Visa # 
Rubrik Träffar
19150102 - Af vinterpostbåtarna 707
19150102 - Auktion vid Vallbys i Hogrän. 732
19150102 - Begrafning 720
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 2040
19150102 - Deltagande. AMANDA NILSSON. 730
19150102 - Död. Båtel Larsson. 695
19150102 - Död. Carl Jakob Wigström. 727
19150102 - Död. Ida Nathorst. 696
19150102 - Död. Kristina Elisabeth Dahlgren. 697
19150102 - Död. Matilda Johanna Odman. 714
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 2791
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 2478
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 2836
19150102 - Folkskolinspektören 683
19150102 - Förlofning 641
19150102 - Från landsbygden. Vamlingbo. 697
19150102 - Från sjön. 2527
19150102 - Hemse. 773
19150102 - I D. B. V:s sparbank 667
19150102 - I härvarande kronohäkte 691
19150102 - Kriget. 674
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 2098
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 1811
19150102 - Riksbanksvinsten 663
19150102 - Senaste nyheterna från kriget. 680
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 1625
19150102 - Till häradsdomare 646
19150102 - Till underlöjtnanter 620
19150102 - Tulluppbörden 643
19150102 - Visby. Det nya året 1738
19150104 - A. S. Frykman. 1617
19150104 - Ändring af Valars fyr. 1560
19150104 - Ändtligen kyla. 1553
19150104 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 696
19150104 - Auktion vid Kvie i Hangvar. 644
19150104 - Auktion vid Myrungs i Linde. 624
19150104 - Borgenärerna 609
19150104 - Britternas klockboj 1861
19150104 - Död. Gabriella Wahlberg. 598
19150104 - Död. Ivar Klafver. 647
19150104 - Död. Jacob Otto Jacobsson. 587
19150104 - Död. Jakob Niklas Söderberg. 577
19150104 - Död. Jakob Zakarias Friström. 561
19150104 - Död. Karl Johan Hultqvist. 556
19150104 - Död. Petter Kristian Lindström. 558
19150104 - Död. Rdolf Frykman. 598
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 1610
19150104 - Ett minornas offer ? 1470
19150104 - Fastighets- och lösöreauktion. 579
19150104 - Fatigvårdsstyrelsen 600
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1601
19150104 - Förbud mot flundrefiske 1592
19150104 - Från landsbygden. Vall. 1543
19150104 - Från sjön. 1458
19150104 - Hafvet ger åter. 1534
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 1445
19150104 - Kriget. 574
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 1458
19150104 - Militärbrefkortens användning. 1450
19150104 - Passagerarelista. 1506
19150104 - Rådstupredikan 2848
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 1279
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 2861
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 1291
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 1279
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 1178
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 1315
19150104 - Till statsgeologer 1223
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 1233
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 1213
19150104 - Visby Biografteater. 665
19150105 - Död. Eva Söderberg. 532
19150105 - Död. Frans Vilhelm Pettersson. 543
19150105 - Död. Julia Olivia Jakobsson. 534
19150105 - Död. Karl Arvid Lundgren. 544
19150105 - Död. Maria Elisabeth Dahlberg. 556
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 1186
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 1144
19150105 - Fältkrigsrätt 1152
19150105 - Festen inleddes med ps. 55, 1212
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1475
19150105 - Från landsbygden. Bunge. 579
19150105 - Från landsbygden. Hablingbo. 589
19150105 - Från landsbygden. Hall. 572
19150105 - Julbjudning för de fattiga 548
19150105 - Lysning 579
19150105 - Nya släktnamn. 1285
19150105 - Prosit Neujahr! 578
19150105 - Senaste nyheterna från kriget. 577
19150105 - Sextiett år 1292
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 1219
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 1295
19150105 - Sliteångaren Othem, 1301
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 1384
19150105 - Tack för godt arbete. 1438
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 1914
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 6252
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 2947
19150107 - A. A. Leatz död. 2516
19150107 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 847
19150107 - Båtarna. 8892
19150107 - Död. Axel Arvid Leatz. 851
19150107 - Död. Maria Kristina Mathilda Wedin. 665
19150107 - Död. William Gustaf Adolf. 665
19150107 - Entreprenadauktion 854
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 7489
19150107 - Förlofningar. 2896
19150107 - Från hamnen. 1554
19150107 - G. Wahlberg död. 1474
19150107 - I Konkurs 2033
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 6071
19150107 - Kriget. 875
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 1550
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 4062
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 1465
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 1376
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 2259
19150107 - Räntesatser i Aktiebolaget Gotlands bank 568
19150107 - Sällskapet D. B. V. 1203
19150107 - Senaste nyheterna från kriget. 597
19150107 - Sirius Biografteater. 647
19150107 - Sjuttio år 1188
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 1704
19150107 - Som andre lärare 1619
19150107 - Söndagsskolfest 1216
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 3000
19150107 - Student- och realskolexamina. 1188
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 1186
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 2381
19150107 - Tillkännagifvande. 900
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 5356
19150107 - Vid inställelse 1508
19150107 - Vintern har kommit. 1255
19150107 - Visby Biografteater. 657
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 1409
19150108 - Auktion å skog i Veskinde. 605
19150108 - Auktion vid Marpis å Fårö. 594
19150108 - Auktion vid Skote i Lojsta. 548
19150108 - Borgenärerna 521
19150108 - Bröllop 551
19150108 - Död. Engela Catharina Enström. 542
19150108 - Död. Katarina Elisabeth Andersson. 521
19150108 - Död. Katharina Elisabeth Sandström. 513
19150108 - E. Maddison 495
19150108 - Exekutiv auktion. 507
19150108 - Extra provinsialläkaretjänsten 521
19150108 - Falholmen fridlyst område. 522
19150108 - Fältskjutning om vandringsprisen 605
19150108 - Fastighets- och lösöreauktion. 506
19150108 - Födde och döde i Visby. 541
19150108 - Förbud. 558
19150108 - Från landsbygden. Stånga. 1622
19150108 - Från sjön. 1209
19150108 - Genom exekutiv auktion, 616
19150108 - Hamnarna. 538
19150108 - Hedersgåfva. 587
