1915

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19150102 - Af vinterpostbåtarna 3582
19150102 - Auktion vid Vallbys i Hogrän. 3850
19150102 - Begrafning 3779
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 5160
19150102 - Deltagande. AMANDA NILSSON. 3758
19150102 - Död. Båtel Larsson. 3762
19150102 - Död. Carl Jakob Wigström. 3783
19150102 - Död. Ida Nathorst. 3731
19150102 - Död. Kristina Elisabeth Dahlgren. 3824
19150102 - Död. Matilda Johanna Odman. 3728
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 5838
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 5495
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 6071
19150102 - Folkskolinspektören 3445
19150102 - Förlofning 3404
19150102 - Från landsbygden. Vamlingbo. 3592
19150102 - Från sjön. 5499
19150102 - Hemse. 3755
19150102 - I D. B. V:s sparbank 3425
19150102 - I härvarande kronohäkte 3576
19150102 - Kriget. 3641
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 5102
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 4891
19150102 - Riksbanksvinsten 3373
19150102 - Senaste nyheterna från kriget. 3555
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 4425
19150102 - Till häradsdomare 3279
19150102 - Till underlöjtnanter 3193
19150102 - Tulluppbörden 3247
19150102 - Visby. Det nya året 4474
19150104 - A. S. Frykman. 4370
19150104 - Ändring af Valars fyr. 4343
19150104 - Ändtligen kyla. 4151
19150104 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 3424
19150104 - Auktion vid Kvie i Hangvar. 3292
19150104 - Auktion vid Myrungs i Linde. 3268
19150104 - Borgenärerna 3221
19150104 - Britternas klockboj 4557
19150104 - Död. Gabriella Wahlberg. 3091
19150104 - Död. Ivar Klafver. 3395
19150104 - Död. Jacob Otto Jacobsson. 3204
19150104 - Död. Jakob Niklas Söderberg. 3051
19150104 - Död. Jakob Zakarias Friström. 3006
19150104 - Död. Karl Johan Hultqvist. 2916
19150104 - Död. Petter Kristian Lindström. 3006
19150104 - Död. Rdolf Frykman. 2950
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 4322
19150104 - Ett minornas offer ? 3901
19150104 - Fastighets- och lösöreauktion. 2976
19150104 - Fatigvårdsstyrelsen 2873
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 4248
19150104 - Förbud mot flundrefiske 3913
19150104 - Från landsbygden. Vall. 4006
19150104 - Från sjön. 3599
19150104 - Hafvet ger åter. 3867
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 3661
19150104 - Kriget. 2764
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 3663
19150104 - Militärbrefkortens användning. 3468
19150104 - Passagerarelista. 3603
19150104 - Rådstupredikan 5698
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 3255
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 5651
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 3176
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 3119
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 3099
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 3178
19150104 - Till statsgeologer 3043
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 3139
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 3112
19150104 - Visby Biografteater. 2717
19150105 - Död. Eva Söderberg. 2324
19150105 - Död. Frans Vilhelm Pettersson. 2329
19150105 - Död. Julia Olivia Jakobsson. 2388
19150105 - Död. Karl Arvid Lundgren. 2283
19150105 - Död. Maria Elisabeth Dahlberg. 2388
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 3051
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 3028
19150105 - Fältkrigsrätt 3093
19150105 - Festen inleddes med ps. 55, 3057
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3831
19150105 - Från landsbygden. Bunge. 2513
19150105 - Från landsbygden. Hablingbo. 2551
19150105 - Från landsbygden. Hall. 2546
19150105 - Julbjudning för de fattiga 2396
19150105 - Lysning 2536
19150105 - Nya släktnamn. 3477
19150105 - Prosit Neujahr! 2727
19150105 - Senaste nyheterna från kriget. 2730
19150105 - Sextiett år 3423
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 3410
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 3481
19150105 - Sliteångaren Othem, 3704
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 3777
19150105 - Tack för godt arbete. 4083
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 5841
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 14888
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 7676
19150107 - A. A. Leatz död. 5431
19150107 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 4507
19150107 - Båtarna. 17595
19150107 - Död. Axel Arvid Leatz. 4583
19150107 - Död. Maria Kristina Mathilda Wedin. 3323
19150107 - Död. William Gustaf Adolf. 3265
19150107 - Entreprenadauktion 4231
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 16582
19150107 - Förlofningar. 6752
19150107 - Från hamnen. 4311
19150107 - G. Wahlberg död. 4257
19150107 - I Konkurs 6119
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 16406
19150107 - Kriget. 4966
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 5650
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 11969
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 5228
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 4038
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 5118
19150107 - Räntesatser i Aktiebolaget Gotlands bank 2782
19150107 - Sällskapet D. B. V. 3475
19150107 - Senaste nyheterna från kriget. 2888
19150107 - Sirius Biografteater. 3027
19150107 - Sjuttio år 3365
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 4253
19150107 - Som andre lärare 4185
19150107 - Söndagsskolfest 3470
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 6196
19150107 - Student- och realskolexamina. 3521
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 3682
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 5651
19150107 - Tillkännagifvande. 4720
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 14042
19150107 - Vid inställelse 5236
19150107 - Vintern har kommit. 3849
19150107 - Visby Biografteater. 3293
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 3840
19150108 - Auktion å skog i Veskinde. 2973
19150108 - Auktion vid Marpis å Fårö. 2802
19150108 - Auktion vid Skote i Lojsta. 2882
19150108 - Borgenärerna 2608
19150108 - Bröllop 2606
19150108 - Död. Engela Catharina Enström. 2663
19150108 - Död. Katarina Elisabeth Andersson. 2438
19150108 - Död. Katharina Elisabeth Sandström. 2501
19150108 - E. Maddison 2314
19150108 - Exekutiv auktion. 2566
19150108 - Extra provinsialläkaretjänsten 2392
19150108 - Falholmen fridlyst område. 2440
19150108 - Fältskjutning om vandringsprisen 2474
19150108 - Fastighets- och lösöreauktion. 2269
19150108 - Födde och döde i Visby. 2318
19150108 - Förbud. 2342
19150108 - Från landsbygden. Stånga. 3826
19150108 - Från sjön. 3026
19150108 - Genom exekutiv auktion, 2476
19150108 - Hamnarna. 2368
