Rubrik Träffar
19150102 - Af vinterpostbåtarna 1705
19150102 - Auktion vid Vallbys i Hogrän. 1772
19150102 - Begrafning 1763
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 3127
19150102 - Deltagande. AMANDA NILSSON. 1759
19150102 - Död. Båtel Larsson. 1733
19150102 - Död. Carl Jakob Wigström. 1776
19150102 - Död. Ida Nathorst. 1730
19150102 - Död. Kristina Elisabeth Dahlgren. 1755
19150102 - Död. Matilda Johanna Odman. 1747
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 3831
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 3535
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3936
19150102 - Folkskolinspektören 1645
19150102 - Förlofning 1620
19150102 - Från landsbygden. Vamlingbo. 1688
19150102 - Från sjön. 3535
19150102 - Hemse. 1823
19150102 - I D. B. V:s sparbank 1620
19150102 - I härvarande kronohäkte 1694
19150102 - Kriget. 1672
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 3163
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 2867
19150102 - Riksbanksvinsten 1637
19150102 - Senaste nyheterna från kriget. 1692
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 2553
19150102 - Till häradsdomare 1562
19150102 - Till underlöjtnanter 1525
19150102 - Tulluppbörden 1530
19150102 - Visby. Det nya året 2669
19150104 - A. S. Frykman. 2548
19150104 - Ändring af Valars fyr. 2547
19150104 - Ändtligen kyla. 2441
19150104 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 1648
19150104 - Auktion vid Kvie i Hangvar. 1518
19150104 - Auktion vid Myrungs i Linde. 1520
19150104 - Borgenärerna 1508
19150104 - Britternas klockboj 2770
19150104 - Död. Gabriella Wahlberg. 1442
19150104 - Död. Ivar Klafver. 1543
19150104 - Död. Jacob Otto Jacobsson. 1454
19150104 - Död. Jakob Niklas Söderberg. 1376
19150104 - Död. Jakob Zakarias Friström. 1325
19150104 - Död. Karl Johan Hultqvist. 1323
19150104 - Död. Petter Kristian Lindström. 1345
19150104 - Död. Rdolf Frykman. 1350
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 2431
19150104 - Ett minornas offer ? 2269
19150104 - Fastighets- och lösöreauktion. 1328
19150104 - Fatigvårdsstyrelsen 1316
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 2421
19150104 - Förbud mot flundrefiske 2323
19150104 - Från landsbygden. Vall. 2284
19150104 - Från sjön. 2147
19150104 - Hafvet ger åter. 2285
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 2135
19150104 - Kriget. 1288
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 2181
19150104 - Militärbrefkortens användning. 2148
19150104 - Passagerarelista. 2204
19150104 - Rådstupredikan 3856
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 1970
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 3916
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 1959
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 1942
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 1872
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 1987
19150104 - Till statsgeologer 1896
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 1946
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 1919
19150104 - Visby Biografteater. 1416
19150105 - Död. Eva Söderberg. 1186
19150105 - Död. Frans Vilhelm Pettersson. 1208
19150105 - Död. Julia Olivia Jakobsson. 1190
19150105 - Död. Karl Arvid Lundgren. 1191
19150105 - Död. Maria Elisabeth Dahlberg. 1220
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 1865
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 1819
19150105 - Fältkrigsrätt 1857
19150105 - Festen inleddes med ps. 55, 1867
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 2268
19150105 - Från landsbygden. Bunge. 1220
19150105 - Från landsbygden. Hablingbo. 1274
19150105 - Från landsbygden. Hall. 1231
19150105 - Julbjudning för de fattiga 1187
19150105 - Lysning 1241
19150105 - Nya släktnamn. 1965
19150105 - Prosit Neujahr! 1266
19150105 - Senaste nyheterna från kriget. 1269
19150105 - Sextiett år 1978
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 1923
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 2021
19150105 - Sliteångaren Othem, 2095
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 2176
19150105 - Tack för godt arbete. 2369
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 3587
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 10004
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 4996
19150107 - A. A. Leatz död. 3493
19150107 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 2470
19150107 - Båtarna. 12852
19150107 - Död. Axel Arvid Leatz. 2481
19150107 - Död. Maria Kristina Mathilda Wedin. 1621
19150107 - Död. William Gustaf Adolf. 1617
19150107 - Entreprenadauktion 2161
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 11256
19150107 - Förlofningar. 4343
19150107 - Från hamnen. 2510
19150107 - G. Wahlberg död. 2451
19150107 - I Konkurs 3733
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 10723
19150107 - Kriget. 2550
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 3318
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 7693
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 3111
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 2318
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 3236
19150107 - Räntesatser i Aktiebolaget Gotlands bank 1308
19150107 - Sällskapet D. B. V. 1929
19150107 - Senaste nyheterna från kriget. 1310
19150107 - Sirius Biografteater. 1425
19150107 - Sjuttio år 1870
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 2489
19150107 - Som andre lärare 2429
19150107 - Söndagsskolfest 1943
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 4076
19150107 - Student- och realskolexamina. 1936
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 1989
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 3567
19150107 - Tillkännagifvande. 2605
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 9189
19150107 - Vid inställelse 3154
19150107 - Vintern har kommit. 2182
19150107 - Visby Biografteater. 1537
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 2203
19150108 - Auktion å skog i Veskinde. 1403
19150108 - Auktion vid Marpis å Fårö. 1324
19150108 - Auktion vid Skote i Lojsta. 1231
19150108 - Borgenärerna 1177
19150108 - Bröllop 1228
19150108 - Död. Engela Catharina Enström. 1269
19150108 - Död. Katarina Elisabeth Andersson. 1155
19150108 - Död. Katharina Elisabeth Sandström. 1155
19150108 - E. Maddison 1113
19150108 - Exekutiv auktion. 1162
19150108 - Extra provinsialläkaretjänsten 1170
19150108 - Falholmen fridlyst område. 1184
19150108 - Fältskjutning om vandringsprisen 1299
19150108 - Fastighets- och lösöreauktion. 1116
19150108 - Födde och döde i Visby. 1193
19150108 - Förbud. 1213
19150108 - Från landsbygden. Stånga. 2470
19150108 - Från sjön. 1852
19150108 - Genom exekutiv auktion, 1323