19150108 - Kriget. 527
19150108 - Mazettis 525
19150108 - Passagerarelista. 1326
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 1182
19150108 - Stettinångaren »Stockholms» förolyckande. 600
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 1219
19150108 - Vinterväder. 625
19150108 - Visby torgpris. 551
19150109 - Allmänna läroverken. 1541
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 1160
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 1125
19150109 - Död. Anna Cristina Laurentina Ahlberg. 531
19150109 - Död. Johan Fredrik Boman. 599
19150109 - Död. Katarina Elisabet Medquist. 615
19150109 - Drätselkammaren 1117
19150109 - F. K. P. R. i Visby 1200
19150109 - Från landsbygden. Helvi. 569
19150109 - Från sjön. 1200
19150109 - Jordfästning. Major Leatz. 555
19150109 - Kriget. 578
19150109 - Med Ansökan 1151
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 1297
19150109 - Mönstring förrättas 530
19150109 - På sin 70-årsdag 1219
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 1162
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 1169
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 1139
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 1134
19150109 - Senaste nyheterna från kriget. 565
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 1235
19150109 - Smörmarknaden. 1197
19150109 - Stadsfullmätige 557
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 1148
19150109 - Tyska trupper 603
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 1233
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 1174
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 1169
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 1157
19150109 - Vintervädret fortfar 1111
19150111 - Årsdagar. 1217
19150111 - Död. Gösta Sigvard Eugen. 569
19150111 - En anslående julfest 1123
19150111 - Fastlandsbeväringen 1144
19150111 - Från hamnen. 1133
19150111 - Från sjön. 1197
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 1205
19150111 - Hastigt dödsfall. 1110
19150111 - Jordfästning 1139
19150111 - Kriget. 534
19150111 - Länsstyrelsen. 1155
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 1151
19150111 - När sparbössorna tömdes. 1110
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 1124
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 1044
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 1108
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 1138
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 1051
19150111 - Senaste nyheterna från kriget. 545
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 1203
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 1083
19150111 - Slädparti 1145
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 1065
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 1135
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 1046
19150111 - Till grafvens frid 1134
19150111 - Till landtmannaskolan 1459
19150111 - Töväder med regn och slask 1279
19150111 - Tyska soldatgrafvar vid Gent. 567
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 1209
19150112 - Deltagande. ELLEN FRYKMAN. 558
19150112 - Död. Carolina Wiman. 538
19150112 - Död. Emma Johnna Lovisa Lindström. 543
19150112 - Död. Karl Emil Hylander. 511
19150112 - Död. Nils Nilsson. 545
19150112 - Entrepremadauktion 574
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 1177
19150112 - Från sjön. 1158
19150112 - Kaffebjudning 1177
19150112 - Kälkbacksåkningen 1270
19150112 - Kriget. 560
19150112 - Major Leatz griftefärd 1300
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 1249
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 1362
19150112 - Rättegångs- och Polissaker. 643
19150112 - Senaste nyheterna från kriget. 571
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 1276
19150112 - Slädföret 1078
19150112 - Tingspredikan 1151
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 1150
19150112 - Världshistoriska gestalter. 582
19150113 - Afliden åldring. 1271
19150113 - Allm. läroverken. 1101
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 1184
19150113 - Arfsynd, 1231
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 1122
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 1134
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 1143
19150113 - Död. Johan Gotthard Andersson. 581
19150113 - Död. Niklas August Sigrén. 553
19150113 - Död. Anna Sandberg. 549
19150113 - Död. Eugenia Albertina Bernhardina Muldin. 556
19150113 - Domkapitlet 1099
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 1084
19150113 - Falskt alarm 1135
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 1125
19150113 - Från hamnen. 1216
19150113 - Från landsbygden. Viklau. 1112
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 1140
19150113 - I sitt 60:de år 1131
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 1040
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 1096
19150113 - Interpellation. 1116
19150113 - Kriget 541
19150113 - Landtmannavecka 1118
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 1126
19150113 - Minfaran. 1151
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 1098
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 1216
19150113 - Passagerarelista. 1092
19150113 - Senaste nyheterna från kriget. 537
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 1131
19150113 - Som instruktör 1130
19150113 - Stadsfullmäktige 1122
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 1135
19150113 - Tack. Ivar Klafver. 546
19150113 - Telegramportot nedsättes. 1122
19150113 - Temperatur och lufttryck 525
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 1078
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 1109
19150113 - Till vice ordförande 1082
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 1179
19150114 - Död. Albertina Katarina Aronson. 536
19150114 - Död. Anna Sandberg. 534
19150114 - Död. Olivia Jakobina Thomsson. 530
19150114 - Död. Per Gastaf Bernhard Rettig. 524
19150114 - Ett godt slädfölje 1101
19150114 - Från sjön. 1160
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1382
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 583
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 1168
19150114 - Kriget. 521
19150114 - Lagfart 1138
19150114 - Landstormskurserna. 1092
19150114 - Neutralitetsvakten. 1203
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 1109
19150114 - Passagerarelista. 1129
19150114 - Rapphönsen 1131
19150114 - Senaste nyheterna från kriget. 509
19150114 - Sirius Biografteater. 1120
19150114 - Sirius Biografteater. 578
19150114 - Temperatur och lufttryck 1332
19150114 - Till riksdagen 1193
19150114 - Tjänstledighet 1178
19150114 - Vedboden 1148