19150108 - Hedersgåfva. 2456
19150108 - Kriget. 2400
19150108 - Mazettis 2208
19150108 - Passagerarelista. 3179
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 3000
19150108 - Stettinångaren »Stockholms» förolyckande. 2582
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 3032
19150108 - Vinterväder. 2467
19150108 - Visby torgpris. 2301
19150109 - Allmänna läroverken. 3427
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 2917
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 3039
19150109 - Död. Anna Cristina Laurentina Ahlberg. 2327
19150109 - Död. Johan Fredrik Boman. 2604
19150109 - Död. Katarina Elisabet Medquist. 2532
19150109 - Drätselkammaren 2878
19150109 - F. K. P. R. i Visby 3156
19150109 - Från landsbygden. Helvi. 2472
19150109 - Från sjön. 3050
19150109 - Jordfästning. Major Leatz. 2365
19150109 - Kriget. 2523
19150109 - Med Ansökan 3020
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 3255
19150109 - Mönstring förrättas 2309
19150109 - På sin 70-årsdag 2987
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 3136
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 2931
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 3083
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 3071
19150109 - Senaste nyheterna från kriget. 2485
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 3005
19150109 - Smörmarknaden. 2966
19150109 - Stadsfullmätige 2241
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 2989
19150109 - Tyska trupper 2467
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 2975
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 2942
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 2879
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 2976
19150109 - Vintervädret fortfar 2890
19150111 - Årsdagar. 3210
19150111 - Död. Gösta Sigvard Eugen. 2445
19150111 - En anslående julfest 2917
19150111 - Fastlandsbeväringen 2948
19150111 - Från hamnen. 2907
19150111 - Från sjön. 3012
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 3067
19150111 - Hastigt dödsfall. 2902
19150111 - Jordfästning 2888
19150111 - Kriget. 2475
19150111 - Länsstyrelsen. 2960
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 3126
19150111 - När sparbössorna tömdes. 2883
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 2863
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 2793
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 2910
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 2856
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 2805
19150111 - Senaste nyheterna från kriget. 2477
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 3130
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 2763
19150111 - Slädparti 2906
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 2794
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 2891
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 2893
19150111 - Till grafvens frid 2909
19150111 - Till landtmannaskolan 3234
19150111 - Töväder med regn och slask 3070
19150111 - Tyska soldatgrafvar vid Gent. 2424
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 2954
19150112 - Deltagande. ELLEN FRYKMAN. 2352
19150112 - Död. Carolina Wiman. 2346
19150112 - Död. Emma Johnna Lovisa Lindström. 2381
19150112 - Död. Karl Emil Hylander. 2201
19150112 - Död. Nils Nilsson. 2268
19150112 - Entrepremadauktion 2412
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 2982
19150112 - Från sjön. 2879
19150112 - Kaffebjudning 2923
19150112 - Kälkbacksåkningen 3010
19150112 - Kriget. 2513
19150112 - Major Leatz griftefärd 3140
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 3105
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 3355
19150112 - Rättegångs- och Polissaker. 2816
19150112 - Senaste nyheterna från kriget. 2434
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 3037
19150112 - Slädföret 2847
19150112 - Tingspredikan 3022
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 2956
19150112 - Världshistoriska gestalter. 2399
19150113 - Afliden åldring. 3215
19150113 - Allm. läroverken. 2847
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 3183
19150113 - Arfsynd, 3222
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 2952
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 2998
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 2999
19150113 - Död. Johan Gotthard Andersson. 2392
19150113 - Död. Niklas August Sigrén. 2352
19150113 - Död. Anna Sandberg. 2261
19150113 - Död. Eugenia Albertina Bernhardina Muldin. 2350
19150113 - Domkapitlet 2870
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 2951
19150113 - Falskt alarm 2846
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 2793
19150113 - Från hamnen. 3038
19150113 - Från landsbygden. Viklau. 3071
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 2845
19150113 - I sitt 60:de år 2821
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 2721
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 2832
19150113 - Interpellation. 2857
19150113 - Kriget 2315
19150113 - Landtmannavecka 2822
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 2848
19150113 - Minfaran. 2849
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 2773
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 2926
19150113 - Passagerarelista. 2824
19150113 - Senaste nyheterna från kriget. 2347
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 2873
19150113 - Som instruktör 2885
19150113 - Stadsfullmäktige 2806
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 2835
19150113 - Tack. Ivar Klafver. 2237
19150113 - Telegramportot nedsättes. 2886
19150113 - Temperatur och lufttryck 2132
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 2739
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 2770
19150113 - Till vice ordförande 2734
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 2847
19150114 - Död. Albertina Katarina Aronson. 2242
19150114 - Död. Anna Sandberg. 2229
19150114 - Död. Olivia Jakobina Thomsson. 2233
19150114 - Död. Per Gastaf Bernhard Rettig. 2242
19150114 - Ett godt slädfölje 2813
19150114 - Från sjön. 2838
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 3123
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2556
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 2854
19150114 - Kriget. 2315
19150114 - Lagfart 2833
19150114 - Landstormskurserna. 2912
19150114 - Neutralitetsvakten. 2904
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 2803
19150114 - Passagerarelista. 2823
19150114 - Rapphönsen 2829
19150114 - Senaste nyheterna från kriget. 2244
19150114 - Sirius Biografteater. 2823
19150114 - Sirius Biografteater. 2526
19150114 - Temperatur och lufttryck 3104
19150114 - Till riksdagen 3065
19150114 - Tjänstledighet 2897
19150114 - Vedboden 2829
19150114 - Vintersporten i Visby 2793
19150114 - Visby Biografteater. 2782
