Visa # 
Rubrik Träffar
19150102 - Af vinterpostbåtarna 11
19150102 - Auktion vid Vallbys i Hogrän. 17
19150102 - Begrafning 13
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 1181
19150102 - Deltagande. AMANDA NILSSON. 17
19150102 - Död. Båtel Larsson. 18
19150102 - Död. Carl Jakob Wigström. 16
19150102 - Död. Ida Nathorst. 14
19150102 - Död. Kristina Elisabeth Dahlgren. 9
19150102 - Död. Matilda Johanna Odman. 14
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 1919
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 1642
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1931
19150102 - Folkskolinspektören 12
19150102 - Förlofning 12
19150102 - Från landsbygden. Vamlingbo. 11
19150102 - Från sjön. 1683
19150102 - Hemse. 12
19150102 - I D. B. V:s sparbank 12
19150102 - I härvarande kronohäkte 13
19150102 - Kriget. 10
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 1214
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 954
19150102 - Riksbanksvinsten 10
19150102 - Senaste nyheterna från kriget. 11
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 837
19150102 - Till häradsdomare 13
19150102 - Till underlöjtnanter 12
19150102 - Tulluppbörden 12
19150102 - Visby. Det nya året 947
19150104 - A. S. Frykman. 855
19150104 - Ändring af Valars fyr. 767
19150104 - Ändtligen kyla. 786
19150104 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 11
19150104 - Auktion vid Kvie i Hangvar. 10
19150104 - Auktion vid Myrungs i Linde. 10
19150104 - Borgenärerna 10
19150104 - Britternas klockboj 1115
19150104 - Död. Gabriella Wahlberg. 8
19150104 - Död. Ivar Klafver. 8
19150104 - Död. Jacob Otto Jacobsson. 8
19150104 - Död. Jakob Niklas Söderberg. 8
19150104 - Död. Jakob Zakarias Friström. 8
19150104 - Död. Karl Johan Hultqvist. 8
19150104 - Död. Petter Kristian Lindström. 8
19150104 - Död. Rdolf Frykman. 8
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 816
19150104 - Ett minornas offer ? 761
19150104 - Fastighets- och lösöreauktion. 6
19150104 - Fatigvårdsstyrelsen 12
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 807
19150104 - Förbud mot flundrefiske 894
19150104 - Från landsbygden. Vall. 819
19150104 - Från sjön. 783
19150104 - Hafvet ger åter. 795
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 772
19150104 - Kriget. 9
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 752
19150104 - Militärbrefkortens användning. 766
19150104 - Passagerarelista. 824
19150104 - Rådstupredikan 1688
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 593
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 1397
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 637
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 601
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 513
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 622
19150104 - Till statsgeologer 541
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 541
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 528
19150104 - Visby Biografteater. 11
19150105 - Död. Eva Söderberg. 5
19150105 - Död. Frans Vilhelm Pettersson. 7
19150105 - Död. Julia Olivia Jakobsson. 5
19150105 - Död. Karl Arvid Lundgren. 9
19150105 - Död. Maria Elisabeth Dahlberg. 5
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 516
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 492
19150105 - Fältkrigsrätt 484
19150105 - Festen inleddes med ps. 55, 521
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 654
19150105 - Från landsbygden. Bunge. 5
19150105 - Från landsbygden. Hablingbo. 5
19150105 - Från landsbygden. Hall. 7
19150105 - Julbjudning för de fattiga 7
19150105 - Lysning 6
19150105 - Nya släktnamn. 565
19150105 - Prosit Neujahr! 7
19150105 - Senaste nyheterna från kriget. 2
19150105 - Sextiett år 561
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 503
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 535
19150105 - Sliteångaren Othem, 562
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 621
19150105 - Tack för godt arbete. 646
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 846
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 2965
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 1520
19150107 - A. A. Leatz död. 1644
19150107 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 7
19150107 - Båtarna. 5412
19150107 - Död. Axel Arvid Leatz. 5
19150107 - Död. Maria Kristina Mathilda Wedin. 4
19150107 - Död. William Gustaf Adolf. 6
19150107 - Entreprenadauktion 8
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3901
19150107 - Förlofningar. 1615
19150107 - Från hamnen. 713
19150107 - G. Wahlberg död. 668
19150107 - I Konkurs 949
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 2707
19150107 - Kriget. 5
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 631
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 2020
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 576
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 594
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 1343
19150107 - Räntesatser i Aktiebolaget Gotlands bank 1
19150107 - Sällskapet D. B. V. 505
19150107 - Senaste nyheterna från kriget. 5
19150107 - Sirius Biografteater. 8
19150107 - Sjuttio år 489
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 922