19150114 - Vintersporten i Visby 1125
19150114 - Visby Biografteater. 1146
19150114 - Visby Biografteater. 610
19150114 - Visby friförsamling 1157
19150116 - Ångf. Klintehamn 1122
19150116 - Ett biografdrama, 1151
19150116 - Hamndirektionen 1159
19150116 - I den interimistiska turtabellen 1079
19150116 - Julafton på krigsskådeplatsen. 494
19150116 - Kriget. 575
19150116 - Mellan lif och död 1177
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 1138
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 1205
19150116 - Red. af G. A 1118
19150116 - Sårade belgiska soldater 515
19150116 - Senaste nyheterna från kriget. 517
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 1097
19150116 - Tack. Augusta Leatz. 488
19150116 - Temperatur och lufttryck 1093
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 1093
19150116 - Venia 1112
19150116 - Vid folk- och småskolorna 1122
19150116 - Vid Visby högre flickskola 1120
19150118 - 85 år. 1142
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 1069
19150118 - Åter natturer? 1080
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 1038
19150118 - Död i främmande land. 1189
19150118 - En ansökan om anslag 1114
19150118 - Ett svagt tecken 1074
19150118 - Femtio år 1159
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 1079
19150118 - Från landsbygden. 1126
19150118 - Från Stenkyrka 1119
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 1068
19150118 - I första förslagsrummet 1155
19150118 - Konkursernas antal 1092
19150118 - Neutralitetsvakten. 1106
19150118 - Ny skolkökskurs 1140
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 1140
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 1119
19150118 - Pensionsmöte 1063
19150118 - Prästerligt förordnande. 1058
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 1014
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 1070
19150118 - Som inspektör 1161
19150118 - Till ordförande 1078
19150118 - Till sjukbesökare 1101
19150118 - Vintern har åter knäppt till 1069
19150119 - Anbud å åkande landtbrefbäring 564
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 1051
19150119 - Deltagande. KRISTIAN. 519
19150119 - Död. Anna Margareta Jakobsson. 493
19150119 - Död. Anna Serafia Nilsson. 530
19150119 - Död. Jakob Niklas Nilsson. 468
19150119 - Död. John Jakob Mauritz Wiman. 479
19150119 - Död. Kristian Wahlberg. 505
19150119 - Död. Olof Larsson. 524
19150119 - E. o. kommunalstämma 1058
19150119 - En nioårig gosse, 1045
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 1045
19150119 - Från de af jordskalfvet i Italien 506
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 1045
19150119 - Kriget. 488
19150119 - Minfaran utanför Landsort 1066
19150119 - Munhygienens betydelse 1036
19150119 - Neutralitetsvakten. 1029
19150119 - Olycksfall i halkan. 1048
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 1090
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 1157
19150119 - Senaste nyheterna från kriget. 505
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 1103
19150119 - Stipendium. 1070
19150119 - Temperatur och lufttryck 1046
19150119 - Till ordförande 1147
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 1075
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 1096
19150119 - Venia 1150
19150119 - Vikarie 516
19150120 - Apoteken. 1118
19150120 - Auktion å Bara gård i Etelhem 522
19150120 - Deltagande. ANNA SANDBERG. 497
19150120 - Död. Carl Johan Cederlund. 504
19150120 - Död. Elisabet Katarina Lindbom. 480
19150120 - Död. Katharina Olivia Rudin. 516
19150120 - Död. Maria Kristina Ehrin. 477
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 1032
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 1087
19150120 - Femtio år 1067
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 1097
19150120 - Förlofning 1029
19150120 - Från landsbygden. 1038
19150120 - Från sjön. 1136
19150120 - Genom offentlig auktion 556
19150120 - I aktiebolagsregistret 1294
19150120 - Kriget. 532
19150120 - Lysning till äktenskap 1053
19150120 - Mossodlare på Gotland 1017
19150120 - Offentlig auktion. 506
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 1007
19150120 - Omslag i vädret 1047
19150120 - Postverket. 1265
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 1467
19150120 - Senaste nyheterna från kriget. 526
19150120 - Sjuttiotre år 1115
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 1013
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 1028
19150120 - Stor Auktion 487
19150120 - Stor varuauktion i Lärbro. 546
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 1076
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 1012
19150121 - Apoteket i Hemse 1104
19150121 - Ättling af gamla Gotland 1039
19150121 - Audiens hos konungen 1051
19150121 - Död. Knut August Arnelius. 501
19150121 - En högtidlig begrafning 1072
19150121 - Fältkrigsrätt 1089
19150121 - Folkskoleväsendet. 1024
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 1028
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 1024
19150121 - Från domkapitlet. 1040
19150121 - Från hamnen. 1056
19150121 - Från Sjön. 1005
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1113
19150121 - Halkan 1056
19150121 - Hundskatt 487
19150121 - Ingen nämvärd förändring 1046
19150121 - Jordfästningen 1094
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 1064
19150121 - Kriget. 501
19150121 - Passagerarelista. 999
19150121 - Rikstelefonen 1044
19150121 - Senaste nyheterna från kriget. 490
19150121 - Silferbröllop 1128
19150121 - Sirius Biografteater. 569
19150121 - Skolrådet 1030
19150121 - Slite. 1098
19150121 - Sliteångaren Othem, 1008
19150121 - Som extra polisman 1075
19150121 - Tack. BERNHARD RETTIG. 481
19150121 - Tjänstledighet 1090
19150121 - Venia 1065
19150121 - Vinterpostföringen. 993
19150121 - Visby Biografteater. 548
19150122 - Antagligen Olympiska spel 1916. 490
19150122 - Auktion 499
19150122 - Auktion å virke och ved. 485
19150122 - Auktion vid Runne i Sanda. 499
19150122 - Auktion vid Svie i Alfva. 500
19150122 - Bonniers månadshäften 990
19150122 - Deltagande. J. N. MYRSTEN. 462
19150122 - Död. Båtel Thomasson. 462
19150122 - Död. Johan Petter Ferdinand Cedervall. 456
19150122 - Död. Katarina Magdalena Pettersson. 463
19150122 - Död. Olof Kurt August. 469
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 1064
19150122 - Extra skolmöte 483
19150122 - Födde och Döde i Visby. 487
19150122 - Från hamnen. 1037
19150122 - Genom auktion, 497
19150122 - Genom offentlig auktion, 542
19150122 - Hamnuppbörden 1024
19150122 - I här förda föreningsregister 504
19150122 - Knut Arnelius 1020
19150122 - Kriget. 504
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 1035