19150108 - Hamnarna. 1206
19150108 - Hedersgåfva. 1302
19150108 - Kriget. 1179
19150108 - Mazettis 1144
19150108 - Passagerarelista. 2003
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 1832
19150108 - Stettinångaren »Stockholms» förolyckande. 1315
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 1874
19150108 - Vinterväder. 1336
19150108 - Visby torgpris. 1188
19150109 - Allmänna läroverken. 2224
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 1800
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 1794
19150109 - Död. Anna Cristina Laurentina Ahlberg. 1159
19150109 - Död. Johan Fredrik Boman. 1315
19150109 - Död. Katarina Elisabet Medquist. 1344
19150109 - Drätselkammaren 1761
19150109 - F. K. P. R. i Visby 1845
19150109 - Från landsbygden. Helvi. 1238
19150109 - Från sjön. 1865
19150109 - Jordfästning. Major Leatz. 1211
19150109 - Kriget. 1294
19150109 - Med Ansökan 1811
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 2032
19150109 - Mönstring förrättas 1168
19150109 - På sin 70-årsdag 1882
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 1837
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 1816
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 1801
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 1819
19150109 - Senaste nyheterna från kriget. 1252
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 1904
19150109 - Smörmarknaden. 1843
19150109 - Stadsfullmätige 1199
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 1796
19150109 - Tyska trupper 1263
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 1895
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 1830
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 1807
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 1820
19150109 - Vintervädret fortfar 1774
19150111 - Årsdagar. 1941
19150111 - Död. Gösta Sigvard Eugen. 1243
19150111 - En anslående julfest 1774
19150111 - Fastlandsbeväringen 1804
19150111 - Från hamnen. 1779
19150111 - Från sjön. 1854
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 1875
19150111 - Hastigt dödsfall. 1776
19150111 - Jordfästning 1803
19150111 - Kriget. 1206
19150111 - Länsstyrelsen. 1815
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 1827
19150111 - När sparbössorna tömdes. 1776
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 1790
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 1699
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 1762
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 1796
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 1710
19150111 - Senaste nyheterna från kriget. 1205
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 1917
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 1722
19150111 - Slädparti 1793
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 1723
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 1785
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 1701
19150111 - Till grafvens frid 1812
19150111 - Till landtmannaskolan 2129
19150111 - Töväder med regn och slask 1959
19150111 - Tyska soldatgrafvar vid Gent. 1222
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 1862
19150112 - Deltagande. ELLEN FRYKMAN. 1217
19150112 - Död. Carolina Wiman. 1158
19150112 - Död. Emma Johnna Lovisa Lindström. 1186
19150112 - Död. Karl Emil Hylander. 1118
19150112 - Död. Nils Nilsson. 1171
19150112 - Entrepremadauktion 1260
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 1825
19150112 - Från sjön. 1807
19150112 - Kaffebjudning 1818
19150112 - Kälkbacksåkningen 1921
19150112 - Kriget. 1242
19150112 - Major Leatz griftefärd 1958
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 1922
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 2092
19150112 - Rättegångs- och Polissaker. 1464
19150112 - Senaste nyheterna från kriget. 1245
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 1913
19150112 - Slädföret 1748
19150112 - Tingspredikan 1834
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 1804
19150112 - Världshistoriska gestalter. 1245
19150113 - Afliden åldring. 1966
19150113 - Allm. läroverken. 1750
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 1920
19150113 - Arfsynd, 1964
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 1778
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 1776
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 1759
19150113 - Död. Johan Gotthard Andersson. 1244
19150113 - Död. Niklas August Sigrén. 1202
19150113 - Död. Anna Sandberg. 1174
19150113 - Död. Eugenia Albertina Bernhardina Muldin. 1208
19150113 - Domkapitlet 1715
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 1727
19150113 - Falskt alarm 1754
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 1735
19150113 - Från hamnen. 1915
19150113 - Från landsbygden. Viklau. 1743
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 1748
19150113 - I sitt 60:de år 1736
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 1644
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 1710
19150113 - Interpellation. 1723
19150113 - Kriget 1149
19150113 - Landtmannavecka 1733
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 1757
19150113 - Minfaran. 1772
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 1701
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 1835
19150113 - Passagerarelista. 1714
19150113 - Senaste nyheterna från kriget. 1161
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 1751
19150113 - Som instruktör 1744
19150113 - Stadsfullmäktige 1724
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 1748
19150113 - Tack. Ivar Klafver. 1139
19150113 - Telegramportot nedsättes. 1743
19150113 - Temperatur och lufttryck 1102
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 1694
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 1711
19150113 - Till vice ordförande 1696
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 1777
19150114 - Död. Albertina Katarina Aronson. 1118
19150114 - Död. Anna Sandberg. 1140
19150114 - Död. Olivia Jakobina Thomsson. 1151
19150114 - Död. Per Gastaf Bernhard Rettig. 1122
19150114 - Ett godt slädfölje 1712
19150114 - Från sjön. 1766
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1988
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1292
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 1773
19150114 - Kriget. 1137
19150114 - Lagfart 1748
19150114 - Landstormskurserna. 1714
19150114 - Neutralitetsvakten. 1830
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 1718
19150114 - Passagerarelista. 1733
19150114 - Rapphönsen 1729
19150114 - Senaste nyheterna från kriget. 1101
19150114 - Sirius Biografteater. 1712
19150114 - Sirius Biografteater. 1269
19150114 - Temperatur och lufttryck 1946
19150114 - Till riksdagen 1880
19150114 - Tjänstledighet 1786