19150107 - Som andre lärare 841
19150107 - Söndagsskolfest 518
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 1864
19150107 - Student- och realskolexamina. 523
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 498
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 1359
19150107 - Tillkännagifvande. 8
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 2127
19150107 - Vid inställelse 528
19150107 - Vintern har kommit. 477
19150107 - Visby Biografteater. 8
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 664
19150108 - Auktion å skog i Veskinde. 4
19150108 - Auktion vid Marpis å Fårö. 4
19150108 - Auktion vid Skote i Lojsta. 6
19150108 - Borgenärerna 4
19150108 - Bröllop 5
19150108 - Död. Engela Catharina Enström. 4
19150108 - Död. Katarina Elisabeth Andersson. 5
19150108 - Död. Katharina Elisabeth Sandström. 5
19150108 - E. Maddison 5
19150108 - Exekutiv auktion. 4
19150108 - Extra provinsialläkaretjänsten 8
19150108 - Falholmen fridlyst område. 6
19150108 - Fältskjutning om vandringsprisen 6
19150108 - Fastighets- och lösöreauktion. 4
19150108 - Födde och döde i Visby. 7
19150108 - Förbud. 7
19150108 - Från landsbygden. Stånga. 829
19150108 - Från sjön. 561
19150108 - Genom exekutiv auktion, 4
19150108 - Hamnarna. 0
19150108 - Hedersgåfva. 6
19150108 - Kriget. 4
19150108 - Mazettis 5
19150108 - Passagerarelista. 643
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 517
19150108 - Stettinångaren »Stockholms» förolyckande. 5
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 535
19150108 - Vinterväder. 7
19150108 - Visby torgpris. 5
19150109 - Allmänna läroverken. 865
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 483
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 482
19150109 - Död. Anna Cristina Laurentina Ahlberg. 1
19150109 - Död. Johan Fredrik Boman. 2
19150109 - Död. Katarina Elisabet Medquist. 2
19150109 - Drätselkammaren 462
19150109 - F. K. P. R. i Visby 541
19150109 - Från sjön. 513
19150109 - Jordfästning. Major Leatz. 2
19150109 - Kriget. 3
19150109 - Med Ansökan 505
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 548
19150109 - Mönstring förrättas 1
19150109 - På sin 70-årsdag 563
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 495
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 516
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 488
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 465
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 577
19150109 - Smörmarknaden. 541
19150109 - Stadsfullmätige 2
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 485
19150109 - Tyska trupper 2
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 563
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 531
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 534
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 482
19150109 - Vintervädret fortfar 446
19150111 - Årsdagar. 512
19150111 - En anslående julfest 458
19150111 - Fastlandsbeväringen 511
19150111 - Från hamnen. 471
19150111 - Från sjön. 534
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 534
19150111 - Hastigt dödsfall. 471
19150111 - Jordfästning 483
19150111 - Länsstyrelsen. 476
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 471
19150111 - När sparbössorna tömdes. 471
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 483
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 426
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 464
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 463
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 411
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 501
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 442
19150111 - Slädparti 493
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 433
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 519
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 428
19150111 - Till grafvens frid 499
19150111 - Till landtmannaskolan 808
19150111 - Töväder med regn och slask 621
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 545
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 534
19150112 - Från sjön. 545
19150112 - Kaffebjudning 545
19150112 - Kälkbacksåkningen 621
19150112 - Major Leatz griftefärd 653
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 570
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 663
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 609
19150112 - Slädföret 456
19150112 - Tingspredikan 518
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 515
19150113 - Afliden åldring. 583
19150113 - Allm. läroverken. 453
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 475
19150113 - Arfsynd, 519
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 464
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 477
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 512
19150113 - Domkapitlet 472
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 440
19150113 - Falskt alarm 500
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 460
19150113 - Från hamnen. 507
19150113 - Från landsbygden. 459
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 493
19150113 - I sitt 60:de år 497
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 433