19150122 - Militärbefälhafvaren 964
19150122 - På Visbybiografen 1052
19150122 - Senaste nyheterna från kriget. 521
19150122 - Skogsauktion. 521
19150122 - Tänk på småfåglarna! 1041
19150122 - Temperatur och lufttryck 977
19150122 - Till sekreterare 1050
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 994
19150122 - Ur dagens post. 515
19150122 - Venia 1041
19150123 - Arbetareföreningens 1034
19150123 - Auktion i Buttle. 510
19150123 - Auktion. 528
19150123 - Dagens postbåt 1086
19150123 - Domkapitlets yttrande 1073
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 1003
19150123 - Fårösunds framtid. 1065
19150123 - Femtio år 1043
19150123 - För utevaro 1099
19150123 - Gotlands missionsförening 995
19150123 - Kriget. 498
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 1066
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 1019
19150123 - Passagerarelista. 988
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 1018
19150123 - Senaste nyheterna från kriget. 485
19150123 - Temperatur och lufttryck 1039
19150123 - Tyska härförare. 490
19150123 - Ur dagens post. 499
19150123 - Vinterpostfarten. 953
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 1043
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 1091
19150125 - Borgenärerna 542
19150125 - Bröderna Gullbergs 1098
19150125 - Deltagande. Helge. 469
19150125 - Död. Anna Katharina Lorentina Hansson. 455
19150125 - Död. Bernhardina Katarina Kristina Berg. 452
19150125 - Död. Carl Johan Carlsson. 442
19150125 - Död. Josefina Katarina. 476
19150125 - Död. Sofia Adelina Ahlberg. 481
19150125 - Dödsfall. 1179
19150125 - För lösdrifveri 1066
19150125 - Från hamnen. 1218
19150125 - Från landsbygden. Atlingbo. 1038
19150125 - Genom auktion 505
19150125 - Högre allmänna läroverket. 991
19150125 - Konkursärende. 1082
19150125 - Kriget. 469
19150125 - Legala notiser. 484
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 1045
19150125 - På 50-årsdagen 1009
19150125 - Sällskapet G. G. 1026
19150125 - Senaste nyheterna från kriget. 484
19150125 - Skogsauktion. 484
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 1039
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 1151
19150125 - Slädföret 1027
19150125 - Som adjungerad ledamot 1140
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 1039
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 1090
19150125 - T. f. växelprotestant. 1072
19150125 - Temperatur och lufttryck 1108
19150125 - Visby skyttegille 1061
19150125 - Visby teater 1021
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 960
19150126 - Årsfest 1097
19150126 - Bilder från krigsskådeplatserna. 490
19150126 - Död. Anna Sofia Maria. 470
19150126 - Från landsbygden. Sanda. 1096
19150126 - Från Sjön. 1069
19150126 - Halare än någonsin 1105
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 1087
19150126 - Kriget. 481
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 1045
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 1051
19150126 - På villande haf. 1026
19150126 - Senaste nyheterna från kriget. 478
19150126 - Temperatur och lufttryck 953
19150126 - Ur dagens post. 479
19150126 - Visbybion 1016
19150127 - A-klassarnas krigslön. 1083
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 1098
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 1136
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 1020
19150127 - Död. Carl Procopée. 471
19150127 - Död. Hans Petter Holmér. 496
19150127 - Död. Helena Johansson. 462
19150127 - Död. Lars Johan Olsson. 434
19150127 - Död. Nils Petter Olsson. 445
19150127 - Död. Oskar Mattsson. 465
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 1038
19150127 - En häst stupade 1031
19150127 - Ett rikligt snöfall 992
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 1051
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 1051
19150127 - Femtio år 1069
19150127 - Förre telegrafdirektören 1427
19150127 - Från hamnen. 1340
19150127 - Från landsbygden. Väte. 1331
19150127 - Genom offentlig auktion 722
19150127 - Halkan i våra gator 1043
19150127 - Hälsovårdsnämden 1240
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 1087
19150127 - Kejsar Wilhelm 664
19150127 - Kriget. 629
19150127 - Offentlig auktion. 668
19150127 - Passagerarelista. 1237
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 991
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 1022
19150127 - Postverket. 1258
19150127 - Senaste nyheterna från kriget. 454
19150127 - Som chefläkare 1260
19150127 - Svea hofrätt 1360
19150127 - Temperatur och lufttryck 1148
19150127 - Ur dagens post. 661
19150127 - Vedauktion. 672
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 1123
19150128 - Auktion å virke och ved 482
19150128 - Deltagande. ANNA ARNELIUS. 427
19150128 - Död. August Olofsson. 628
19150128 - Död. Carl Procopée. 643
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 1012
19150128 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 496
19150128 - Femtio år 1263
19150128 - Från landsbygden. Hogrän. 1259
19150128 - I här förda handelsregister 642
19150128 - I och omkring kriget. 444
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 1077
19150128 - Kriget. 633
19150128 - Passagerarelista. 1222
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1014
19150128 - Senaste nyheterna från kriget. 422
19150128 - Sjökaptenssociteten 1047
19150128 - Temperatur och lufttryck 1005
19150128 - Till hospitalsläkare 1061
19150128 - Till kronoarrendator 1208
19150128 - Tjänstledighet 1204
19150128 - Vid inställelse 1234
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 1009
19150129 - Auktion. 613
19150129 - Borgenärerna 609
19150129 - Dagsbåten, 555
19150129 - Död. Karolina Elisabeth. 548
19150129 - Död. Maria. 613
19150129 - Död. Petter Olof Pettersson. 584
19150129 - Efterlysta 1179
19150129 - Fältkrigsrätt, 584
19150129 - Fastighetsauktion. 406
19150129 - Femtio år 1174
19150129 - Femtio år fylde 572
19150129 - Femtiofem år 376
19150129 - Födde och döde i Visby. 402
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 1207
19150129 - Från landsbygden. Levide. 1175
19150129 - Genom auktion 386
19150129 - Genom offentlig auktion. 352
19150129 - Gotlandskyrkornas brandförsäkringsvärde 388
19150129 - Hemse. För hembygdens försvar. 536
19150129 - Herrar Hvitbetsodlare. 453
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 988
19150129 - Kriget. 556
19150129 - Landshöfding Roos 548
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 974
19150129 - Senaste nyheterna från kriget. 391
19150129 - Sjökaptenssociteten 1184
19150129 - Stor Auktion 597
19150129 - Temperatur och lufttryck 921
19150129 - Till hospitalsläkare 935
19150129 - Till kronoarrendator 1131