19150114 - Vedboden 1741
19150114 - Vintersporten i Visby 1723
19150114 - Visby Biografteater. 1729
19150114 - Visby Biografteater. 1287
19150114 - Visby friförsamling 1766
19150116 - Ångf. Klintehamn 1706
19150116 - Ett biografdrama, 1808
19150116 - Hamndirektionen 1734
19150116 - I den interimistiska turtabellen 1680
19150116 - Julafton på krigsskådeplatsen. 1073
19150116 - Kriget. 1173
19150116 - Mellan lif och död 1763
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 1726
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 1883
19150116 - Red. af G. A 1707
19150116 - Sårade belgiska soldater 1095
19150116 - Senaste nyheterna från kriget. 1117
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 1687
19150116 - Tack. Augusta Leatz. 1041
19150116 - Temperatur och lufttryck 1681
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 1681
19150116 - Venia 1701
19150116 - Vid folk- och småskolorna 1708
19150116 - Vid Visby högre flickskola 1704
19150118 - 85 år. 1737
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 1667
19150118 - Åter natturer? 1666
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 1601
19150118 - Död i främmande land. 1787
19150118 - En ansökan om anslag 1701
19150118 - Ett svagt tecken 1651
19150118 - Femtio år 1742
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 1650
19150118 - Från landsbygden. 1711
19150118 - Från Stenkyrka 1712
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 1650
19150118 - I första förslagsrummet 1739
19150118 - Konkursernas antal 1681
19150118 - Neutralitetsvakten. 1701
19150118 - Ny skolkökskurs 1734
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 1710
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 1688
19150118 - Pensionsmöte 1635
19150118 - Prästerligt förordnande. 1621
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 1576
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 1639
19150118 - Som inspektör 1732
19150118 - Till ordförande 1661
19150118 - Till sjukbesökare 1664
19150118 - Vintern har åter knäppt till 1645
19150119 - Anbud å åkande landtbrefbäring 1210
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 1628
19150119 - Deltagande. KRISTIAN. 1084
19150119 - Död. Anna Margareta Jakobsson. 1055
19150119 - Död. Anna Serafia Nilsson. 1097
19150119 - Död. Jakob Niklas Nilsson. 1013
19150119 - Död. John Jakob Mauritz Wiman. 1015
19150119 - Död. Kristian Wahlberg. 1074
19150119 - Död. Olof Larsson. 1117
19150119 - E. o. kommunalstämma 1629
19150119 - En nioårig gosse, 1611
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 1615
19150119 - Från de af jordskalfvet i Italien 1050
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 1610
19150119 - Kriget. 1038
19150119 - Minfaran utanför Landsort 1639
19150119 - Munhygienens betydelse 1608
19150119 - Neutralitetsvakten. 1605
19150119 - Olycksfall i halkan. 1616
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 1655
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 1819
19150119 - Senaste nyheterna från kriget. 1061
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 1675
19150119 - Stipendium. 1681
19150119 - Temperatur och lufttryck 1609
19150119 - Till ordförande 1748
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 1661
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 1753
19150119 - Venia 1748
19150119 - Vikarie 1088
19150120 - Apoteken. 1708
19150120 - Auktion å Bara gård i Etelhem 1096
19150120 - Deltagande. ANNA SANDBERG. 1053
19150120 - Död. Carl Johan Cederlund. 1064
19150120 - Död. Elisabet Katarina Lindbom. 1043
19150120 - Död. Katharina Olivia Rudin. 1096
19150120 - Död. Maria Kristina Ehrin. 1009
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 1603
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 1690
19150120 - Femtio år 1626
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 1671
19150120 - Förlofning 1585
19150120 - Från landsbygden. 1679
19150120 - Från sjön. 1702
19150120 - Genom offentlig auktion 1206
19150120 - I aktiebolagsregistret 1857
19150120 - Kriget. 1093
19150120 - Lysning till äktenskap 1617
19150120 - Mossodlare på Gotland 1589
19150120 - Offentlig auktion. 1089
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 1575
19150120 - Omslag i vädret 1618
19150120 - Postverket. 1909
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 2145
19150120 - Senaste nyheterna från kriget. 1103
19150120 - Sjuttiotre år 1687
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 1592
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 1609
19150120 - Stor Auktion 1039
19150120 - Stor varuauktion i Lärbro. 1153
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 1692
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 1586
19150121 - Apoteket i Hemse 1688
19150121 - Ättling af gamla Gotland 1636
19150121 - Audiens hos konungen 1626
19150121 - Död. Knut August Arnelius. 1037
19150121 - En högtidlig begrafning 1647
19150121 - Fältkrigsrätt 1652
19150121 - Folkskoleväsendet. 1582
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 1622
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 1576
19150121 - Från domkapitlet. 1635
19150121 - Från hamnen. 1623
19150121 - Från Sjön. 1580
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1695
19150121 - Halkan 1637
19150121 - Hundskatt 1020
19150121 - Ingen nämvärd förändring 1604
19150121 - Jordfästningen 1658
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 1702
19150121 - Kriget. 1064
19150121 - Passagerarelista. 1559
19150121 - Rikstelefonen 1614
19150121 - Senaste nyheterna från kriget. 1041
19150121 - Silferbröllop 1687
19150121 - Sirius Biografteater. 1203
19150121 - Skolrådet 1579
19150121 - Slite. 1665
19150121 - Sliteångaren Othem, 1570
19150121 - Som extra polisman 1645
19150121 - Tack. BERNHARD RETTIG. 1008
19150121 - Tjänstledighet 1681
19150121 - Venia 1659
19150121 - Vinterpostföringen. 1561
19150121 - Visby Biografteater. 1192
19150122 - Antagligen Olympiska spel 1916. 1057
19150122 - Auktion 1060
19150122 - Auktion å virke och ved. 1033
19150122 - Auktion vid Runne i Sanda. 1063
19150122 - Auktion vid Svie i Alfva. 1083
19150122 - Bonniers månadshäften 1576
19150122 - Deltagande. J. N. MYRSTEN. 1006
19150122 - Död. Båtel Thomasson. 1018
19150122 - Död. Johan Petter Ferdinand Cedervall. 986
19150122 - Död. Katarina Magdalena Pettersson. 1016
19150122 - Död. Olof Kurt August. 1038
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 1708
19150122 - Extra skolmöte 1016
19150122 - Födde och Döde i Visby. 1032
19150122 - Från hamnen. 1602
19150122 - Genom auktion, 1047
19150122 - Genom offentlig auktion, 1180
19150122 - Hamnuppbörden 1588
19150122 - I här förda föreningsregister 1054
19150122 - Knut Arnelius 1590
19150122 - Kriget. 1061