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 468
19150113 - Interpellation. 468
19150113 - Landtmannavecka 444
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 484
19150113 - Minfaran. 519
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 473
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 560
19150113 - Passagerarelista. 467
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 505
19150113 - Som instruktör 498
19150113 - Stadsfullmäktige 498
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 496
19150113 - Telegramportot nedsättes. 481
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 452
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 484
19150113 - Till vice ordförande 449
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 550
19150114 - Ett godt slädfölje 479
19150114 - Från sjön. 530
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 703
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 508
19150114 - Lagfart 490
19150114 - Landstormskurserna. 460
19150114 - Neutralitetsvakten. 485
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 479
19150114 - Passagerarelista. 504
19150114 - Rapphönsen 513
19150114 - Sirius Biografteater. 488
19150114 - Temperatur och lufttryck i Visby 670
19150114 - Till riksdagen 475
19150114 - Tjänstledighet 460
19150114 - Vedboden 479
19150114 - Vintersporten i Visby 458
19150114 - Visby Biografteater. 487
19150114 - Visby friförsamling 491
19150116 - Ångf. Klintehamn 474
19150116 - Ett biografdrama, 418
19150116 - Hamndirektionen 527
19150116 - I den interimistiska turtabellen 425
19150116 - Mellan lif och död 571
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 474
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 529
19150116 - Red. af G. A 488
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 458
19150116 - Temperatur och lufttryck i Visby 470
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 484
19150116 - Venia 503
19150116 - Vid folk- och småskolorna 509
19150116 - Vid Visby högre flickskola 480
19150118 - 85 år. 516
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 449
19150118 - Åter natturer? 460
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 445
19150118 - Död i främmande land. 536
19150118 - En ansökan om anslag 515
19150118 - Ett svagt tecken 469
19150118 - Femtio år 531
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 476
19150118 - Från landsbygden. 502
19150118 - Från Stenkyrka 511
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 470
19150118 - I första förslagsrummet 525
19150118 - Konkursernas antal 496
19150118 - Neutralitetsvakten. 493
19150118 - Ny skolkökskurs 496
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 534
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 514
19150118 - Pensionsmöte 457
19150118 - Prästerligt förordnande. 456
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 415
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 465
19150118 - Som inspektör 554
19150118 - Till ordförande 467
19150118 - Till sjukbesökare 521
19150118 - Vintern har åter knäppt till 476
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 434
19150119 - E. o. kommunalstämma 446
19150119 - En nioårig gosse, 443
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 417
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 438
19150119 - Minfaran utanför Landsort 464
19150119 - Munhygienens betydelse 438
19150119 - Neutralitetsvakten. 431
19150119 - Olycksfall i halkan. 459
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 475
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 485
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 504
19150119 - Stipendium. 433
19150119 - Temperatur och lufttryck i Visby 439
19150119 - Till ordförande 529
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 468
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 417
19150119 - Venia 519
19150120 - Apoteken. 471
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 435
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 413
19150120 - Femtio år 464
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 500
19150120 - Förlofning 456
19150120 - Från landsbygden. 440
19150120 - Från sjön. 548
19150120 - I aktiebolagsregistret 696
19150120 - Lysning till äktenskap 468
19150120 - Mossodlare på Gotland 418
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 415
19150120 - Omslag i vädret 450
19150120 - Postverket. 556
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 750
19150120 - Sjuttiotre år 517
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 426
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 456
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 447
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 423
19150121 - Apoteket i Hemse 433
19150121 - Ättling af gamla Gotland 422
19150121 - Audiens hos konungen 440
19150121 - En högtidlig begrafning 474
19150121 - Fältkrigsrätt 501
19150121 - Folkskoleväsendet. 445
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 432
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 450
19150121 - Från domkapitlet. 429
19150121 - Från hamnen. 465
19150121 - Från Sjön. 428
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 511
