19150213 - Postkontoret i Visby

Postkontoret i Visby

hålles från och med morgondagen öppet under följande tider å dagen, nämligen hvardagar såsom hittills kl. 8-7 samt sön- och helgdagar kl. 9-10 och 3-5.Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36