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 1597
19150122 - Militärbefälhafvaren 1535
19150122 - På Visbybiografen 1688
19150122 - Senaste nyheterna från kriget. 1082
19150122 - Skogsauktion. 1090
19150122 - Tänk på småfåglarna! 1596
19150122 - Temperatur och lufttryck 1536
19150122 - Till sekreterare 1607
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 1574
19150122 - Ur dagens post. 1086
19150122 - Venia 1651
19150123 - Arbetareföreningens 1603
19150123 - Auktion i Buttle. 1075
19150123 - Auktion. 1129
19150123 - Dagens postbåt 1657
19150123 - Domkapitlets yttrande 1624
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 1562
19150123 - Fårösunds framtid. 1656
19150123 - Femtio år 1596
19150123 - För utevaro 1670
19150123 - Gotlands missionsförening 1561
19150123 - Kriget. 1040
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 1631
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 1586
19150123 - Passagerarelista. 1543
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 1564
19150123 - Senaste nyheterna från kriget. 1012
19150123 - Temperatur och lufttryck 1599
19150123 - Tyska härförare. 1028
19150123 - Ur dagens post. 1043
19150123 - Vinterpostfarten. 1508
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 1601
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 1644
19150125 - Borgenärerna 1129
19150125 - Bröderna Gullbergs 1657
19150125 - Deltagande. Helge. 985
19150125 - Död. Anna Katharina Lorentina Hansson. 978
19150125 - Död. Bernhardina Katarina Kristina Berg. 968
19150125 - Död. Carl Johan Carlsson. 919
19150125 - Död. Josefina Katarina. 1011
19150125 - Död. Sofia Adelina Ahlberg. 1024
19150125 - Dödsfall. 1811
19150125 - För lösdrifveri 1612
19150125 - Från hamnen. 1788
19150125 - Från landsbygden. Atlingbo. 1611
19150125 - Genom auktion 1046
19150125 - Högre allmänna läroverket. 1544
19150125 - Konkursärende. 1694
19150125 - Kriget. 994
19150125 - Legala notiser. 1037
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 1604
19150125 - På 50-årsdagen 1561
19150125 - Sällskapet G. G. 1582
19150125 - Senaste nyheterna från kriget. 1011
19150125 - Skogsauktion. 1032
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 1576
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 1753
19150125 - Slädföret 1587
19150125 - Som adjungerad ledamot 1775
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 1581
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 1655
19150125 - T. f. växelprotestant. 1689
19150125 - Temperatur och lufttryck 1668
19150125 - Visby skyttegille 1621
19150125 - Visby teater 1577
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 1490
19150126 - Årsfest 1678
19150126 - Bilder från krigsskådeplatserna. 1031
19150126 - Död. Anna Sofia Maria. 983
19150126 - Från landsbygden. Sanda. 1652
19150126 - Från Sjön. 1606
19150126 - Halare än någonsin 1655
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 1639
19150126 - Kriget. 1018
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 1621
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 1612
19150126 - På villande haf. 1631
19150126 - Senaste nyheterna från kriget. 1004
19150126 - Temperatur och lufttryck 1502
19150126 - Ur dagens post. 993
19150126 - Visbybion 1562
19150127 - A-klassarnas krigslön. 1639
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 1735
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 1697
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 1570
19150127 - Död. Carl Procopée. 994
19150127 - Död. Hans Petter Holmér. 1076
19150127 - Död. Helena Johansson. 1004
19150127 - Död. Lars Johan Olsson. 924
19150127 - Död. Nils Petter Olsson. 965
19150127 - Död. Oskar Mattsson. 961
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 1600
19150127 - En häst stupade 1574
19150127 - Ett rikligt snöfall 1544
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 1626
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 1641
19150127 - Femtio år 1645
19150127 - Förre telegrafdirektören 1952
19150127 - Från hamnen. 1870
19150127 - Från landsbygden. Väte. 1887
19150127 - Genom offentlig auktion 1307
19150127 - Halkan i våra gator 1582
19150127 - Hälsovårdsnämden 1792
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 1620
19150127 - Kejsar Wilhelm 1155
19150127 - Kriget. 1109
19150127 - Offentlig auktion. 1226
19150127 - Passagerarelista. 1771
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1553
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 1552
19150127 - Postverket. 1799
19150127 - Senaste nyheterna från kriget. 955
19150127 - Som chefläkare 1792
19150127 - Svea hofrätt 1934
19150127 - Temperatur och lufttryck 1698
19150127 - Ur dagens post. 1163
19150127 - Vedauktion. 1172
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 1716
19150128 - Auktion å virke och ved 997
19150128 - Deltagande. ANNA ARNELIUS. 892
19150128 - Död. August Olofsson. 1129
19150128 - Död. Carl Procopée. 1137
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 1576
19150128 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 1049
19150128 - Femtio år 1768
19150128 - Från landsbygden. Hogrän. 1818
19150128 - I här förda handelsregister 1142
19150128 - I och omkring kriget. 923
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 1609
19150128 - Kriget. 1118
19150128 - Passagerarelista. 1734
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1568
19150128 - Senaste nyheterna från kriget. 899
19150128 - Sjökaptenssociteten 1559
19150128 - Temperatur och lufttryck 1512
19150128 - Till hospitalsläkare 1583
19150128 - Till kronoarrendator 1724
19150128 - Tjänstledighet 1708
19150128 - Vid inställelse 1723
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 1547
19150129 - Auktion. 1116
19150129 - Borgenärerna 1142
19150129 - Dagsbåten, 975
19150129 - Död. Karolina Elisabeth. 972
19150129 - Död. Maria. 1096
19150129 - Död. Petter Olof Pettersson. 1061
19150129 - Efterlysta 1693
19150129 - Fältkrigsrätt, 1037
19150129 - Fastighetsauktion. 871
19150129 - Femtio år 1640
19150129 - Femtio år fylde 1002
19150129 - Femtiofem år 795
19150129 - Födde och döde i Visby. 855
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 1701
19150129 - Från landsbygden. Levide. 1680
19150129 - Genom auktion 846
19150129 - Genom offentlig auktion. 799
19150129 - Gotlandskyrkornas brandförsäkringsvärde 877
19150129 - Hemse. För hembygdens försvar. 956
19150129 - Herrar Hvitbetsodlare. 992
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 1447
19150129 - Kriget. 999
19150129 - Landshöfding Roos 993
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1466
19150129 - Senaste nyheterna från kriget. 817
19150129 - Sjökaptenssociteten 1653
19150129 - Stor Auktion 1067
19150129 - Temperatur och lufttryck 1388
19150129 - Till hospitalsläkare 1401