19150114 - Visby Biografteater. 2500
19150114 - Visby friförsamling 2881
19150116 - Ångf. Klintehamn 2735
19150116 - Ett biografdrama, 3020
19150116 - Hamndirektionen 2757
19150116 - I den interimistiska turtabellen 2764
19150116 - Julafton på krigsskådeplatsen. 2182
19150116 - Kriget. 2398
19150116 - Mellan lif och död 2828
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 19186
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 3162
19150116 - Red. af G. A 2807
19150116 - Sårade belgiska soldater 2288
19150116 - Senaste nyheterna från kriget. 2295
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 2782
19150116 - Tack. Augusta Leatz. 2072
19150116 - Temperatur och lufttryck 2775
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 2715
19150116 - Venia 2765
19150116 - Vid folk- och småskolorna 2711
19150116 - Vid Visby högre flickskola 2784
19150118 - 85 år. 2825
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 2752
19150118 - Åter natturer? 2744
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 2650
19150118 - Död i främmande land. 2875
19150118 - En ansökan om anslag 2785
19150118 - Ett svagt tecken 2729
19150118 - Femtio år 2746
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 2692
19150118 - Från landsbygden. 2796
19150118 - Från Stenkyrka 2798
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 2683
19150118 - I första förslagsrummet 2852
19150118 - Konkursernas antal 2719
19150118 - Neutralitetsvakten. 2709
19150118 - Ny skolkökskurs 2817
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 2789
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 2731
19150118 - Pensionsmöte 2728
19150118 - Prästerligt förordnande. 2634
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 2604
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 2677
19150118 - Som inspektör 2763
19150118 - Till ordförande 2745
19150118 - Till sjukbesökare 2746
19150118 - Vintern har åter knäppt till 2688
19150119 - Anbud å åkande landtbrefbäring 2282
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 2711
19150119 - Deltagande. KRISTIAN. 2120
19150119 - Död. Anna Margareta Jakobsson. 2177
19150119 - Död. Anna Serafia Nilsson. 2164
19150119 - Död. Jakob Niklas Nilsson. 2111
19150119 - Död. John Jakob Mauritz Wiman. 2118
19150119 - Död. Kristian Wahlberg. 2184
19150119 - Död. Olof Larsson. 2203
19150119 - E. o. kommunalstämma 2722
19150119 - En nioårig gosse, 2685
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 2676
19150119 - Från de af jordskalfvet i Italien 2110
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 2674
19150119 - Kriget. 2148
19150119 - Minfaran utanför Landsort 2702
19150119 - Munhygienens betydelse 2809
19150119 - Neutralitetsvakten. 2597
19150119 - Olycksfall i halkan. 2684
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 2781
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 3116
19150119 - Senaste nyheterna från kriget. 2231
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 2650
19150119 - Stipendium. 2780
19150119 - Temperatur och lufttryck 2697
19150119 - Till ordförande 2862
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 2832
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 2979
19150119 - Venia 2850
19150119 - Vikarie 2136
19150120 - Apoteken. 2767
19150120 - Auktion å Bara gård i Etelhem 2147
19150120 - Deltagande. ANNA SANDBERG. 1990
19150120 - Död. Carl Johan Cederlund. 2119
19150120 - Död. Elisabet Katarina Lindbom. 2112
19150120 - Död. Katharina Olivia Rudin. 2264
19150120 - Död. Maria Kristina Ehrin. 1990
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 2680
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 2754
19150120 - Femtio år 2702
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 2743
19150120 - Förlofning 2617
19150120 - Från landsbygden. 2994
19150120 - Från sjön. 2795
19150120 - Genom offentlig auktion 2302
19150120 - I aktiebolagsregistret 2917
19150120 - Kriget. 2242
19150120 - Lysning till äktenskap 2676
19150120 - Mossodlare på Gotland 2688
19150120 - Offentlig auktion. 2149
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 2612
19150120 - Omslag i vädret 2619
19150120 - Postverket. 3062
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 3602
19150120 - Senaste nyheterna från kriget. 2222
19150120 - Sjuttiotre år 2708
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 2788
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 2672
19150120 - Stor Auktion 2064
19150120 - Stor varuauktion i Lärbro. 2264
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 3039
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 2752
19150121 - Apoteket i Hemse 2838
19150121 - Ättling af gamla Gotland 2832
19150121 - Audiens hos konungen 2715
19150121 - Död. Knut August Arnelius. 2059
19150121 - En högtidlig begrafning 2675
19150121 - Fältkrigsrätt 2693
19150121 - Folkskoleväsendet. 2641
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 2690
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 2573
19150121 - Från domkapitlet. 2649
19150121 - Från hamnen. 2644
19150121 - Från Sjön. 2647
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2818
19150121 - Halkan 2726
19150121 - Hundskatt 2009
19150121 - Ingen nämvärd förändring 2666
19150121 - Jordfästningen 2666
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 2783
19150121 - Kriget. 2374
19150121 - Passagerarelista. 2627
19150121 - Rikstelefonen 2670
19150121 - Senaste nyheterna från kriget. 2130
19150121 - Silferbröllop 2723
19150121 - Sirius Biografteater. 2347
19150121 - Skolrådet 2609
19150121 - Slite. 2794
19150121 - Sliteångaren Othem, 2642
19150121 - Som extra polisman 2720
19150121 - Tack. BERNHARD RETTIG. 2014
19150121 - Tjänstledighet 2884
19150121 - Venia 2780
19150121 - Vinterpostföringen. 2562
19150121 - Visby Biografteater. 2370
19150122 - Antagligen Olympiska spel 1916. 2092
19150122 - Auktion 2079
19150122 - Auktion å virke och ved. 2066
19150122 - Auktion vid Runne i Sanda. 2084
19150122 - Auktion vid Svie i Alfva. 2200
19150122 - Bonniers månadshäften 2636
19150122 - Deltagande. J. N. MYRSTEN. 1936
19150122 - Död. Båtel Thomasson. 2083
19150122 - Död. Johan Petter Ferdinand Cedervall. 2035
19150122 - Död. Katarina Magdalena Pettersson. 2013
19150122 - Död. Olof Kurt August. 2044
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 2969
19150122 - Extra skolmöte 1986
19150122 - Födde och Döde i Visby. 2009
19150122 - Från hamnen. 2631
19150122 - Genom auktion, 2069
19150122 - Genom offentlig auktion, 2196
19150122 - Hamnuppbörden 2570
19150122 - I här förda föreningsregister 2150
19150122 - Knut Arnelius 2653
19150122 - Kriget. 2195
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 2624
19150122 - Militärbefälhafvaren 2503
19150122 - På Visbybiografen 2842
19150122 - Senaste nyheterna från kriget. 2143