19150129 - Tjänstledighet 1155
19150129 - Ur dagens post. 580
19150129 - Vedauktion. 569
19150129 - Vid inställelse 1141
19150129 - Vigsel 554
19150130 - Aflagd examen. 1133
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 1262
19150130 - Död. Jakob Elof Jakobsson. 610
19150130 - Död. Rosa Carlsson. 542
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 929
19150130 - Fångtransport 1094
19150130 - Från ordensvärlden. 975
19150130 - Kriget. 534
19150130 - Officerssalong i en tysk skyttegraf. 537
19150130 - Passagerarelista. 1116
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 900
19150130 - Pensionskonferens 1161
19150130 - Räfskinnen 1141
19150130 - Senaste nyheterna från kriget. 360
19150130 - Temperatur och lufttryck 931
19150130 - Till kapten 1132
19150130 - Till två månaders fängelse 983
19150130 - Ur dagens post. 509
19150130 - Val af tillfälliga utskott 1045
19150130 - Vinterpostfarten. 1160
19150130 - Visby Biografteater. 375
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 957
19150201 - Arbetareföreningens Biografteater. 499
19150201 - Arbetareföreningens föreläsningar. 461
19150201 - Årets skjutprogram faststäldt. 290
19150201 - Auktion. 473
19150201 - Död. Catarina Christina Åhlin. 454
19150201 - Död. Catharina Margreta Nilsson. 481
19150201 - Död. Clara Cecilia. 437
19150201 - Död. Jakob Nicklas Pettersson. 354
19150201 - Död. Johanna Elisabeth Nyström. 309
19150201 - Död. Lars Petter Qviberg. 435
19150201 - En hemsk olyckshändelse 354
19150201 - Fältskjutning. 271
19150201 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 328
19150201 - För i värnpliktslagen 284
19150201 - Från hamnen. 424
19150201 - Gotlands militärförening 405
19150201 - I D. B. V:s sparbank 400
19150201 - I härvarande kronohäkte 405
19150201 - I sitt 70:de år 393
19150201 - Kriget. 409
19150201 - Legala notiser. 394
19150201 - Lönetillskott till vikarier 299
19150201 - Officerarnas fältskjutningsförbund 259
19150201 - Om förläggande af passions gudstjänsterna 401
19150201 - Passagerarelista. 408
19150201 - Post en timme tidigare på middagen 271
19150201 - Rättegångs- och Polissaker. 281
19150201 - Senaste nyheterna från kriget. 288
19150201 - Skenfärden utför Högklint. 399
19150201 - Skogsauktion. 318
19150201 - Temperatur och lufttryck 280
19150201 - Uppskofvet med järnvägen Tingstäde-Fårösund. 289
19150201 - Utnämningarna på kejsar Wilhelms födelsedag. 279
19150201 - Visborgs fältridtklubb 397
19150201 - Visby Biografteater. 391
19150201 - Visby koloniträdgårdsförening u. p. a. 378
19150202 - Död. Lars Jakobsson. 401
19150202 - Dödsfall. 373
19150202 - En trefligt slädparti 423
19150202 - Femtio år 437
19150202 - Förestående chefskifte 369
19150202 - Från landsbygden. Östergarn. 435
19150202 - Jordfästning. Clara Bolin. 327
19150202 - Kriget. 442
19150202 - Passagerarelista. 1016
19150202 - Senaste nyheterna från Kriget. 369
19150202 - Sliteångaren Othem 442
19150202 - Stor Auktion 443
19150202 - Temperatur och lufttryck 310
19150202 - Till folkekollärare 313
19150202 - Till löjtnant 274
19150202 - Ur dagens post. 399
19150202 - Väghinder. 414
19150202 - Våra biografer 348
19150202 - Vinterpostfarten. 364
19150202 - Visbyafdelningen af nykterhetsfolkets sjukkassa 266
19150203 - Ändrad afgångstid för postbåtarna. 353
19150203 - Auktion. 373
19150203 - Dagens postbåt, 344
19150203 - Deltagande. AHLGREN. 267
19150203 - Död. Amanda Olofsson. 350
19150203 - Död. Gertrud Katharina Pettersson. 371
19150203 - Död. Rudolf Wahlström. 342
19150203 - En tolfårig flicka på äfventyr. 298
19150203 - Ett telefonsamtal i underjorden. 311
19150203 - Ett vilddjur i människohamn. 306
19150203 - Från landsbygden. Linde. 388
19150203 - Från landsbygden. Sanda. 393
19150203 - Hotande olyckstillbud under slädparti. 313
19150203 - K. m:t har bifallit 410
19150203 - Kriget. 422
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 941
19150203 - Ordinarie barnmorsketjänsten 472
19150203 - Passagerarelista. 373
19150203 - Senaste nyheterna från kriget. 323
19150203 - Sjuttio år 363
19150203 - Som adjungerad ledamot 366
19150203 - Temperatur och lufttryck 285
19150203 - Tingstäde sockens sparbank 303
19150203 - Tulluppbörden 331
19150203 - Tyskarna framför Warschau. 291
19150203 - Ur dagens post. 353
19150203 - Vedauktion i Vestkinde. 352
19150203 - Vid den förnyade ansökningstidens utgång 293
19150203 - Visborgs fältridtklubbs vintertäflingar 286
19150203 - Visby hamn skall skyddas mot minor. 275
19150204 - Barnmorskornas pensionsanstalt. 285
19150204 - Borgenärerna 343
19150204 - Ded skadade återstäld. 317
19150204 - Ett Liliewalchskt resestipendium 368
19150204 - För första gången i elden. 943
19150204 - Från hamnen. 376
19150204 - Från sjön. 344
19150204 - Katastrofen på Älfsborgsfjorden. 310
19150204 - Kriget. 303
19150204 - Läkaren vid kronohäktet 261
19150204 - Om en landsman med artistiska anlag, 269
19150204 - Senaste nyheterna från kriget. 275
19150204 - Sjuk- och begrafningskassan I. H. 264
19150204 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 280
19150204 - Sjuttiofem år 255
19150204 - Skarpskjutning med kanoner 269
19150204 - Tack. Carolina Zetterqvist. 307
19150204 - Temperatur och lufttryck 263
19150204 - Till sysslomän 248
19150204 - Vinterpostfarten. 276
19150205 - Ång. Åhus dödslista 272
19150205 - Auktion å skog. 322
19150205 - Auktion. 297
19150205 - Deltagande. AXEL BOLIN. 239
19150205 - Död. Jakob Olsson. 287
19150205 - Död. Niklas Peter Båtelsson. 291
19150205 - Egnahemslägenheter till salu. 334
19150205 - En läkare med generals rang. 256
19150205 - En soldat med 97 sår. 283
19150205 - Fältkrigsrätt, 274
19150205 - Fältskjutning 287
19150205 - Femtio år 290
19150205 - Födde och döde i Visby. 267
19150205 - För automobiltrafik tillåtna vägar 267
19150205 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 270
19150205 - Fornfynd. 326
19150205 - Från landsbygden. Burs. 354
19150205 - Från landsbygden. Hellvi. 323
19150205 - Från landsbygden. Västergarn. 292
19150205 - Genom auktion, 288
19150205 - Kriget. 292
19150205 - Läkarekåren. 304
19150205 - Lösöreauktionen vid Tibbles i Hejdeby. 322
19150205 - Lösöreauktionen. 339
19150205 - Lotsångaren Vega, 328
19150205 - Mobiliseringstjänst som sjötjänst. 326
19150205 - Offentlig auktion. 390
19150205 - Passagerarelista. 918
19150205 - Senaste nyheterna från kriget. 355
19150205 - Tack. HELENA JOHANSSON. 297
19150205 - Temperatur och lufttryck 296
19150205 - Till grafvens frid 300
19150205 - Tysk härförare. 304
19150205 - Ur dagens post. 290
19150205 - Utnänningsrykte. 287
19150205 - Våra biografer 295
19150205 - Värnpliktiges indelning i klasser. 283
19150205 - Vinterpostfarten. 311
19150205 - Visby Beklädnadsaffär. 327