19150121 - Halkan 454
19150121 - Ingen nämvärd förändring 445
19150121 - Jordfästningen 486
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 401
19150121 - Passagerarelista. 407
19150121 - Rikstelefonen 452
19150121 - Silferbröllop 515
19150121 - Skolrådet 422
19150121 - Slite. 496
19150121 - Sliteångaren Othem, 411
19150121 - Som extra polisman 474
19150121 - Tjänstledighet 492
19150121 - Venia 449
19150121 - Vinterpostföringen. 415
19150122 - Bonniers månadshäften 398
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 406
19150122 - Från hamnen. 437
19150122 - Hamnuppbörden 412
19150122 - Knut Arnelius 410
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 426
19150122 - Militärbefälhafvaren 376
19150122 - På Visbybiografen 399
19150122 - Tänk på småfåglarna! 441
19150122 - Temperatur och lufttryck i Visby 405
19150122 - Till sekreterare 464
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 399
19150122 - Venia 433
19150123 - Arbetareföreningens 435
19150123 - Dagens postbåt 464
19150123 - Domkapitlets yttrande 445
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 402
19150123 - Fårösunds framtid. 448
19150123 - Femtio år 464
19150123 - För utevaro 477
19150123 - Gotlands missionsförening 418
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 451
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 438
19150123 - Passagerarelista. 405
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 444
19150123 - Temperatur och lufttryck i Visby 457
19150123 - Vinterpostfarten. 385
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 459
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 460
19150125 - Bröderna Gullbergs 497
19150125 - Dödsfall. 527
19150125 - För lösdrifveri 467
19150125 - Från hamnen. 601
19150125 - Från landsbygden. 444
19150125 - Högre allmänna läroverket. 395
19150125 - Konkursärende. 452
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 455
19150125 - På 50-årsdagen 433
19150125 - Sällskapet G. G. 446
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 452
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 499
19150125 - Slädföret 445
19150125 - Som adjungerad ledamot 485
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 444
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 486
19150125 - T. f. växelprotestant. 455
19150125 - Temperatur och lufttryck i Visby 533
19150125 - Visby skyttegille 498
19150125 - Visby teater 444
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 411
19150126 - Årsfest 506
19150126 - Från landsbygden. 509
19150126 - Från Sjön. 469
19150126 - Halare än någonsin 512
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 481
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 445
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 456
19150126 - På villande haf. 418
19150126 - Temperatur och lufttryck i Visby 398
19150126 - Visbybion 439
19150127 - A-klassarnas krigslön. 486
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 458
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 501
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 446
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 464
19150127 - En häst stupade 439
19150127 - Ett rikligt snöfall 413
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 451
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 421
19150127 - Femtio år 474
19150127 - Förre telegrafdirektören 448
19150127 - Från hamnen. 517
19150127 - Från landsbygden. 524
19150127 - Halkan i våra gator 475
19150127 - Hälsovårdsnämden 469
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 515
19150127 - Passagerarelista. 460
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 422
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 457
19150127 - Postverket. 478
19150127 - Som chefläkare 514
19150127 - Svea hofrätt 530
19150127 - Temperatur och lufttryck i Visby 541
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 476
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 422
19150128 - Femtio år 484
19150128 - Från landsbygden. 478
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 481
19150128 - Passagerarelista. 470
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 464
19150128 - Sjökaptenssociteten 482
19150128 - Temperatur och lufttryck i Visby 450
19150128 - Till hospitalsläkare 491
19150128 - Till kronoarrendator 482
19150128 - Tjänstledighet 481
19150128 - Vid inställelse 491
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 433
19150129 - Efterlysta 436
19150129 - Femtio år 468
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 485
19150129 - Från landsbygden. Levide. 441
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 434
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 459
19150129 - Sjökaptenssociteten 475
19150129 - Temperatur och lufttryck i Visby 426
19150129 - Till hospitalsläkare 434
19150129 - Till kronoarrendator 438
19150129 - Tjänstledighet 472
19150129 - Vid inställelse 467
19150130 - Aflagd examen. 468
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 548
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 431
19150130 - Fångtransport 435
19150130 - Från ordensvärlden. 475
19150130 - Passagerarelista. 457