19150122 - Skogsauktion. 2219
19150122 - Tänk på småfåglarna! 2609
19150122 - Temperatur och lufttryck 2543
19150122 - Till sekreterare 2628
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 2597
19150122 - Ur dagens post. 2142
19150122 - Venia 2773
19150123 - Arbetareföreningens 2600
19150123 - Auktion i Buttle. 2080
19150123 - Auktion. 2291
19150123 - Dagens postbåt 2652
19150123 - Domkapitlets yttrande 2587
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 2577
19150123 - Fårösunds framtid. 2726
19150123 - Femtio år 2572
19150123 - För utevaro 2712
19150123 - Gotlands missionsförening 2617
19150123 - Kriget. 2112
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 2722
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 2675
19150123 - Passagerarelista. 2634
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 2602
19150123 - Senaste nyheterna från kriget. 2082
19150123 - Temperatur och lufttryck 2631
19150123 - Tyska härförare. 2076
19150123 - Ur dagens post. 2076
19150123 - Vinterpostfarten. 2526
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 2599
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 2727
19150125 - Borgenärerna 2124
19150125 - Bröderna Gullbergs 2665
19150125 - Deltagande. Helge. 1924
19150125 - Död. Anna Katharina Lorentina Hansson. 1911
19150125 - Död. Bernhardina Katarina Kristina Berg. 1981
19150125 - Död. Carl Johan Carlsson. 1755
19150125 - Död. Josefina Katarina. 1992
19150125 - Död. Sofia Adelina Ahlberg. 2007
19150125 - Dödsfall. 2920
19150125 - För lösdrifveri 2666
19150125 - Från hamnen. 2842
19150125 - Från landsbygden. Atlingbo. 2734
19150125 - Genom auktion 2051
19150125 - Högre allmänna läroverket. 2571
19150125 - Konkursärende. 2803
19150125 - Kriget. 2158
19150125 - Legala notiser. 2088
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 2649
19150125 - På 50-årsdagen 2539
19150125 - Sällskapet G. G. 2615
19150125 - Senaste nyheterna från kriget. 2046
19150125 - Skogsauktion. 2004
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 2549
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 2814
19150125 - Slädföret 2578
19150125 - Som adjungerad ledamot 2847
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 2534
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 2798
19150125 - T. f. växelprotestant. 2725
19150125 - Temperatur och lufttryck 2681
19150125 - Visby skyttegille 2635
19150125 - Visby teater 2562
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 2459
19150126 - Årsfest 2773
19150126 - Bilder från krigsskådeplatserna. 2064
19150126 - Död. Anna Sofia Maria. 1948
19150126 - Från landsbygden. Sanda. 2753
19150126 - Från Sjön. 2619
19150126 - Halare än någonsin 2707
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 2763
19150126 - Kriget. 2186
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 2719
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 2726
19150126 - På villande haf. 2845
19150126 - Senaste nyheterna från kriget. 1989
19150126 - Temperatur och lufttryck 2519
19150126 - Ur dagens post. 1947
19150126 - Visbybion 2563
19150127 - A-klassarnas krigslön. 2693
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 2756
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 2704
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 2582
19150127 - Död. Carl Procopée. 1954
19150127 - Död. Hans Petter Holmér. 2164
19150127 - Död. Helena Johansson. 1973
19150127 - Död. Lars Johan Olsson. 1873
19150127 - Död. Nils Petter Olsson. 1963
19150127 - Död. Oskar Mattsson. 1888
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 2749
19150127 - En häst stupade 2602
19150127 - Ett rikligt snöfall 2564
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 2761
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 2684
19150127 - Femtio år 2765
19150127 - Förre telegrafdirektören 2968
19150127 - Från hamnen. 2920
19150127 - Från landsbygden. Väte. 3024
19150127 - Genom offentlig auktion 2265
19150127 - Halkan i våra gator 2567
19150127 - Hälsovårdsnämden 2832
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 2637
19150127 - Kejsar Wilhelm 2251
19150127 - Kriget. 2110
19150127 - Offentlig auktion. 2304
19150127 - Passagerarelista. 2809
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2637
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 2554
19150127 - Postverket. 2761
19150127 - Senaste nyheterna från kriget. 1924
19150127 - Som chefläkare 2770
19150127 - Svea hofrätt 2959
19150127 - Temperatur och lufttryck 2749
19150127 - Ur dagens post. 2094
19150127 - Vedauktion. 2151
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 2767
19150128 - Auktion å virke och ved 2050
19150128 - Deltagande. ANNA ARNELIUS. 1821
19150128 - Död. August Olofsson. 2047
19150128 - Död. Carl Procopée. 2017
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 2692
19150128 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 2072
19150128 - Femtio år 2795
19150128 - Från landsbygden. Hogrän. 2903
19150128 - I här förda handelsregister 2217
19150128 - I och omkring kriget. 1938
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 2637
19150128 - Kriget. 2239
19150128 - Passagerarelista. 2762
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2646
19150128 - Senaste nyheterna från kriget. 1818
19150128 - Sjökaptenssociteten 2608
19150128 - Temperatur och lufttryck 2626
19150128 - Till hospitalsläkare 2560
19150128 - Till kronoarrendator 2751
19150128 - Tjänstledighet 2680
19150128 - Vid inställelse 2700
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 2583
19150129 - Auktion. 2102
19150129 - Borgenärerna 2104
19150129 - Dagsbåten, 1827
19150129 - Död. Karolina Elisabeth. 1793
19150129 - Död. Maria. 2028
19150129 - Död. Petter Olof Pettersson. 2038
19150129 - Efterlysta 2816
19150129 - Fältkrigsrätt, 1920
19150129 - Fastighetsauktion. 1830
19150129 - Femtio år 2600
19150129 - Femtio år fylde 1887
19150129 - Femtiofem år 1751
19150129 - Födde och döde i Visby. 1816
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 2757
19150129 - Från landsbygden. Levide. 2682
19150129 - Genom auktion 1779
19150129 - Genom offentlig auktion. 1760
19150129 - Gotlandskyrkornas brandförsäkringsvärde 1933
19150129 - Hemse. För hembygdens försvar. 1876
19150129 - Herrar Hvitbetsodlare. 2268
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 2401
19150129 - Kriget. 2118
19150129 - Landshöfding Roos 1890
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2593
19150129 - Senaste nyheterna från kriget. 1728
19150129 - Sjökaptenssociteten 2654
19150129 - Stor Auktion 2028
19150129 - Temperatur och lufttryck 2496
19150129 - Till hospitalsläkare 2336
19150129 - Till kronoarrendator 2619
19150129 - Tjänstledighet 2589
19150129 - Ur dagens post. 1935
19150129 - Vedauktion. 1954
19150129 - Vid inställelse 2561
19150129 - Vigsel 1929
19150130 - Aflagd examen. 2585