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 933
19150206 - Ång. Hansa, 326
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 943
19150206 - Död. Anna Sofia Karolina Wiberg. 361
19150206 - Död. Olof Godman. 341
19150206 - En festdag 310
19150206 - En hälsofarlig begrafningfplats. 298
19150206 - Ett understöd 340
19150206 - Fälttjänstöfningar 296
19150206 - Förlofning 279
19150206 - Från landsbygden. Kräklingbo. 292
19150206 - Från sjön. 246
19150206 - Gotlands fångvårdsförening 277
19150206 - Hemse och Roma rullföringaområden 331
19150206 - Hvilka vägar drifva minorna? 286
19150206 - I Sitt 65:te år 311
19150206 - Inskrivning av värnpliktiga 381
19150206 - Karl Johansfondens räkenskaper. 283
19150206 - Kriget. 317
19150206 - Passagerarelista. 939
19150206 - Senaste nyheterna från kriget. 326
19150206 - Skogsauktion. 301
19150206 - Stor Auktion 296
19150206 - Temperatur och lufttryck 281
19150206 - Till organist och folkskollärare 270
19150206 - Ur dagens post. 278
19150206 - Venia 259
19150206 - Vid fältkrigsrättens 284
19150208 - Antalet emigranter 234
19150208 - Auktion. 288
19150208 - Död. Johanna Olivia Tingström. 296
19150208 - Död. Lars Emil Eugen Levedahl. 294
19150208 - Död. Maria Charlotta Johanna Edman. 280
19150208 - Ett statsanslag af 100 kr. 266
19150208 - Fältskjutning. 277
19150208 - Från landsbygden. Ardre. 303
19150208 - Från landsbygden. Österby. 280
19150208 - Från sjön. 275
19150208 - Genom auktion 303
19150208 - Genom offentlig auktion 274
19150208 - I första förstagsrummet 255
19150208 - I konkurs 286
19150208 - Kriget. 295
19150208 - Med afseende å de äldre årsklasser 292
19150208 - Passagerarelista. 930
19150208 - Prof för lediga domkyrkoorganistbefattningen 340
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 901
19150208 - Senaste nyheterna från kriget. 343
19150208 - Små sår... 329
19150208 - Snöplogen måste fram. 305
19150208 - Temperatur och lufttryck 284
19150208 - Till ordförande i inskrfningsnämderna 277
19150208 - Vakansförordnande 276
19150208 - Visborgs fältridtklubb. 252
19150208 - Visby kyrkotidning. 284
19150208 - Visby stadsmission 270
19150209 - Borgenärerna 337
19150209 - Död. Carolina Augusta Lindbom. 277
19150209 - Död. Kristina Katrina Olivia Kolmodin. 302
19150209 - En nöjenas renässans synes 281
19150209 - Från landsbygden. Sanda. 270
19150209 - Från sjön. 241
19150209 - Kriget. 278
19150209 - Krigsbilder. 314
19150209 - Långvarig hvilotid. 290
19150209 - Många processer. 298
19150209 - På grund af snötjocka 314
19150209 - Postverket. 335
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 998
19150209 - Senaste nyheterna från kriget. 319
19150209 - Temperatur och lufttryck 311
19150209 - Vid inställelsen 313
19150210 - Ansvarsfrihet 300
19150210 - Återkalladt beslut om markinköp. 297
19150210 - Auktion å utsädeskorn. 282
19150210 - Auktion i Josef Häggs konkurs. 265
19150210 - Begravning. EMIL LEVEDAHL. 274
19150210 - Dagens postbåt, 246
19150210 - Död. Carolina Louisa Björkegren. 301
19150210 - Död. Emma Margaretha Bolin. 262
19150210 - Död. Holger Elis Nordahl. 227
19150210 - Död. Johanna Maria Wilhelmina Larsson. 256
19150210 - Död. Sofia Jakobina Bergvall. 297
19150210 - E. MADDISON 236
19150210 - Fångarnas användande till jordbruksarbete. 265
19150210 - För värnpliktiga att beakta. 273
19150210 - Förlängd tjänstledighet på grund af sjukdom 300
19150210 - Från sjön. 264
19150210 - Gotlands skytteförbunds verksamhet 337
19150210 - Hemse. 278
19150210 - Holger E. Nordahl död. 312
19150210 - I aktiebolagsregistret 274
19150210 - I sitt sjuttionde år 285
19150210 - Infäste 242
19150210 - Kriget. 246
19150210 - Kulspruteförsöken. 252
19150210 - Läkarekåren. 258
19150210 - Offentlig auktion 263
19150210 - Pilodling för korgflätning. 228
19150210 - Rektorsförordnande 251
19150210 - Skogsauktion. 261
19150210 - Stadsfullmäktige 243
19150210 - Temperatur och lufttryck 268
19150211 - Den fallne landstormsmannens sista färd. 280
19150211 - Död. Holger Elis Nordahl. 301
19150211 - En värnpliktsfråga af intresse. 245
19150211 - Från sjön. 229
19150211 - Fransk härförare. 241
19150211 - Hemse. 251
19150211 - Kriget. 262
19150211 - Krigsbilder. 251
19150211 - Kustartilleriets indelning. 279
19150211 - Lagfart 240
19150211 - Senaste nyheterna från kriget. 267
19150211 - Som lagfaren ledamot 270
19150211 - Som tillfälligt biträde 265
19150211 - Temperatur och lufttryck 251
19150211 - Till suppleant för ordföranden 274
19150211 - Upphandling af Proviantartiklar. 281
19150212 - Auktion å skog. 275
19150212 - Auktion å ved i Hejdeby. 278
19150212 - Auktion vid Botes i Etelhem. 298
19150212 - Auktion vid Kroks i Tofta. 279
19150212 - Auktion vid Loggarfve i Klinte. 250
19150212 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 275
19150212 - Auktion vid Sigsarfve i Viklau. 269
19150212 - Auktion vid Skogs i Mästerby. 300
19150212 - Auktion vid Wahle i Stenkyrka. 304
19150212 - Den hälsofarliga kyrkogådensutvidgningen i Hangvar. 299
19150212 - Död. Annie Charlotta Josefina. 307
19150212 - Död. Ida Maria Elisabet Hagvall. 262
19150212 - Domkapitlet har bifallit 329
19150212 - Fältskjutning 255
19150212 - Födde och Döde i Visby. 256
19150212 - Föreningen för understöd 252
19150212 - Från landsbygden. När. 337
19150212 - Kriget. 259
19150212 - Lärbro Skyttegille 325
19150212 - Lösöreauktion vid Marielund, Vestinde. 317
19150212 - Lösöreauktion. 301
19150212 - Mästerskyttens sista färd.ek 339
19150212 - Offentlig auktion. 318
19150212 - Passagerarelista. 983
19150212 - Passionsgudstjänsternas förläggande till aftnarna. 360
19150212 - Sagan om Lojsta slott. 340
19150212 - Senaste nyheterna från kriget. 304
19150212 - Sjuttiotre år 316
19150212 - Taxeringsnämnden för Visby stad 268
19150212 - Temperatur och lufttryck 306
19150212 - Till befälharvare 302
19150212 - Två nya arbeten 263
19150212 - Uppbördsstämmor 297
19150212 - Ur dagens post. 304
19150212 - Utarrendering af Stenkyrka pastorsboställe. 347
19150212 - Vinterpostfarten. 278
19150212 - Vinterturer. 286
19150212 - Visby biografens 404
19150212 - Visby friförsamlings ungdomsförening 365
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 945
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 1542
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 949
19150213 - Dagens postbåt, 914
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 1390
19150213 - En allvarsam olycka, 1036
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 1324
19150213 - Fartygsauktion. 1018
19150213 - Fodret får bortföras. 1460
19150213 - Från de östra slagfälten. 1118
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 1168
19150213 - Från sjön. 963
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 1507