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 431
19150130 - Pensionskonferens 499
19150130 - Räfskinnen 492
19150130 - Temperatur och lufttryck i Visby 454
19150130 - Till kapten 474
19150130 - Till två månaders fängelse 469
19150130 - Val af tillfälliga utskott 557
19150130 - Vinterpostfarten. 497
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 475
19150202 - Passagerarelista. 447
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 446
19150204 - För första gången i elden. 434
19150205 - Passagerarelista. 412
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 455
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 452
19150206 - Passagerarelista. 461
19150208 - Passagerarelista. 453
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 435
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 462
19150212 - Passagerarelista. 467
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 451
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 960
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 472
19150213 - Dagens postbåt, 425
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 748
19150213 - En allvarsam olycka, 537
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 744
19150213 - Fartygsauktion. 496
19150213 - Fodret får bortföras. 862
19150213 - Från de östra slagfälten. 593
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 668
19150213 - Från sjön. 459
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 950
19150213 - Hjältegrafvar 473
19150213 - I styrelsen 410
19150213 - Karl Liljeborg, 425
19150213 - Kriget. 639
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 676
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 425
19150213 - Postkontoret i Visby 440
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 438
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 557
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 444
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 644
19150213 - Student- och realskoleexamina. 483
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 477
19150213 - Temperatur och lufttryck 458
19150213 - Till insamlingen för belgierna 863
19150213 - Till ordförande 448
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 747
19150213 - Upprop. 552
19150213 - Visby-Bios 485
19150215 - Afsked 532
19150215 - Arvid Jansson 575
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 818
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 520
19150215 - Böndagar 1916. 787
19150215 - Emil Levedahl 787
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 441
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 558
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 859
19150215 - Från odlingslånefonden 523
19150215 - Gotlands biodlaretörening 475
19150215 - Historien om de förtennade 461
19150215 - Högre allmänna läroverket. 451
19150215 - Hospitalen. 474
19150215 - Hvems är kofferten? 478
19150215 - I krigsskolans officerskurs 454
19150215 - I urarfva konkurs 498
19150215 - Inställelse 481
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 524
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 552
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 915
19150215 - Passagerarelista. 550
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 512
19150215 - Rektorsförordnande 445
19150215 - Sökande till en notarietjänst 441
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 386
19150215 - Till folkskollärare 415
19150215 - Till kommendörkapten 419
19150215 - VÄTE, 13 febr. 440
19150215 - Vid första förhöret 435
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 427
19150215 - Vid skolköket i Visby 417
19150215 - Vinterbåtarna. 424
19150215 - Visby Varpklubb 460
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 361
19150216 - Dagens postbåt 412
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 379
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 412
19150216 - EKE, 15 februari. 434
19150216 - Fridlysningstid 465
19150216 - Kollekt 547
19150216 - Nils Per Ohlsson 802
19150216 - Passagerarelista. 466
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 434
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 456
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 423
19150216 - Temperatur och lufttryck 435
19150216 - Till revisor 459
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 423
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 554
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 428
19150217 - Det var ingen mina. 450
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 459
19150217 - Förlofning 439
19150217 - Från hamnen. 415
19150217 - Från sjön. 484
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 407
19150217 - Gotlands nation 604
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 426
19150217 - I aktiebolagsregistret 450
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 492
19150217 - Passagerarelista. 474
19150217 - Postångaren Polhem 394
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 426
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 370
19150217 - Stadens markprocesser. 434
19150217 - Till sin hedersledamot 479
19150217 - Värdefull auktion. 531
19150217 - Venia 490
19150217 - Visby teater. 438