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 2753
19150130 - Död. Jakob Elof Jakobsson. 2103
19150130 - Död. Rosa Carlsson. 1864
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 2360
19150130 - Fångtransport 2532
19150130 - Från ordensvärlden. 2399
19150130 - Kriget. 1876
19150130 - Officerssalong i en tysk skyttegraf. 1891
19150130 - Passagerarelista. 2508
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 2310
19150130 - Pensionskonferens 2579
19150130 - Räfskinnen 2530
19150130 - Senaste nyheterna från kriget. 1771
19150130 - Temperatur och lufttryck 2334
19150130 - Till kapten 2544
19150130 - Till två månaders fängelse 2504
19150130 - Ur dagens post. 1800
19150130 - Val af tillfälliga utskott 2518
19150130 - Vinterpostfarten. 2590
19150130 - Visby Biografteater. 1721
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 2398
19150201 - Arbetareföreningens Biografteater. 1683
19150201 - Arbetareföreningens föreläsningar. 1688
19150201 - Årets skjutprogram faststäldt. 1446
19150201 - Auktion. 1798
19150201 - Död. Catarina Christina Åhlin. 1715
19150201 - Död. Catharina Margreta Nilsson. 1701
19150201 - Död. Clara Cecilia. 1590
19150201 - Död. Jakob Nicklas Pettersson. 1648
19150201 - Död. Johanna Elisabeth Nyström. 1566
19150201 - Död. Lars Petter Qviberg. 1670
19150201 - En hemsk olyckshändelse 1572
19150201 - Fältskjutning. 1364
19150201 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 1680
19150201 - För i värnpliktslagen 1448
19150201 - Från hamnen. 1526
19150201 - Gotlands militärförening 1473
19150201 - I D. B. V:s sparbank 1473
19150201 - I härvarande kronohäkte 1498
19150201 - I sitt 70:de år 1479
19150201 - Kriget. 1597
19150201 - Legala notiser. 1472
19150201 - Lönetillskott till vikarier 1564
19150201 - Officerarnas fältskjutningsförbund 1297
19150201 - Om förläggande af passions gudstjänsterna 1540
19150201 - Passagerarelista. 1535
19150201 - Post en timme tidigare på middagen 1380
19150201 - Rättegångs- och Polissaker. 1435
19150201 - Senaste nyheterna från kriget. 1479
19150201 - Skenfärden utför Högklint. 1480
19150201 - Skogsauktion. 1553
19150201 - Temperatur och lufttryck 1390
19150201 - Uppskofvet med järnvägen Tingstäde-Fårösund. 1535
19150201 - Utnämningarna på kejsar Wilhelms födelsedag. 1392
19150201 - Visborgs fältridtklubb 1551
19150201 - Visby Biografteater. 1525
19150201 - Visby koloniträdgårdsförening u. p. a. 1459
19150202 - Död. Lars Jakobsson. 1619
19150202 - Dödsfall. 1487
19150202 - En trefligt slädparti 1739
19150202 - Femtio år 1750
19150202 - Förestående chefskifte 1509
19150202 - Från landsbygden. Östergarn. 1706
19150202 - Jordfästning. Clara Bolin. 1519
19150202 - Kriget. 1892
19150202 - Passagerarelista. 2395
19150202 - Senaste nyheterna från Kriget. 1691
19150202 - Sliteångaren Othem 1768
19150202 - Stor Auktion 1706
19150202 - Temperatur och lufttryck 1495
19150202 - Till folkekollärare 1487
19150202 - Till löjtnant 1375
19150202 - Ur dagens post. 1604
19150202 - Väghinder. 1772
19150202 - Våra biografer 1700
19150202 - Vinterpostfarten. 1495
19150202 - Visbyafdelningen af nykterhetsfolkets sjukkassa 1404
19150203 - Ändrad afgångstid för postbåtarna. 1378
19150203 - Auktion. 1590
19150203 - Dagens postbåt, 1410
19150203 - Deltagande. AHLGREN. 1386
19150203 - Död. Amanda Olofsson. 1457
19150203 - Död. Gertrud Katharina Pettersson. 1542
19150203 - Död. Rudolf Wahlström. 1453
19150203 - En tolfårig flicka på äfventyr. 1507
19150203 - Ett telefonsamtal i underjorden. 1511
19150203 - Ett vilddjur i människohamn. 1571
19150203 - Från landsbygden. Linde. 1681
19150203 - Från landsbygden. Sanda. 1596
19150203 - Hotande olyckstillbud under slädparti. 1462
19150203 - K. m:t har bifallit 1725
19150203 - Kriget. 1841
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 2439
19150203 - Ordinarie barnmorsketjänsten 1978
19150203 - Passagerarelista. 1616
19150203 - Senaste nyheterna från kriget. 1547
19150203 - Sjuttio år 1512
19150203 - Som adjungerad ledamot 1734
19150203 - Temperatur och lufttryck 1471
19150203 - Tingstäde sockens sparbank 1547
19150203 - Tulluppbörden 1495
19150203 - Tyskarna framför Warschau. 1455
19150203 - Ur dagens post. 1499
19150203 - Vedauktion i Vestkinde. 1603
19150203 - Vid den förnyade ansökningstidens utgång 1467
19150203 - Visborgs fältridtklubbs vintertäflingar 1438
19150203 - Visby hamn skall skyddas mot minor. 1393
19150204 - Barnmorskornas pensionsanstalt. 1370
19150204 - Borgenärerna 1469
19150204 - Ded skadade återstäld. 1487
19150204 - Ett Liliewalchskt resestipendium 1607
19150204 - För första gången i elden. 2385
19150204 - Från hamnen. 1607
19150204 - Från sjön. 1568
19150204 - Katastrofen på Älfsborgsfjorden. 1435
19150204 - Kriget. 1525
19150204 - Läkaren vid kronohäktet 1370
19150204 - Om en landsman med artistiska anlag, 1401
19150204 - Senaste nyheterna från kriget. 1450
19150204 - Sjuk- och begrafningskassan I. H. 1372
19150204 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 1475
19150204 - Sjuttiofem år 1283
19150204 - Skarpskjutning med kanoner 1456
19150204 - Tack. Carolina Zetterqvist. 1423
19150204 - Temperatur och lufttryck 1373
19150204 - Till sysslomän 1329
19150204 - Vinterpostfarten. 1346
19150205 - Ång. Åhus dödslista 1426
19150205 - Auktion å skog. 1603
19150205 - Auktion. 1492
19150205 - Deltagande. AXEL BOLIN. 1293
19150205 - Död. Jakob Olsson. 1479
19150205 - Död. Niklas Peter Båtelsson. 1500
19150205 - Egnahemslägenheter till salu. 1787
19150205 - En läkare med generals rang. 1405
19150205 - En soldat med 97 sår. 1403
19150205 - Fältkrigsrätt, 1317
19150205 - Fältskjutning 1454
19150205 - Femtio år 1334
19150205 - Födde och döde i Visby. 1375
19150205 - För automobiltrafik tillåtna vägar 1310
19150205 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 1480
19150205 - Fornfynd. 1574
19150205 - Från landsbygden. Burs. 1682
19150205 - Från landsbygden. Hellvi. 1569
19150205 - Från landsbygden. Västergarn. 1603
19150205 - Genom auktion, 1454
19150205 - Kriget. 1520
19150205 - Läkarekåren. 1570
19150205 - Lösöreauktionen vid Tibbles i Hejdeby. 1594
19150205 - Lösöreauktionen. 1606
19150205 - Lotsångaren Vega, 1647
19150205 - Mobiliseringstjänst som sjötjänst. 1554
19150205 - Offentlig auktion. 1834
19150205 - Passagerarelista. 2369
19150205 - Senaste nyheterna från kriget. 1807
19150205 - Tack. HELENA JOHANSSON. 1517
19150205 - Temperatur och lufttryck 1459
19150205 - Till grafvens frid 1498
19150205 - Tysk härförare. 1533
19150205 - Ur dagens post. 1553
19150205 - Utnänningsrykte. 1449
19150205 - Våra biografer 1547
19150205 - Värnpliktiges indelning i klasser. 1529
19150205 - Vinterpostfarten. 1529
19150205 - Visby Beklädnadsaffär. 1602
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 2344
19150206 - Ång. Hansa, 1604
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 2486
