredrika Catharina. 439
19130203 - Död. Johan Edvard Niklas Pettersson. 482
19130203 - Död. Tage. 435
19130203 - Ekiperingshjälp 130
19130203 - En ny nykterhetsloge 143
19130203 - Ett stipendium 145
19130203 - F. K. P. R. i Veskinde 502
19130203 - Fastighetsauktion. 420
19130203 - För medborgerlig förtjänst. 159
19130203 - Från landsbygden. Rute. 240
19130203 - Från landsbygden. Sanda. 263
19130203 - Från sjön. 222
19130203 - Genom exekutiv auktion, 203
19130203 - J. P. Danielsson död. 222
19130203 - Jaktförbud. 443
19130203 - Klintehamn. 475
19130203 - Kriget. 536
19130203 - Kungörelse 429
19130203 - Kvinnornas själfdeklaration. 142
19130203 - Lärbro skyttegille. 435
19130203 - Mässfall 557
19130203 - Offentlig auktion i Visby. 212
19130203 - Offentliga auktioner i Kräklingbo. 607
19130203 - Passagerarelista. 182
19130203 - Rättegångs- och Polissaker. 375
19130203 - Skydd för fågellifvet på Stora Karlsö. 352
19130203 - Som rysk vice konsul 413
19130203 - Stor spannmålsauktion i Slite. 333
19130203 - Temperatur och lufttryck 232
19130203 - Vaktombyte vid tyska flottan. 184
19130203 - Våra mynt. 232
19130203 - Vinterbåtarna. 164
19130203 - Virkes- & vedauktion 502
19130204 - 1 bref från Gotland 491
19130204 - Biskop von Schéele, 207
19130204 - Borgenärerna 432
19130204 - Död. Johanna Sandberg. 183
19130204 - Dödens skördar. 137
19130204 - Dragspelskonsert 175
19130204 - Egendomsaffär. 186
19130204 - Ett rörligt lif 208
19130204 - Fabriks- och handtverksföreningen 153
19130204 - Från artillerikåren. 160
19130204 - Från infanteriet. 175
19130204 - Från landsbygden. Sanda. 228
19130204 - Från sjön. 172
19130204 - Kriget. 491
19130204 - Lönetillskott 570
19130204 - Lysning 573
19130204 - Ny uniformsmodell. 119
19130204 - Passagerarelista. 116
19130204 - Poststatistik. 149
19130204 - Postverkets inkasseringsrörelse. 137
19130204 - Rättegångs- och Polissaker. 129
19130204 - Riksantikvarien hyllas. 100
19130204 - Såsom sökande 115
19130204 - Sjukkassan H. W. 119
19130204 - Temperatur och lufttryck 171
19130204 - Till organist, 113
19130204 - Tulluppbörden 172
19130204 - Uppehållen af hård motsjö 153
19130204 - Uppvaktande adjutant 113
19130204 - Urania till botten. 383
19130204 - Vintermarsch 127
19130205 - Å Blindhemmet i Visby 146
19130205 - Affärsöfverlåtelse. 182
19130205 - Auktion på utstämplad skog. 535
19130205 - Död. Erland Petter Eriksson. 337
19130205 - Död. Regina Sofia Nykvist. 371
19130205 - Dragspelsvirtuoserna, 169
19130205 - Entledigande 158
19130205 - Entreprenadauktion. 392
19130205 - Fastighetsauktion. 371
19130205 - Femtio år 197
19130205 - Från infanteriet. 160
19130205 - Från landsbygden. Burs. 499
19130205 - Från landsbygden. Vall. 249
19130205 - Från sjön. 163
19130205 - Genom auktion, 327
19130205 - Jakten Ellida inbogserad till Oskarshamn. 199
19130205 - Järnvägen Klintehamn-Hablingbo. 451
19130205 - Kottinsamling. 231
19130205 - Kriget åter i full gång. 465
19130205 - Kriget. 479
19130205 - Norrahammars Solokaminer 134
19130205 - Påsk i mars. 121
19130205 - Passagerarelista. 187
19130205 - Rättegångs- och Polissaker. 162
19130205 - Såsom sökande 157
19130205 - Slocknad lysboj. 149
19130205 - Tandvården vid Gotlands trupper. 140
19130205 - Temperatur och lufttryck 200
19130205 - Till filosofie jubeldoktor 111
19130205 - Till kamp mot barnförlamningen. 142
19130205 - Till ledamot 182
19130205 - Vinterpostfarten. 139
19130205 - Vinterpostföringen Gotland-fastlandet. 154
19130206 - Af konung Carl Johans fond 188
19130206 - Auktion vid Nybjers i Hörene. 385
19130206 - Bastrustainen fridlyst. 423
19130206 - Från landsbygden. Dalhem. 439
19130206 - Från sjön. 159
19130206 - Genom exekutiv auktion, 223
19130206 - Gotlandsbåtarnas turer och befal. 196
19130206 - Idrottsföreningen Kamraterna 185
19130206 - Inställelse 209
19130206 - Kriget. 458
19130206 - Lagfart 208
19130206 - Landtbruksingeniör Berggren 196
19130206 - Öfverkörd af tåget. 219