19150129 - Till kronoarrendator 1609
19150129 - Tjänstledighet 1610
19150129 - Ur dagens post. 1010
19150129 - Vedauktion. 1013
19150129 - Vid inställelse 1593
19150129 - Vigsel 989
19150130 - Aflagd examen. 1601
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 1718
19150130 - Död. Jakob Elof Jakobsson. 1115
19150130 - Död. Rosa Carlsson. 964
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 1371
19150130 - Fångtransport 1542
19150130 - Från ordensvärlden. 1409
19150130 - Kriget. 945
19150130 - Officerssalong i en tysk skyttegraf. 956
19150130 - Passagerarelista. 1566
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 1336
19150130 - Pensionskonferens 1604
19150130 - Räfskinnen 1591
19150130 - Senaste nyheterna från kriget. 771
19150130 - Temperatur och lufttryck 1369
19150130 - Till kapten 1567
19150130 - Till två månaders fängelse 1451
19150130 - Ur dagens post. 916
19150130 - Val af tillfälliga utskott 1502
19150130 - Vinterpostfarten. 1607
19150130 - Visby Biografteater. 788
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 1401
19150201 - Arbetareföreningens Biografteater. 886
19150201 - Arbetareföreningens föreläsningar. 837
19150201 - Årets skjutprogram faststäldt. 656
19150201 - Auktion. 886
19150201 - Död. Catarina Christina Åhlin. 835
19150201 - Död. Catharina Margreta Nilsson. 878
19150201 - Död. Clara Cecilia. 798
19150201 - Död. Jakob Nicklas Pettersson. 793
19150201 - Död. Johanna Elisabeth Nyström. 701
19150201 - Död. Lars Petter Qviberg. 813
19150201 - En hemsk olyckshändelse 758
19150201 - Fältskjutning. 620
19150201 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 737
19150201 - För i värnpliktslagen 645
19150201 - Från hamnen. 756
19150201 - Gotlands militärförening 738
19150201 - I D. B. V:s sparbank 726
19150201 - I härvarande kronohäkte 745
19150201 - I sitt 70:de år 723
19150201 - Kriget. 762
19150201 - Legala notiser. 716
19150201 - Lönetillskott till vikarier 674
19150201 - Officerarnas fältskjutningsförbund 575
19150201 - Om förläggande af passions gudstjänsterna 732
19150201 - Passagerarelista. 728
19150201 - Post en timme tidigare på middagen 604
19150201 - Rättegångs- och Polissaker. 620
19150201 - Senaste nyheterna från kriget. 646
19150201 - Skenfärden utför Högklint. 730
19150201 - Skogsauktion. 727
19150201 - Temperatur och lufttryck 615
19150201 - Uppskofvet med järnvägen Tingstäde-Fårösund. 665
19150201 - Utnämningarna på kejsar Wilhelms födelsedag. 633
19150201 - Visborgs fältridtklubb 749
19150201 - Visby Biografteater. 735
19150201 - Visby koloniträdgårdsförening u. p. a. 720
19150202 - Död. Lars Jakobsson. 768
19150202 - Dödsfall. 697
19150202 - En trefligt slädparti 815
19150202 - Femtio år 838
19150202 - Förestående chefskifte 720
19150202 - Från landsbygden. Östergarn. 838
19150202 - Jordfästning. Clara Bolin. 689
19150202 - Kriget. 843
19150202 - Passagerarelista. 1445
19150202 - Senaste nyheterna från Kriget. 784
19150202 - Sliteångaren Othem 863
19150202 - Stor Auktion 857
19150202 - Temperatur och lufttryck 669
19150202 - Till folkekollärare 689
19150202 - Till löjtnant 619
19150202 - Ur dagens post. 760
19150202 - Väghinder. 851
19150202 - Våra biografer 785
19150202 - Vinterpostfarten. 706
19150202 - Visbyafdelningen af nykterhetsfolkets sjukkassa 603
19150203 - Ändrad afgångstid för postbåtarna. 682
19150203 - Auktion. 725
19150203 - Dagens postbåt, 679
19150203 - Deltagande. AHLGREN. 603
19150203 - Död. Amanda Olofsson. 673
19150203 - Död. Gertrud Katharina Pettersson. 726
19150203 - Död. Rudolf Wahlström. 674
19150203 - En tolfårig flicka på äfventyr. 671
19150203 - Ett telefonsamtal i underjorden. 676
19150203 - Ett vilddjur i människohamn. 667
19150203 - Från landsbygden. Linde. 752
19150203 - Från landsbygden. Sanda. 765
19150203 - Hotande olyckstillbud under slädparti. 670
19150203 - K. m:t har bifallit 826
19150203 - Kriget. 843
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 1390
19150203 - Ordinarie barnmorsketjänsten 991
19150203 - Passagerarelista. 748
19150203 - Senaste nyheterna från kriget. 680
19150203 - Sjuttio år 709
19150203 - Som adjungerad ledamot 823
19150203 - Temperatur och lufttryck 635
19150203 - Tingstäde sockens sparbank 672
19150203 - Tulluppbörden 693
19150203 - Tyskarna framför Warschau. 632
19150203 - Ur dagens post. 704
19150203 - Vedauktion i Vestkinde. 785
19150203 - Vid den förnyade ansökningstidens utgång 660
19150203 - Visborgs fältridtklubbs vintertäflingar 630
19150203 - Visby hamn skall skyddas mot minor. 610
19150204 - Barnmorskornas pensionsanstalt. 631
19150204 - Borgenärerna 703
19150204 - Ded skadade återstäld. 694
19150204 - Ett Liliewalchskt resestipendium 750
19150204 - För första gången i elden. 1374
19150204 - Från hamnen. 764
19150204 - Från sjön. 707
19150204 - Katastrofen på Älfsborgsfjorden. 628
19150204 - Kriget. 650
19150204 - Läkaren vid kronohäktet 612
19150204 - Om en landsman med artistiska anlag, 603
19150204 - Senaste nyheterna från kriget. 616
19150204 - Sjuk- och begrafningskassan I. H. 590
19150204 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 649
19150204 - Sjuttiofem år 575
19150204 - Skarpskjutning med kanoner 611
19150204 - Tack. Carolina Zetterqvist. 634
19150204 - Temperatur och lufttryck 597
19150204 - Till sysslomän 563
19150204 - Vinterpostfarten. 589
19150205 - Ång. Åhus dödslista 587
19150205 - Auktion å skog. 697
19150205 - Auktion. 644
19150205 - Deltagande. AXEL BOLIN. 558
19150205 - Död. Jakob Olsson. 638
19150205 - Död. Niklas Peter Båtelsson. 651
19150205 - Egnahemslägenheter till salu. 765
19150205 - En läkare med generals rang. 606
19150205 - En soldat med 97 sår. 610
19150205 - Fältkrigsrätt, 577
19150205 - Fältskjutning 656
19150205 - Femtio år 609
19150205 - Födde och döde i Visby. 602
19150205 - För automobiltrafik tillåtna vägar 589
19150205 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 619
19150205 - Fornfynd. 718
19150205 - Från landsbygden. Burs. 799
19150205 - Från landsbygden. Hellvi. 691
19150205 - Från landsbygden. Västergarn. 689
19150205 - Genom auktion, 663
19150205 - Kriget. 661
19150205 - Läkarekåren. 680
19150205 - Lösöreauktionen vid Tibbles i Hejdeby. 727
19150205 - Lösöreauktionen. 746
19150205 - Lotsångaren Vega, 721
19150205 - Mobiliseringstjänst som sjötjänst. 695
19150205 - Offentlig auktion. 821
19150205 - Passagerarelista. 1350
19150205 - Senaste nyheterna från kriget. 779
19150205 - Tack. HELENA JOHANSSON. 667
19150205 - Temperatur och lufttryck 654
19150205 - Till grafvens frid 674
19150205 - Tysk härförare. 680
19150205 - Ur dagens post. 662
19150205 - Utnänningsrykte. 653
19150205 - Våra biografer 665
19150205 - Värnpliktiges indelning i klasser. 645
19150205 - Vinterpostfarten. 678
19150205 - Visby Beklädnadsaffär. 715