19150206 - Död. Anna Sofia Karolina Wiberg. 1815
19150206 - Död. Olof Godman. 1707
19150206 - En festdag 1556
19150206 - En hälsofarlig begrafningfplats. 1502
19150206 - Ett understöd 1608
19150206 - Fälttjänstöfningar 1467
19150206 - Förlofning 1398
19150206 - Från landsbygden. Kräklingbo. 1578
19150206 - Från sjön. 1359
19150206 - Gotlands fångvårdsförening 1414
19150206 - Hemse och Roma rullföringaområden 1591
19150206 - Hvilka vägar drifva minorna? 1460
19150206 - I Sitt 65:te år 1517
19150206 - Inskrivning av värnpliktiga 1772
19150206 - Karl Johansfondens räkenskaper. 1483
19150206 - Kriget. 1617
19150206 - Passagerarelista. 2362
19150206 - Senaste nyheterna från kriget. 1618
19150206 - Skogsauktion. 1496
19150206 - Stor Auktion 1538
19150206 - Temperatur och lufttryck 1436
19150206 - Till organist och folkskollärare 1501
19150206 - Ur dagens post. 1490
19150206 - Venia 1396
19150206 - Vid fältkrigsrättens 1508
19150208 - Antalet emigranter 1324
19150208 - Auktion. 1522
19150208 - Död. Johanna Olivia Tingström. 1558
19150208 - Död. Lars Emil Eugen Levedahl. 1561
19150208 - Död. Maria Charlotta Johanna Edman. 1431
19150208 - Ett statsanslag af 100 kr. 1398
19150208 - Fältskjutning. 1505
19150208 - Från landsbygden. Ardre. 1548
19150208 - Från landsbygden. Österby. 1423
19150208 - Från sjön. 1479
19150208 - Genom auktion 1605
19150208 - Genom offentlig auktion 1394
19150208 - I första förstagsrummet 1376
19150208 - I konkurs 1469
19150208 - Kriget. 1573
19150208 - Med afseende å de äldre årsklasser 1515
19150208 - Passagerarelista. 2369
19150208 - Prof för lediga domkyrkoorganistbefattningen 1540
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 2375
19150208 - Senaste nyheterna från kriget. 1644
19150208 - Små sår... 1721
19150208 - Snöplogen måste fram. 1486
19150208 - Temperatur och lufttryck 1396
19150208 - Till ordförande i inskrfningsnämderna 1366
19150208 - Vakansförordnande 1467
19150208 - Visborgs fältridtklubb. 1349
19150208 - Visby kyrkotidning. 1487
19150208 - Visby stadsmission 1371
19150209 - Borgenärerna 1620
19150209 - Död. Carolina Augusta Lindbom. 1389
19150209 - Död. Kristina Katrina Olivia Kolmodin. 1633
19150209 - En nöjenas renässans synes 1462
19150209 - Från landsbygden. Sanda. 1387
19150209 - Från sjön. 1301
19150209 - Kriget. 1537
19150209 - Krigsbilder. 1652
19150209 - Långvarig hvilotid. 1436
19150209 - Många processer. 1417
19150209 - På grund af snötjocka 1525
19150209 - Postverket. 1645
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 2955
19150209 - Senaste nyheterna från kriget. 1617
19150209 - Temperatur och lufttryck 1489
19150209 - Vid inställelsen 1680
19150210 - Ansvarsfrihet 1499
19150210 - Återkalladt beslut om markinköp. 1598
19150210 - Auktion å utsädeskorn. 1415
19150210 - Auktion i Josef Häggs konkurs. 1396
19150210 - Begravning. EMIL LEVEDAHL. 1461
19150210 - Dagens postbåt, 1260
19150210 - Död. Carolina Louisa Björkegren. 1518
19150210 - Död. Emma Margaretha Bolin. 1368
19150210 - Död. Holger Elis Nordahl. 1319
19150210 - Död. Johanna Maria Wilhelmina Larsson. 1371
19150210 - Död. Sofia Jakobina Bergvall. 1539
19150210 - E. MADDISON 1339
19150210 - Fångarnas användande till jordbruksarbete. 1445
19150210 - För värnpliktiga att beakta. 1412
19150210 - Förlängd tjänstledighet på grund af sjukdom 1649
19150210 - Från sjön. 1422
19150210 - Gotlands skytteförbunds verksamhet 1771
19150210 - Hemse. 1546
19150210 - Holger E. Nordahl död. 1503
19150210 - I aktiebolagsregistret 1370
19150210 - I sitt sjuttionde år 1441
19150210 - Infäste 1305
19150210 - Kriget. 1364
19150210 - Kulspruteförsöken. 1310
19150210 - Läkarekåren. 1317
19150210 - Offentlig auktion 1464
19150210 - Pilodling för korgflätning. 1284
19150210 - Rektorsförordnande 1324
19150210 - Skogsauktion. 1368
19150210 - Stadsfullmäktige 1252
19150210 - Temperatur och lufttryck 1384
19150211 - Den fallne landstormsmannens sista färd. 1502
19150211 - Död. Holger Elis Nordahl. 1456
19150211 - En värnpliktsfråga af intresse. 1274
19150211 - Från sjön. 1264
19150211 - Fransk härförare. 1293
19150211 - Hemse. 1356
19150211 - Kriget. 1323
19150211 - Krigsbilder. 1420
19150211 - Kustartilleriets indelning. 1420
19150211 - Lagfart 1389
19150211 - Senaste nyheterna från kriget. 1386
19150211 - Som lagfaren ledamot 1343
19150211 - Som tillfälligt biträde 1313
19150211 - Temperatur och lufttryck 1268
19150211 - Till suppleant för ordföranden 1406
19150211 - Upphandling af Proviantartiklar. 1398
19150212 - Auktion å skog. 1481
19150212 - Auktion å ved i Hejdeby. 1407
19150212 - Auktion vid Botes i Etelhem. 1388
19150212 - Auktion vid Kroks i Tofta. 1422
19150212 - Auktion vid Loggarfve i Klinte. 1345
19150212 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 1341
19150212 - Auktion vid Sigsarfve i Viklau. 1430
19150212 - Auktion vid Skogs i Mästerby. 1555
19150212 - Auktion vid Wahle i Stenkyrka. 1484
19150212 - Den hälsofarliga kyrkogådensutvidgningen i Hangvar. 1397
19150212 - Död. Annie Charlotta Josefina. 1540
19150212 - Död. Ida Maria Elisabet Hagvall. 1398
19150212 - Domkapitlet har bifallit 1553
19150212 - Fältskjutning 1451
19150212 - Födde och Döde i Visby. 1328
19150212 - Föreningen för understöd 1393
19150212 - Från landsbygden. När. 1661
19150212 - Kriget. 1483
19150212 - Lärbro Skyttegille 1566
19150212 - Lösöreauktion vid Marielund, Vestinde. 1555
19150212 - Lösöreauktion. 1504
19150212 - Mästerskyttens sista färd.ek 1635
19150212 - Offentlig auktion. 1609
19150212 - Passagerarelista. 2417
19150212 - Passionsgudstjänsternas förläggande till aftnarna. 1718
19150212 - Sagan om Lojsta slott. 2536
19150212 - Senaste nyheterna från kriget. 1483
19150212 - Sjuttiotre år 1667
19150212 - Taxeringsnämnden för Visby stad 1415
19150212 - Temperatur och lufttryck 1465
19150212 - Till befälharvare 1490
19150212 - Två nya arbeten 1332
19150212 - Uppbördsstämmor 1428
19150212 - Ur dagens post. 1512
19150212 - Utarrendering af Stenkyrka pastorsboställe. 1596
19150212 - Vinterpostfarten. 1417
19150212 - Vinterturer. 1439
19150212 - Visby biografens 1916
19150212 - Visby friförsamlings ungdomsförening 1676
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 2346
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 3157
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 2516
19150213 - Dagens postbåt, 2235
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 2934
19150213 - En allvarsam olycka, 2490
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 2918
19150213 - Fartygsauktion. 2469
19150213 - Fodret får bortföras. 3073
19150213 - Från de östra slagfälten. 2568
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 2654
19150213 - Från sjön. 2367
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 3182
19150213 - Hjältegrafvar 2372
19150213 - I styrelsen 2306
19150213 - Karl Liljeborg, 2435