19150213 - Hjältegrafvar 981
19150213 - I styrelsen 907
19150213 - Karl Liljeborg, 935
19150213 - Kriget. 1182
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 1203
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 927
19150213 - Postkontoret i Visby 933
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 958
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 1096
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 979
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 1187
19150213 - Student- och realskoleexamina. 1014
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 1029
19150213 - Temperatur och lufttryck 975
19150213 - Till insamlingen för belgierna 1508
19150213 - Till ordförande 965
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 1323
19150213 - Upprop. 1069
19150213 - Visby-Bios 1033
19150215 - Afsked 1017
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 1343
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 1000
19150215 - Böndagar 1916. 1313
19150215 - Död. Arvid Jansson. 1041
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 895
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 1120
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 1384
19150215 - Från odlingslånefonden 1066
19150215 - Gotlands biodlaretörening 1022
19150215 - Historien om de förtennade 949
19150215 - Högre allmänna läroverket. 933
19150215 - Hospitalen. 973
19150215 - Hvems är kofferten? 980
19150215 - I krigsskolans officerskurs 943
19150215 - I urarfva konkurs 1011
19150215 - Inställelse 1048
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 1041
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 1075
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 1496
19150215 - Passagerarelista. 1047
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 1082
19150215 - Rektorsförordnande 942
19150215 - Sökande till en notarietjänst 936
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 887
19150215 - Tack. Emil Levedahl. 1310
19150215 - Till folkskollärare 943
19150215 - Till kommendörkapten 944
19150215 - VÄTE, 13 febr. 974
19150215 - Vid första förhöret 950
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 933
19150215 - Vid skolköket i Visby 929
19150215 - Vinterbåtarna. 933
19150215 - Visby Varpklubb 967
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 838
19150216 - Dagens postbåt 934
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 881
19150216 - Död. Nils Per Ohlsson. 1394
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 905
19150216 - EKE, 15 februari. 961
19150216 - Fridlysningstid 976
19150216 - Kollekt 1044
19150216 - Passagerarelista. 967
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 926
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 965
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 946
19150216 - Temperatur och lufttryck 932
19150216 - Till revisor 947
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 921
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 1034
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 938
19150217 - Det var ingen mina. 989
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 954
19150217 - Förlofning 939
19150217 - Från hamnen. 933
19150217 - Från sjön. 970
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 893
19150217 - Gotlands nation 1117
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 920
19150217 - I aktiebolagsregistret 1055
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 976
19150217 - Passagerarelista. 952
19150217 - Postångaren Polhem 856
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 948
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 873
19150217 - Stadens markprocesser. 909
19150217 - Till sin hedersledamot 1000
19150217 - Värdefull auktion. 1034
19150217 - Venia 989
19150217 - Visby teater. 1011
19150218 - De svenska badorterna 341
19150218 - Den nordiska sjöfartens trångmål. 314
19150218 - Död. Emma Karolina Magdalena Larsson. 325
19150218 - Död. Gustaf Artur Vallentin Jacobsson. 302
19150218 - Död. Hans Petter Johansson. 302
19150218 - Enskild fältskjutning 288
19150218 - Fältkrigsrätt 282
19150218 - Femtio år 274
19150218 - Från landsbygden. Burgsvik. 335
19150218 - Från landsbygden. Garda. 300
19150218 - Från sjön. 269
19150218 - Härmed infordras 283
19150218 - Kriget. 266
19150218 - Lokalafdelningen 250 Visby 265
19150218 - Minnesgåfva. 256
19150218 - Pengar i gömmorna. 277
19150218 - Senaste nyheterna från kriget. 318
19150218 - Statsbidraget 275
19150218 - Temperatur och lufttryck 290
19150218 - Till adjungerad ledamot 332
19150218 - Till öfverstelötnant 251
19150218 - Väg- och vattenbygnaderna i länet. 360
19150218 - Venia 307
19150219 - Ång. Klintehammn 311
19150219 - Åter ett dödsfall å Visborgs slätt. 320
19150219 - Auktion å fodervaror i Buttle. 307
19150219 - Auktion å ved i Gråboskogen. 286
19150219 - Auktion vid Bingsarfve i Ardre. 307
19150219 - Auktion vid Boxarfve i Levide. 318
19150219 - Auktion vid Myrungs i Linde. 303
19150219 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 347
19150219 - Auktion vid Tenglings i Etelhem. 311
19150219 - Borgerligt äktenskap 315
19150219 - Dagens postbåt, 275
19150219 - Död. Anna Maria Nilsson. 345
19150219 - Död. Gustaf Johnson. 319
19150219 - Död. Lars Henrik John Karlsson. 382
19150219 - Död. Olof Thomsson. 350
19150219 - Enskild fältskjutning 309
19150219 - Fältkrigsrätt, 292
19150219 - Födde och Döde i Visby. 501
19150219 - Förlofning 273
19150219 - Från domkapitlet. 506
19150219 - Från sjön. 508
19150219 - Genom offentlig auktion, 486
19150219 - Gotlands fiskare. 623
19150219 - Häradshöfding af Ekenstam 276
19150219 - Kriget. 491
19150219 - Lastångaren Othem, 510
19150219 - Lösöreauktion. 479
19150219 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 515
19150219 - Neutralitetsmärket. 497
19150219 - Passagerarelista. 478
19150219 - Reserv anländ till Oxelösund. 497
19150219 - Ronehamn. 516
19150219 - Senaste nyheterna från kriget. 485
19150219 - Skarpskjutning med karbiner 543
19150219 - Smittfritt. 471
19150219 - Temperatur och lufttryck 522
19150219 - Trafikinkomsterna 470
19150219 - Ur dagens post. 489
19150219 - Värdefull auktion. 477
19150219 - Visby Bio 567
19150220 - Arbetareföreningens biograf 556
19150220 - Årsdagar. 502
19150220 - Åt Gotlands fornsal 495
19150220 - Auktion vid Annexen i Sundre. 532
19150220 - Den sista färden. 502
19150220 - Död. Harald Olof Ture. 531
19150220 - Död. Karin Lilly Wiktoria. 511
19150220 - Död. Laura Maria Sofia Lundberg. 486
19150220 - Död. Margareta Helena Cederlund. 492
19150220 - En intensiv tjocka 494
19150220 - Fartygsauktion. 504
19150220 - För värnpliktiga att beakta. 495
19150220 - Från landsbygden. Atlingbo. 521