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 1362
19150206 - Ång. Hansa, 712
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 1399
19150206 - Död. Anna Sofia Karolina Wiberg. 792
19150206 - Död. Olof Godman. 789
19150206 - En festdag 687
19150206 - En hälsofarlig begrafningfplats. 672
19150206 - Ett understöd 763
19150206 - Fälttjänstöfningar 658
19150206 - Förlofning 634
19150206 - Från landsbygden. Kräklingbo. 676
19150206 - Från sjön. 590
19150206 - Gotlands fångvårdsförening 623
19150206 - Hemse och Roma rullföringaområden 727
19150206 - Hvilka vägar drifva minorna? 641
19150206 - I Sitt 65:te år 704
19150206 - Inskrivning av värnpliktiga 807
19150206 - Karl Johansfondens räkenskaper. 638
19150206 - Kriget. 710
19150206 - Passagerarelista. 1361
19150206 - Senaste nyheterna från kriget. 727
19150206 - Skogsauktion. 689
19150206 - Stor Auktion 658
19150206 - Temperatur och lufttryck 628
19150206 - Till organist och folkskollärare 632
19150206 - Ur dagens post. 641
19150206 - Venia 616
19150206 - Vid fältkrigsrättens 656
19150208 - Antalet emigranter 568
19150208 - Auktion. 681
19150208 - Död. Johanna Olivia Tingström. 682
19150208 - Död. Lars Emil Eugen Levedahl. 671
19150208 - Död. Maria Charlotta Johanna Edman. 628
19150208 - Ett statsanslag af 100 kr. 623
19150208 - Fältskjutning. 625
19150208 - Från landsbygden. Ardre. 689
19150208 - Från landsbygden. Österby. 622
19150208 - Från sjön. 642
19150208 - Genom auktion 700
19150208 - Genom offentlig auktion 628
19150208 - I första förstagsrummet 602
19150208 - I konkurs 637
19150208 - Kriget. 675
19150208 - Med afseende å de äldre årsklasser 659
19150208 - Passagerarelista. 1352
19150208 - Prof för lediga domkyrkoorganistbefattningen 728
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 1326
19150208 - Senaste nyheterna från kriget. 765
19150208 - Små sår... 750
19150208 - Snöplogen måste fram. 662
19150208 - Temperatur och lufttryck 625
19150208 - Till ordförande i inskrfningsnämderna 630
19150208 - Vakansförordnande 646
19150208 - Visborgs fältridtklubb. 588
19150208 - Visby kyrkotidning. 640
19150208 - Visby stadsmission 616
19150209 - Borgenärerna 783
19150209 - Död. Carolina Augusta Lindbom. 624
19150209 - Död. Kristina Katrina Olivia Kolmodin. 699
19150209 - En nöjenas renässans synes 663
19150209 - Från landsbygden. Sanda. 633
19150209 - Från sjön. 573
19150209 - Kriget. 674
19150209 - Krigsbilder. 700
19150209 - Långvarig hvilotid. 643
19150209 - Många processer. 647
19150209 - På grund af snötjocka 677
19150209 - Postverket. 748
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 1558
19150209 - Senaste nyheterna från kriget. 718
19150209 - Temperatur och lufttryck 678
19150209 - Vid inställelsen 718
19150210 - Ansvarsfrihet 683
19150210 - Återkalladt beslut om markinköp. 671
19150210 - Auktion å utsädeskorn. 649
19150210 - Auktion i Josef Häggs konkurs. 593
19150210 - Begravning. EMIL LEVEDAHL. 627
19150210 - Dagens postbåt, 582
19150210 - Död. Carolina Louisa Björkegren. 720
19150210 - Död. Emma Margaretha Bolin. 626
19150210 - Död. Holger Elis Nordahl. 539
19150210 - Död. Johanna Maria Wilhelmina Larsson. 594
19150210 - Död. Sofia Jakobina Bergvall. 709
19150210 - E. MADDISON 575
19150210 - Fångarnas användande till jordbruksarbete. 629
19150210 - För värnpliktiga att beakta. 617
19150210 - Förlängd tjänstledighet på grund af sjukdom 721
19150210 - Från sjön. 628
19150210 - Gotlands skytteförbunds verksamhet 780
19150210 - Hemse. 659
19150210 - Holger E. Nordahl död. 726
19150210 - I aktiebolagsregistret 627
19150210 - I sitt sjuttionde år 644
19150210 - Infäste 574
19150210 - Kriget. 590
19150210 - Kulspruteförsöken. 584
19150210 - Läkarekåren. 576
19150210 - Offentlig auktion 626
19150210 - Pilodling för korgflätning. 548
19150210 - Rektorsförordnande 582
19150210 - Skogsauktion. 616
19150210 - Stadsfullmäktige 558
19150210 - Temperatur och lufttryck 614
19150211 - Den fallne landstormsmannens sista färd. 636
19150211 - Död. Holger Elis Nordahl. 677
19150211 - En värnpliktsfråga af intresse. 560
19150211 - Från sjön. 540
19150211 - Fransk härförare. 568
19150211 - Hemse. 592
19150211 - Kriget. 593
19150211 - Krigsbilder. 579
19150211 - Kustartilleriets indelning. 624
19150211 - Lagfart 571
19150211 - Senaste nyheterna från kriget. 612
19150211 - Som lagfaren ledamot 599
19150211 - Som tillfälligt biträde 589
19150211 - Temperatur och lufttryck 574
19150211 - Till suppleant för ordföranden 617
19150211 - Upphandling af Proviantartiklar. 627
19150212 - Auktion å skog. 637
19150212 - Auktion å ved i Hejdeby. 639
19150212 - Auktion vid Botes i Etelhem. 680
19150212 - Auktion vid Kroks i Tofta. 631
19150212 - Auktion vid Loggarfve i Klinte. 600
19150212 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 633
19150212 - Auktion vid Sigsarfve i Viklau. 633
19150212 - Auktion vid Skogs i Mästerby. 668
19150212 - Auktion vid Wahle i Stenkyrka. 711
19150212 - Den hälsofarliga kyrkogådensutvidgningen i Hangvar. 650
19150212 - Död. Annie Charlotta Josefina. 730
19150212 - Död. Ida Maria Elisabet Hagvall. 626
19150212 - Domkapitlet har bifallit 754
19150212 - Fältskjutning 623
19150212 - Födde och Döde i Visby. 599
19150212 - Föreningen för understöd 605
19150212 - Från landsbygden. När. 778
19150212 - Kriget. 628
19150212 - Lärbro Skyttegille 719
19150212 - Lösöreauktion vid Marielund, Vestinde. 749
19150212 - Lösöreauktion. 683
19150212 - Mästerskyttens sista färd.ek 756
19150212 - Offentlig auktion. 716
19150212 - Passagerarelista. 1416
19150212 - Passionsgudstjänsternas förläggande till aftnarna. 784
19150212 - Sagan om Lojsta slott. 909
19150212 - Senaste nyheterna från kriget. 670
19150212 - Sjuttiotre år 716
19150212 - Taxeringsnämnden för Visby stad 632
19150212 - Temperatur och lufttryck 675
19150212 - Till befälharvare 684
19150212 - Två nya arbeten 607
19150212 - Uppbördsstämmor 659
19150212 - Ur dagens post. 681
19150212 - Utarrendering af Stenkyrka pastorsboställe. 768
19150212 - Vinterpostfarten. 623
19150212 - Vinterturer. 654
19150212 - Visby biografens 902
19150212 - Visby friförsamlings ungdomsförening 785
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 1384
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 2019
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 1393
19150213 - Dagens postbåt, 1339
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 1885
19150213 - En allvarsam olycka, 1491
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 1831
19150213 - Fartygsauktion. 1474
19150213 - Fodret får bortföras. 2008
19150213 - Från de östra slagfälten. 1582
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 1623
19150213 - Från sjön. 1412
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 2019
19150213 - Hjältegrafvar 1418