19130206 - Passagerarelista. 181
19130206 - Rättegångs- och Polissaker. 166
19130206 - Se upp med fotogenkaminerna. 249
19130206 - Sex procents utdelning 194
19130206 - Sextiotvå år 345
19130206 - Själfmordsförsök 471
19130206 - Stadsfiskalens verksamhet 1912. 244
19130206 - Temperatur och lufttryck 206
19130206 - Till underlättande af manskapsrekyteringen 151
19130206 - Vinterbåtarna. 165
19130206 - Visby minuthandeksförening 209
19130207 - Auktion å utsädeskor och nötkreatur. 322
19130207 - Auktion i Eksta. 505
19130207 - Auktion i Fröjel. 420
19130207 - Auktion i Garda. 439
19130207 - Auktion i Stånga. 402
19130207 - Död. Lars Petter Calmén. 381
19130207 - Egendomsaffär. 688
19130207 - Fastighetsauktion 444
19130207 - Fastighetsauktion som förrättas vid Rovede i Eskelhem 303
19130207 - Flytt-ating i Bunge. 516
19130207 - Från infanteriet. 167
19130207 - Från Katthammarsvik 171
19130207 - Från landsbygden. Boge. 626
19130207 - Från landsbygden. Vänge. 562
19130207 - Genom auktion 396
19130207 - Genom offentlig och frivillig auktion 234
19130207 - Gotlandsforskningen. 212
19130207 - Grisauktion. 192
19130207 - Höga kreaturspris. 529
19130207 - Jaktförbud. 442
19130207 - Jämviktssinnet 178
19130207 - Kriget. 479
19130207 - Landshöfding Roos 138
19130207 - Långvakansförordnandet i Källunge, 323
19130207 - Lösöre- och fastighetsauktion. 182
19130207 - Mot nervfebern. 170
19130207 - Offentlig auktion i Sanda. 232
19130207 - På grund af förestående afresa till Amerika 388
19130207 - Passagerarelista. 164
19130207 - Räntabla fastigheter 183
19130207 - Rättegångs- och Polissaker. 163
19130207 - Redovisning 252
19130207 - Sextio år 449
19130207 - Skogsauktion. 383
19130207 - Sockertullens sänkning 170
19130207 - Temperatur och lufttryck 188
19130207 - Till förmån för Bungemuséet 420
19130207 - Till ordförande 174
19130207 - Uranias förlisning. 329
19130207 - Värdefull Kreatursauktion 180
19130207 - Vedkonsert 207
19130207 - Vid skolköket i Visby 135
19130208 - Af Gotlands skytteförbunds 197
19130208 - Auktion i Tingstäde. 472
19130208 - Borgenärerna 392
19130208 - CHAMPAGNE 172
19130208 - Död. Johan Petter Pettersson. 375
19130208 - Elektricitetsverkets styrelse 165
19130208 - För ett 50-tal arbetslösa 136
19130208 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 136
19130208 - Från sjön. 187
19130208 - Genom offentlig auktion 345
19130208 - Högre dagaflöning åt sjöbeväringen. 174
19130208 - Inskrivning av värnpliktige 295
19130208 - Jakten Elida 220
19130208 - Järnvägen Klintehamn - Hablingbo. 390
19130208 - Kriget. 319
19130208 - Nya målkärl för mjölk 169
19130208 - Passagerarelista. 189
19130208 - Prästerskapets änke- och pupillkassa. 154
19130208 - Rättegångs- och Polissaker. 181
19130208 - Rösträtt och statsnytta. 163
19130208 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 173
19130208 - Sjöfarten. 451
19130208 - Stadsmurens frigörande. 193
19130208 - Temperatur och lufttryck 194
19130208 - Uppå därom af statsgeologen, 328
19130208 - Vinterpostfarten. 157
19130210 - Åt den gotländska träskulptören 124
19130210 - Auktion. 236
19130210 - Död. Erik Teodor. 441
19130210 - Fastighetsauktion. 359
19130210 - Första förhör 157
19130210 - Från hamnen. 142
19130210 - Från riksdagen 130
19130210 - Genom offentlig auktion, 387
19130210 - Godemansed 422
19130210 - Gotlands trädgårdsodlaresällskap 378
19130210 - I Amerika afliden landsman. 390
19130210 - I årets inländska tidningstaxa 134
19130210 - I konkurs 437
19130210 - I revisionen 108
19130210 - Konsert 179
19130210 - Kriget. 330
19130210 - Kungörelse. 450
19130210 - Passagerarelista. 139
19130210 - Postupplagorna 189
19130210 - Rättegångs- och Polissaker. 710
19130210 - Sextiofem år 360
19130210 - Stararna komna. 399
19130210 - Täflingsskjutning 668
19130210 - Temperatur och lufttryck 193
19130210 - Till sin ordförande-mästare, 168
19130210 - Vinterbåtarna. 147
Till tjänstebiträdes 217