19150220 - Från sjön. 479
19150220 - I här förda föreningsregister 308
19150220 - Kriget. 478
19150220 - Landskyrkornas uppvärmning. 496
19150220 - Major Ernst Hellgren 478
19150220 - Senaste nyheterna från kriget. 525
19150220 - Tack. CARL BERGVALL. 553
19150220 - Temperatur och lufttryck 537
19150220 - Till poststationsföreståndare 547
19150220 - Visby Beklädnadsaffär. 570
19150222 - Afsked 348
19150222 - Auktion å fodervaror i Buttle. 585
19150222 - Auktion vid Tungelbos i Levide. 573
19150222 - Den första landstormsbefälskursen på Gotland, 565
19150222 - Död. ANNA. 528
19150222 - Död. Linnea Maria Kristina. 506
19150222 - Egendomsaffär. 495
19150222 - En obemannad fiskebåt 534
19150222 - En pensionsfråga. 498
19150222 - En tysk bataljonsexpedition 586
19150222 - Ett Ödesdigert signalskott. 660
19150222 - Förbruksföreningen Visborg 656
19150222 - Från hamnen. 698
19150222 - Från landsbygden. Garda. 702
19150222 - Från sjön. 676
19150222 - Kriget. 646
19150222 - Landshöfding Roos 583
19150222 - Legala notiser. 633
19150222 - Ny skolkökskurs 592
19150222 - Passagerarelista. 680
19150222 - Rättegångs- och Polissaker. 677
19150222 - Senaste nyheterna från kriget. 675
19150222 - Tandläkareexamen 611
19150222 - Telegrafverket. 588
19150222 - Temperatur och lufttryck 646
19150222 - Till fältläkarestipendiater 612
19150222 - Till underläkare 554
19150222 - Tjockan och båtarna. 528
19150222 - Värdefull auktion. 541
19150222 - Vårtecken. 475
19150222 - Visborgs fältridtklubb 452
19150222 - Visby Bio. 568
19150222 - Visby skyttegille 575
19150223 - Auktion å rotfrukter. 496
19150223 - Död. Sofia Maria Margareta Wennerström. 527
19150223 - F. d. konteramiral J. Hägg 533
19150223 - Femtio år 587
19150223 - Från landsbygden. Anga. 580
19150223 - Från landsbygden. Sanda. 546
19150223 - Från sjön. 555
19150223 - I svenska mästerskapstäflingarna 548
19150223 - Inskrifning af värnpliktiga, 510
19150223 - Kriget. 531
19150223 - Krigsbilder. 502
19150223 - Militärbegrafning 476
19150223 - Nynäshanan höjer biljettpriserna. 517
19150223 - På epidemisjukhuset 523
19150223 - Passagerarelista. 470
19150223 - Senaste nyheterna från kriget. 468
19150223 - Temperatur och lufttryck 500
19150223 - Till vaktmästare hos länsstyrelsen 492
19150223 - Tysk härförare. 357
19150223 - Ur dagens post. 580
19150223 - Vinterpostfarten. 561
19150223 - Visby automataktiebolag 493
19150224 - Ångfartyget Klintehamn 430
19150224 - Auktion å ved och takspån 452
19150224 - Bröllop 407
19150224 - Dalhems landstormsförening 549
19150224 - Död. Alfhild Maria Björklund. 464
19150224 - Doktor E. Ekelöf, 446
19150224 - En svensk krigsfånge i Ryssland. 453
19150224 - Fårösund. 499
19150224 - Flickor som elever på Visby gymnasium? 499
19150224 - Från hamnen. 502
19150224 - Från landsbygden. Östergarn. 507
19150224 - Från sjön. 460
19150224 - Genom auktion 452
19150224 - Hästhållningen för officerare vid armén. 460
19150224 - Kriget. 427
19150224 - Landshöfdingskan Thérése Rydin 371
19150224 - Lösöreauktion. 430
19150224 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 477
19150224 - Passagerarelista. 357
19150224 - Ronehamn. 463
19150224 - Senaste nyheterna från kriget. 490
19150224 - Syd-Sveriges Assuransförening 457
19150224 - Tack. L. P. QVIBERG. 447
19150224 - Temperatur och lufttryck 460
19150224 - Till ord. poliskonstapel 476
19150224 - Till vik. folkskollärare 492
19150224 - Ur dagens post. 472
19150225 - Ång. Klintehamn, 347
19150225 - Arbetareföreningens Biografteater. 462
19150225 - Auktion å virke och ved 453
19150225 - Beviljadt odlingslån. 364
19150225 - Borgenärerna 420
19150225 - Deltagande. ANNA JOHNSON. 416
19150225 - Domkapitlet 378
19150225 - En lönefråga. 302
19150225 - Förhöjd krigsaflöning. 393
19150225 - Från landsbygden. Halla. 481
19150225 - Från landsbygden. Mellersta Gotland. 456
19150225 - Från landsbygden. Norrlanda. 489
19150225 - Från landsbygden. Sanda. 475
19150225 - Från sjön. 469
19150225 - Gotlands sedlighetsförening 390
19150225 - Inskrifningsrevisionen 350
19150225 - Kriget. 371
19150225 - Lysning 331
19150225 - Ny tandläkare. 411
19150225 - Påfven ber för freden. 436
19150225 - Såsom rymmare 388
19150225 - Sirius 488
19150225 - Temperatur och lufttryck 453
19150225 - Till telegrafkommissarie 377
19150225 - Tyska pansarkryssaren Blücher i sjunkningsögonblicket. 479
19150225 - Ur dagens post. 465
19150225 - Visby Bio 497
19150226 - Anställnings- och afskedspremier. 382
19150226 - Auktion å rotfrukter. 367
19150226 - Auktion å rundtimmer och ved i Helvi. 420
19150226 - Auktion å virke och ved i Veskinde. 382
19150226 - Auktion i Helvi. 377
19150226 - Auktion vid Ålarfve i Roma. 332
19150226 - Auktion vid Ammor i Mästerby. 429
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Ardre. 405
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Eskelhem. 336
19150226 - Auktion vid Fjells i Endre. 363
19150226 - Auktion vid Kyrkebys i Hangvar. 355
19150226 - Auktion vid Mariedal i Etelhem. 420
19150226 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 329
19150226 - Auktion vid Slees i Boge. 309
19150226 - Auktion vid Tungelbos i Levide.l 347
19150226 - Auktion vid Valla i Klinte. 361
19150226 - Dagens postbåt 363
19150226 - Död. Nils Peter Eriksson. 344
19150226 - En utställning 394
19150226 - Fastlandspost 370
19150226 - Födda. 375
19150226 - Från artillerikåren. 445
19150226 - Från landsbygden. Rute. 388
19150226 - I och om kriget. 314
19150226 - Kriget. 382
19150226 - Kungörelse. 406
19150226 - Lösöreauktion. 347
19150226 - Passagerarelista. 325
19150226 - Senaste Nyheterna från kriget. 347
19150226 - Tack. Jansson. 372
19150226 - Temperatur och lufttryck 471
19150226 - Till öfverstelöjtnant 459
19150226 - Tingstäde landstormsförenings 415
19150226 - Ur dagens post. 402
19150226 - Venia 502
19150227 - Anslag till skogsdikning. 395
19150227 - Arbetareföreningens Biografteater. 424
19150227 - Auktion vid Annexen i Sundre. 382
19150227 - Dagens Nyheters Köbenhavnsfotograf 359
19150227 - Död. Emelia Maria Augusta. 370
19150227 - En bräckt skena 455
19150227 - Ett understöd af 425 kr. 332
19150227 - Föreatåndaretjänsten 339
19150227 - Från domkapitlet. 448
19150227 - Från landsbygden. Fleringe. 317
19150227 - Från sjön. 316
19150227 - frih. A. G. A. Leijonhufvud. 368
19150227 - Gotlands tegelbruksaktiebolag 495
19150227 - Kriget. 364
19150227 - Militärbefälhafvaren på Gotland 380
19150227 - Naturskydd. 427
19150227 - Passagerarelista. 429
19150227 - Sjuttiosex år 334
19150227 - Tack. LILY. 363
19150227 - Temperatur och lufttryck 472
19150227 - Tidigare post. 341
19150227 - Till jordbrukskonsulent 352
19150227 - Till skogsodling af kalmarker 401
19150227 - Ur dagens post. 461
19150227 - Vinterpostfarten. 316