19150213 - I styrelsen 1341
19150213 - Karl Liljeborg, 1391
19150213 - Kriget. 1653
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 1676
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 1384
19150213 - Postkontoret i Visby 1366
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 1412
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 1547
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 1433
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 1659
19150213 - Student- och realskoleexamina. 1460
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 1498
19150213 - Temperatur och lufttryck 1446
19150213 - Till insamlingen för belgierna 2025
19150213 - Till ordförande 1412
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 1807
19150213 - Upprop. 1526
19150213 - Visby-Bios 1490
19150215 - Afsked 1467
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 1829
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 1461
19150215 - Böndagar 1916. 1786
19150215 - Död. Arvid Jansson. 1502
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 1340
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 1610
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 1888
19150215 - Från odlingslånefonden 1552
19150215 - Gotlands biodlaretörening 1554
19150215 - Historien om de förtennade 1400
19150215 - Högre allmänna läroverket. 1398
19150215 - Hospitalen. 1455
19150215 - Hvems är kofferten? 1452
19150215 - I krigsskolans officerskurs 1406
19150215 - I urarfva konkurs 1477
19150215 - Inställelse 1595
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 1527
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 1563
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 2038
19150215 - Passagerarelista. 1532
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 1635
19150215 - Rektorsförordnande 1400
19150215 - Sökande till en notarietjänst 1403
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 1372
19150215 - Tack. Emil Levedahl. 1817
19150215 - Till folkskollärare 1447
19150215 - Till kommendörkapten 1415
19150215 - VÄTE, 13 febr. 1458
19150215 - Vid första förhöret 1416
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 1385
19150215 - Vid skolköket i Visby 1383
19150215 - Vinterbåtarna. 1398
19150215 - Visby Varpklubb 1432
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 1293
19150216 - Dagens postbåt 1400
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 1350
19150216 - Död. Nils Per Ohlsson. 1946
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 1345
19150216 - EKE, 15 februari. 1445
19150216 - Fridlysningstid 1445
19150216 - Kollekt 1497
19150216 - Passagerarelista. 1421
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 1387
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 1408
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 1401
19150216 - Temperatur och lufttryck 1394
19150216 - Till revisor 1416
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 1380
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 1506
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 1395
19150217 - Det var ingen mina. 1549
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 1441
19150217 - Förlofning 1403
19150217 - Från hamnen. 1392
19150217 - Från sjön. 1420
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 1343
19150217 - Gotlands nation 1610
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 1372
19150217 - I aktiebolagsregistret 1602
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 1411
19150217 - Passagerarelista. 1403
19150217 - Postångaren Polhem 1303
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 1445
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 1309
19150217 - Stadens markprocesser. 1360
19150217 - Till sin hedersledamot 1474
19150217 - Värdefull auktion. 1516
19150217 - Venia 1482
19150217 - Visby teater. 1550
19150218 - De svenska badorterna 743
19150218 - Den nordiska sjöfartens trångmål. 695
19150218 - Död. Emma Karolina Magdalena Larsson. 740
19150218 - Död. Gustaf Artur Vallentin Jacobsson. 681
19150218 - Död. Hans Petter Johansson. 716
19150218 - Enskild fältskjutning 677
19150218 - Fältkrigsrätt 653
19150218 - Femtio år 623
19150218 - Från landsbygden. Burgsvik. 785
19150218 - Från landsbygden. Garda. 701
19150218 - Från sjön. 614
19150218 - Härmed infordras 657
19150218 - Kriget. 636
19150218 - Lokalafdelningen 250 Visby 613
19150218 - Minnesgåfva. 609
19150218 - Pengar i gömmorna. 621
19150218 - Senaste nyheterna från kriget. 691
19150218 - Statsbidraget 655
19150218 - Temperatur och lufttryck 657
19150218 - Till adjungerad ledamot 775
19150218 - Till öfverstelötnant 600
19150218 - Väg- och vattenbygnaderna i länet. 839
19150218 - Venia 730
19150219 - Ång. Klintehammn 703
19150219 - Åter ett dödsfall å Visborgs slätt. 711
19150219 - Auktion å fodervaror i Buttle. 696
19150219 - Auktion å ved i Gråboskogen. 653
19150219 - Auktion vid Bingsarfve i Ardre. 701
19150219 - Auktion vid Boxarfve i Levide. 698
19150219 - Auktion vid Myrungs i Linde. 683
19150219 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 776
19150219 - Auktion vid Tenglings i Etelhem. 712
19150219 - Borgerligt äktenskap 705
19150219 - Dagens postbåt, 627
19150219 - Död. Anna Maria Nilsson. 769
19150219 - Död. Gustaf Johnson. 705
19150219 - Död. Lars Henrik John Karlsson. 891
19150219 - Död. Olof Thomsson. 795
19150219 - Enskild fältskjutning 678
19150219 - Fältkrigsrätt, 656
19150219 - Födde och Döde i Visby. 851
19150219 - Förlofning 627
19150219 - Från domkapitlet. 893
19150219 - Från sjön. 909
19150219 - Genom offentlig auktion, 870
19150219 - Gotlands fiskare. 1165
19150219 - Häradshöfding af Ekenstam 632
19150219 - Kriget. 867
19150219 - Lastångaren Othem, 902
19150219 - Lösöreauktion. 828
19150219 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 905
19150219 - Neutralitetsmärket. 1549
19150219 - Passagerarelista. 814
19150219 - Reserv anländ till Oxelösund. 870
19150219 - Ronehamn. 945
19150219 - Senaste nyheterna från kriget. 866
19150219 - Skarpskjutning med karbiner 971
19150219 - Smittfritt. 824
19150219 - Temperatur och lufttryck 925
19150219 - Trafikinkomsterna 835
19150219 - Ur dagens post. 872
19150219 - Värdefull auktion. 830
19150219 - Visby Bio 1057
19150220 - Arbetareföreningens biograf 1019
19150220 - Årsdagar. 897
19150220 - Åt Gotlands fornsal 875
19150220 - Auktion vid Annexen i Sundre. 977
19150220 - Den sista färden. 891
19150220 - Död. Harald Olof Ture. 948
19150220 - Död. Karin Lilly Wiktoria. 929
19150220 - Död. Laura Maria Sofia Lundberg. 873
19150220 - Död. Margareta Helena Cederlund. 877
19150220 - En intensiv tjocka 880
19150220 - Fartygsauktion. 922
19150220 - För värnpliktiga att beakta. 899
19150220 - Från landsbygden. Atlingbo. 956
