19150213 - Till insamlingen för belgierna

Till insamlingen för belgierna

af 6 november halva hrr O. Lagergren, Mellings i Eksta, och metodistpastor Emil Söderberg i Klintehamn insändt, den förre kr. 18:47 och den senare kr. 101:50, som insamlats på, de resp. orterna.Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36