19150213 - Kriget. 2736
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 2797
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 2369
19150213 - Postkontoret i Visby 2311
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 2454
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 2543
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 2432
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 2703
19150213 - Student- och realskoleexamina. 2482
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 2589
19150213 - Temperatur och lufttryck 2437
19150213 - Till insamlingen för belgierna 3152
19150213 - Till ordförande 2448
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 2843
19150213 - Upprop. 2550
19150213 - Visby-Bios 2497
19150215 - Afsked 2425
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 2826
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 2495
19150215 - Böndagar 1916. 2881
19150215 - Död. Arvid Jansson. 2557
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 2338
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 2622
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 2921
19150215 - Från odlingslånefonden 2619
19150215 - Gotlands biodlaretörening 2750
19150215 - Historien om de förtennade 2376
19150215 - Högre allmänna läroverket. 2471
19150215 - Hospitalen. 2457
19150215 - Hvems är kofferten? 2469
19150215 - I krigsskolans officerskurs 2441
19150215 - I urarfva konkurs 2460
19150215 - Inställelse 2591
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 2651
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 2600
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 3105
19150215 - Passagerarelista. 2511
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 2817
19150215 - Rektorsförordnande 2394
19150215 - Sökande till en notarietjänst 2454
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 2422
19150215 - Tack. Emil Levedahl. 2962
19150215 - Till folkskollärare 2554
19150215 - Till kommendörkapten 2437
19150215 - VÄTE, 13 febr. 2556
19150215 - Vid första förhöret 2435
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 2392
19150215 - Vid skolköket i Visby 2363
19150215 - Vinterbåtarna. 2372
19150215 - Visby Varpklubb 2428
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 2253
19150216 - Dagens postbåt 2342
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 2329
19150216 - Död. Nils Per Ohlsson. 3006
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 2351
19150216 - EKE, 15 februari. 2547
19150216 - Fridlysningstid 2397
19150216 - Kollekt 2450
19150216 - Passagerarelista. 2414
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 2372
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 2412
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 2392
19150216 - Temperatur och lufttryck 2352
19150216 - Till revisor 2381
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 2388
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 2486
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 2401
19150217 - Det var ingen mina. 2599
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 2455
19150217 - Förlofning 2383
19150217 - Från hamnen. 2375
19150217 - Från sjön. 2369
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 2388
19150217 - Gotlands nation 2667
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 2372
19150217 - I aktiebolagsregistret 2723
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 2410
19150217 - Passagerarelista. 2371
19150217 - Postångaren Polhem 2220
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 2526
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 2326
19150217 - Stadens markprocesser. 2343
19150217 - Till sin hedersledamot 2489
19150217 - Värdefull auktion. 2510
19150217 - Venia 2472
19150217 - Visby teater. 2756
19150218 - De svenska badorterna 1586
19150218 - Den nordiska sjöfartens trångmål. 1518
19150218 - Död. Emma Karolina Magdalena Larsson. 1731
19150218 - Död. Gustaf Artur Vallentin Jacobsson. 1442
19150218 - Död. Hans Petter Johansson. 1618
19150218 - Enskild fältskjutning 1523
19150218 - Fältkrigsrätt 1433
19150218 - Femtio år 1346
19150218 - Från landsbygden. Burgsvik. 1614
19150218 - Från landsbygden. Garda. 1469
19150218 - Från sjön. 1354
19150218 - Härmed infordras 1428
19150218 - Kriget. 1557
19150218 - Lokalafdelningen 250 Visby 1403
19150218 - Minnesgåfva. 1325
19150218 - Pengar i gömmorna. 1316
19150218 - Senaste nyheterna från kriget. 1470
19150218 - Statsbidraget 1431
19150218 - Temperatur och lufttryck 1447
19150218 - Till adjungerad ledamot 1533
19150218 - Till öfverstelötnant 1295
19150218 - Väg- och vattenbygnaderna i länet. 1811
19150218 - Venia 1480
19150219 - Ång. Klintehammn 1414
19150219 - Åter ett dödsfall å Visborgs slätt. 1467
19150219 - Auktion å fodervaror i Buttle. 1459
19150219 - Auktion å ved i Gråboskogen. 1463
19150219 - Auktion vid Bingsarfve i Ardre. 1556
19150219 - Auktion vid Boxarfve i Levide. 1495
19150219 - Auktion vid Myrungs i Linde. 1491
19150219 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 1609
19150219 - Auktion vid Tenglings i Etelhem. 1498
19150219 - Borgerligt äktenskap 1518
19150219 - Dagens postbåt, 1338
19150219 - Död. Anna Maria Nilsson. 1561
19150219 - Död. Gustaf Johnson. 1455
19150219 - Död. Lars Henrik John Karlsson. 1733
19150219 - Död. Olof Thomsson. 1730
19150219 - Enskild fältskjutning 1522
19150219 - Fältkrigsrätt, 1349
19150219 - Födde och Döde i Visby. 1585
19150219 - Förlofning 1335
19150219 - Från domkapitlet. 1676
19150219 - Från sjön. 1650
19150219 - Genom offentlig auktion, 1573
19150219 - Gotlands fiskare. 2508
19150219 - Häradshöfding af Ekenstam 1308
19150219 - Kriget. 1656
19150219 - Lastångaren Othem, 1683
19150219 - Lösöreauktion. 1536
19150219 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 1719
19150219 - Neutralitetsmärket. 2242
19150219 - Passagerarelista. 1536
19150219 - Reserv anländ till Oxelösund. 1668
19150219 - Ronehamn. 1783
19150219 - Senaste nyheterna från kriget. 1652
19150219 - Skarpskjutning med karbiner 1749
19150219 - Smittfritt. 1555
19150219 - Temperatur och lufttryck 1706
19150219 - Trafikinkomsterna 1500
19150219 - Ur dagens post. 1647
19150219 - Värdefull auktion. 1509
19150219 - Visby Bio 1992
19150220 - Arbetareföreningens biograf 1919
19150220 - Årsdagar. 1734
19150220 - Åt Gotlands fornsal 1651
19150220 - Auktion vid Annexen i Sundre. 1862
19150220 - Den sista färden. 1697
19150220 - Död. Harald Olof Ture. 1799
19150220 - Död. Karin Lilly Wiktoria. 1706
19150220 - Död. Laura Maria Sofia Lundberg. 1689
19150220 - Död. Margareta Helena Cederlund. 1729
19150220 - En intensiv tjocka 1663
19150220 - Fartygsauktion. 1650
19150220 - För värnpliktiga att beakta. 1707
19150220 - Från landsbygden. Atlingbo. 1811
19150220 - Från sjön. 1736
19150220 - I här förda föreningsregister 1581