19150220 - Från sjön. 871
19150220 - I här förda föreningsregister 748
19150220 - Kriget. 862
19150220 - Landskyrkornas uppvärmning. 893
19150220 - Major Ernst Hellgren 846
19150220 - Senaste nyheterna från kriget. 953
19150220 - Tack. CARL BERGVALL. 1018
19150220 - Temperatur och lufttryck 966
19150220 - Till poststationsföreståndare 964
19150220 - Visby Beklädnadsaffär. 1056
19150222 - Afsked 713
19150222 - Auktion å fodervaror i Buttle. 1043
19150222 - Auktion vid Tungelbos i Levide. 1021
19150222 - Den första landstormsbefälskursen på Gotland, 955
19150222 - Död. ANNA. 963
19150222 - Död. Linnea Maria Kristina. 903
19150222 - Egendomsaffär. 909
19150222 - En obemannad fiskebåt 991
19150222 - En pensionsfråga. 879
19150222 - En tysk bataljonsexpedition 1049
19150222 - Ett Ödesdigert signalskott. 1131
19150222 - Förbruksföreningen Visborg 1131
19150222 - Från hamnen. 1182
19150222 - Från landsbygden. Garda. 1205
19150222 - Från sjön. 1164
19150222 - Kriget. 1181
19150222 - Landshöfding Roos 1034
19150222 - Legala notiser. 1114
19150222 - Ny skolkökskurs 1054
19150222 - Passagerarelista. 1161
19150222 - Rättegångs- och Polissaker. 1203
19150222 - Senaste nyheterna från kriget. 1195
19150222 - Tandläkareexamen 1072
19150222 - Telegrafverket. 1049
19150222 - Temperatur och lufttryck 1142
19150222 - Till fältläkarestipendiater 1051
19150222 - Till underläkare 1005
19150222 - Tjockan och båtarna. 911
19150222 - Värdefull auktion. 960
19150222 - Vårtecken. 876
19150222 - Visborgs fältridtklubb 866
19150222 - Visby Bio. 1062
19150222 - Visby skyttegille 1095
19150223 - Auktion å rotfrukter. 961
19150223 - Död. Sofia Maria Margareta Wennerström. 1001
19150223 - F. d. konteramiral J. Hägg 961
19150223 - Femtio år 1057
19150223 - Från landsbygden. Anga. 1014
19150223 - Från landsbygden. Sanda. 956
19150223 - Från sjön. 965
19150223 - I svenska mästerskapstäflingarna 981
19150223 - Inskrifning af värnpliktiga, 958
19150223 - Kriget. 976
19150223 - Krigsbilder. 929
19150223 - Militärbegrafning 906
19150223 - Nynäshanan höjer biljettpriserna. 947
19150223 - På epidemisjukhuset 958
19150223 - Passagerarelista. 872
19150223 - Senaste nyheterna från kriget. 888
19150223 - Temperatur och lufttryck 900
19150223 - Till vaktmästare hos länsstyrelsen 908
19150223 - Tysk härförare. 790
19150223 - Ur dagens post. 1024
19150223 - Vinterpostfarten. 1005
19150223 - Visby automataktiebolag 953
19150224 - Ångfartyget Klintehamn 833
19150224 - Auktion å ved och takspån 877
19150224 - Bröllop 818
19150224 - Dalhems landstormsförening 1074
19150224 - Död. Alfhild Maria Björklund. 929
19150224 - Doktor E. Ekelöf, 890
19150224 - En svensk krigsfånge i Ryssland. 880
19150224 - Fårösund. 949
19150224 - Flickor som elever på Visby gymnasium? 939
19150224 - Från hamnen. 972
19150224 - Från landsbygden. Östergarn. 982
19150224 - Från sjön. 902
19150224 - Genom auktion 900
19150224 - Hästhållningen för officerare vid armén. 906
19150224 - Kriget. 902
19150224 - Landshöfdingskan Thérése Rydin 807
19150224 - Lösöreauktion. 861
19150224 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 882
19150224 - Passagerarelista. 757
19150224 - Ronehamn. 959
19150224 - Senaste nyheterna från kriget. 981
19150224 - Syd-Sveriges Assuransförening 896
19150224 - Tack. L. P. QVIBERG. 922
19150224 - Temperatur och lufttryck 928
19150224 - Till ord. poliskonstapel 941
19150224 - Till vik. folkskollärare 976
19150224 - Ur dagens post. 955
19150225 - Ång. Klintehamn, 776
19150225 - Arbetareföreningens Biografteater. 948
19150225 - Auktion å virke och ved 920
19150225 - Beviljadt odlingslån. 787
19150225 - Borgenärerna 855
19150225 - Deltagande. ANNA JOHNSON. 849
19150225 - Domkapitlet 756
19150225 - En lönefråga. 658
19150225 - Förhöjd krigsaflöning. 817
19150225 - Från landsbygden. Halla. 940
19150225 - Från landsbygden. Mellersta Gotland. 870
19150225 - Från landsbygden. Norrlanda. 937
19150225 - Från landsbygden. Sanda. 919
19150225 - Från sjön. 907
19150225 - Gotlands sedlighetsförening 808
19150225 - Inskrifningsrevisionen 670
19150225 - Kriget. 740
19150225 - Lysning 678
19150225 - Ny tandläkare. 827
19150225 - Påfven ber för freden. 867
19150225 - Såsom rymmare 787
19150225 - Sirius 986
19150225 - Temperatur och lufttryck 902
19150225 - Till telegrafkommissarie 765
19150225 - Tyska pansarkryssaren Blücher i sjunkningsögonblicket. 937
19150225 - Ur dagens post. 917
19150225 - Visby Bio 1004
19150226 - Anställnings- och afskedspremier. 770
19150226 - Auktion å rotfrukter. 832
19150226 - Auktion å rundtimmer och ved i Helvi. 854
19150226 - Auktion å virke och ved i Veskinde. 842
19150226 - Auktion i Helvi. 770
19150226 - Auktion vid Ålarfve i Roma. 721
19150226 - Auktion vid Ammor i Mästerby. 820
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Ardre. 825
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Eskelhem. 740
19150226 - Auktion vid Fjells i Endre. 764
19150226 - Auktion vid Kyrkebys i Hangvar. 762
19150226 - Auktion vid Mariedal i Etelhem. 847
19150226 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 719
19150226 - Auktion vid Slees i Boge. 711
19150226 - Auktion vid Tungelbos i Levide.l 736
19150226 - Auktion vid Valla i Klinte. 723
19150226 - Dagens postbåt 718
19150226 - Död. Nils Peter Eriksson. 748
19150226 - En utställning 777
19150226 - Fastlandspost 738
19150226 - Födda. 756
19150226 - Från artillerikåren. 838
19150226 - Från landsbygden. Rute. 793
19150226 - I och om kriget. 688
19150226 - Kriget. 760
19150226 - Kungörelse. 883
19150226 - Lösöreauktion. 758
19150226 - Passagerarelista. 714
19150226 - Senaste Nyheterna från kriget. 760
19150226 - Tack. Jansson. 749
19150226 - Temperatur och lufttryck 895
19150226 - Till öfverstelöjtnant 873
19150226 - Tingstäde landstormsförenings 839
19150226 - Ur dagens post. 845
19150226 - Venia 991
19150227 - Anslag till skogsdikning. 776
19150227 - Arbetareföreningens Biografteater. 909
19150227 - Auktion vid Annexen i Sundre. 820
19150227 - Dagens Nyheters Köbenhavnsfotograf 751
19150227 - Död. Emelia Maria Augusta. 785
19150227 - En bräckt skena 880
19150227 - Ett understöd af 425 kr. 725
19150227 - Föreatåndaretjänsten 712
19150227 - Från domkapitlet. 907
19150227 - Från landsbygden. Fleringe. 729
19150227 - Från sjön. 716
19150227 - frih. A. G. A. Leijonhufvud. 751
19150227 - Gotlands tegelbruksaktiebolag 1009
19150227 - Kriget. 766
19150227 - Militärbefälhafvaren på Gotland 813
19150227 - Naturskydd. 866
19150227 - Passagerarelista. 867
19150227 - Sjuttiosex år 749
19150227 - Tack. LILY. 797
19150227 - Temperatur och lufttryck 929
19150227 - Tidigare post. 755
19150227 - Till jordbrukskonsulent 823
19150227 - Till skogsodling af kalmarker 878
19150227 - Ur dagens post. 953
19150227 - Vinterpostfarten. 660