19150220 - Kriget. 1675
19150220 - Landskyrkornas uppvärmning. 1706
19150220 - Major Ernst Hellgren 1621
19150220 - Senaste nyheterna från kriget. 1832
19150220 - Tack. CARL BERGVALL. 1835
19150220 - Temperatur och lufttryck 1763
19150220 - Till poststationsföreståndare 1731
19150220 - Visby Beklädnadsaffär. 1998
19150222 - Afsked 1509
19150222 - Auktion å fodervaror i Buttle. 2008
19150222 - Auktion vid Tungelbos i Levide. 1900
19150222 - Den första landstormsbefälskursen på Gotland, 1764
19150222 - Död. ANNA. 1942
19150222 - Död. Linnea Maria Kristina. 1720
19150222 - Egendomsaffär. 1818
19150222 - En obemannad fiskebåt 1794
19150222 - En pensionsfråga. 1708
19150222 - En tysk bataljonsexpedition 1979
19150222 - Ett Ödesdigert signalskott. 2054
19150222 - Förbruksföreningen Visborg 2058
19150222 - Från hamnen. 2118
19150222 - Från landsbygden. Garda. 2130
19150222 - Från sjön. 2106
19150222 - Kriget. 2165
19150222 - Landshöfding Roos 1902
19150222 - Legala notiser. 1994
19150222 - Ny skolkökskurs 1902
19150222 - Passagerarelista. 2048
19150222 - Rättegångs- och Polissaker. 2217
19150222 - Senaste nyheterna från kriget. 2083
19150222 - Tandläkareexamen 1970
19150222 - Telegrafverket. 1903
19150222 - Temperatur och lufttryck 2060
19150222 - Till fältläkarestipendiater 1905
19150222 - Till underläkare 1965
19150222 - Tjockan och båtarna. 1722
19150222 - Värdefull auktion. 1855
19150222 - Vårtecken. 1761
19150222 - Visborgs fältridtklubb 1689
19150222 - Visby Bio. 2123
19150222 - Visby skyttegille 2164
19150223 - Auktion å rotfrukter. 1930
19150223 - Död. Sofia Maria Margareta Wennerström. 2132
19150223 - F. d. konteramiral J. Hägg 1899
19150223 - Femtio år 2006
19150223 - Från landsbygden. Anga. 2037
19150223 - Från landsbygden. Sanda. 1849
19150223 - Från sjön. 1856
19150223 - I svenska mästerskapstäflingarna 1914
19150223 - Inskrifning af värnpliktiga, 1894
19150223 - Kriget. 2033
19150223 - Krigsbilder. 1905
19150223 - Militärbegrafning 1786
19150223 - Nynäshanan höjer biljettpriserna. 1876
19150223 - På epidemisjukhuset 1865
19150223 - Passagerarelista. 1797
19150223 - Senaste nyheterna från kriget. 1754
19150223 - Temperatur och lufttryck 1796
19150223 - Till vaktmästare hos länsstyrelsen 1867
19150223 - Tysk härförare. 1700
19150223 - Ur dagens post. 1930
19150223 - Vinterpostfarten. 1976
19150223 - Visby automataktiebolag 1869
19150224 - Ångfartyget Klintehamn 1706
19150224 - Auktion å ved och takspån 1826
19150224 - Bröllop 1670
19150224 - Dalhems landstormsförening 2064
19150224 - Död. Alfhild Maria Björklund. 1982
19150224 - Doktor E. Ekelöf, 1867
19150224 - En svensk krigsfånge i Ryssland. 1879
19150224 - Fårösund. 1856
19150224 - Flickor som elever på Visby gymnasium? 1878
19150224 - Från hamnen. 1894
19150224 - Från landsbygden. Östergarn. 1997
19150224 - Från sjön. 1810
19150224 - Genom auktion 1830
19150224 - Hästhållningen för officerare vid armén. 1806
19150224 - Kriget. 1959
19150224 - Landshöfdingskan Thérése Rydin 1667
19150224 - Lösöreauktion. 1717
19150224 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 1793
19150224 - Passagerarelista. 1624
19150224 - Ronehamn. 2154
19150224 - Senaste nyheterna från kriget. 1936
19150224 - Syd-Sveriges Assuransförening 1846
19150224 - Tack. L. P. QVIBERG. 1899
19150224 - Temperatur och lufttryck 1974
19150224 - Till ord. poliskonstapel 1883
19150224 - Till vik. folkskollärare 1950
19150224 - Ur dagens post. 1966
19150225 - Ång. Klintehamn, 1682
19150225 - Arbetareföreningens Biografteater. 1982
19150225 - Auktion å virke och ved 1852
19150225 - Beviljadt odlingslån. 1715
19150225 - Borgenärerna 1723
19150225 - Deltagande. ANNA JOHNSON. 1679
19150225 - Domkapitlet 1551
19150225 - En lönefråga. 1462
19150225 - Förhöjd krigsaflöning. 1691
19150225 - Från landsbygden. Halla. 1854
19150225 - Från landsbygden. Mellersta Gotland. 1684
19150225 - Från landsbygden. Norrlanda. 1849
19150225 - Från landsbygden. Sanda. 1798
19150225 - Från sjön. 1732
19150225 - Gotlands sedlighetsförening 1771
19150225 - Inskrifningsrevisionen 1523
19150225 - Kriget. 1735
19150225 - Lysning 1552
19150225 - Ny tandläkare. 1675
19150225 - Påfven ber för freden. 1706
19150225 - Såsom rymmare 1598
19150225 - Sirius 2004
19150225 - Temperatur och lufttryck 1738
19150225 - Till telegrafkommissarie 1584
19150225 - Tyska pansarkryssaren Blücher i sjunkningsögonblicket. 1900
19150225 - Ur dagens post. 1865
19150225 - Visby Bio 2000
19150226 - Anställnings- och afskedspremier. 1628
19150226 - Auktion å rotfrukter. 1683
19150226 - Auktion å rundtimmer och ved i Helvi. 1877
19150226 - Auktion å virke och ved i Veskinde. 1701
19150226 - Auktion i Helvi. 1749
19150226 - Auktion vid Ålarfve i Roma. 1463
19150226 - Auktion vid Ammor i Mästerby. 1700
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Ardre. 1679
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Eskelhem. 1531
19150226 - Auktion vid Fjells i Endre. 1602
19150226 - Auktion vid Kyrkebys i Hangvar. 1519
19150226 - Auktion vid Mariedal i Etelhem. 1688
19150226 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 1555
19150226 - Auktion vid Slees i Boge. 1573
19150226 - Auktion vid Tungelbos i Levide.l 1556
19150226 - Auktion vid Valla i Klinte. 1628
19150226 - Dagens postbåt 1454
19150226 - Död. Nils Peter Eriksson. 1648
19150226 - En utställning 1585
19150226 - Fastlandspost 1585
19150226 - Födda. 1666
19150226 - Från artillerikåren. 1681
19150226 - Från landsbygden. Rute. 1669
19150226 - I och om kriget. 1567
19150226 - Kriget. 1733
19150226 - Kungörelse. 1928
19150226 - Lösöreauktion. 1587
19150226 - Passagerarelista. 1527
19150226 - Senaste Nyheterna från kriget. 1602
19150226 - Tack. Jansson. 1587
19150226 - Temperatur och lufttryck 1751
19150226 - Till öfverstelöjtnant 1695
19150226 - Tingstäde landstormsförenings 1695
19150226 - Ur dagens post. 1820
19150226 - Venia 1968
19150227 - Anslag till skogsdikning. 1572
19150227 - Arbetareföreningens Biografteater. 1902
19150227 - Auktion vid Annexen i Sundre. 1716
19150227 - Dagens Nyheters Köbenhavnsfotograf 1590
19150227 - Död. Emelia Maria Augusta. 1671
19150227 - En bräckt skena 1759
19150227 - Ett understöd af 425 kr. 1647
19150227 - Föreatåndaretjänsten 1502
19150227 - Från domkapitlet. 1800
19150227 - Från landsbygden. Fleringe. 1700
19150227 - Från sjön. 1534
19150227 - frih. A. G. A. Leijonhufvud. 1599
19150227 - Gotlands tegelbruksaktiebolag 1964
19150227 - Kriget. 1799
19150227 - Militärbefälhafvaren på Gotland 1742
19150227 - Naturskydd. 1746
19150227 - Passagerarelista. 1752
19150227 - Sjuttiosex år 1609
19150227 - Tack. LILY. 1627
19150227 - Temperatur och lufttryck 1810
19150227 - Tidigare post. 1574
19150227 - Till jordbrukskonsulent 1692
19150227 - Till skogsodling af kalmarker 1800
19150227 - Ur dagens post. 1885
19150227 - Vinterpostfarten. 1326