19150213 - Visby-Bios

Visby-Bios

storslagna program
Utom lagens gränser
gifves söndag sista gången.

Söndag kl. 3 och 4 e. m. populära
Barn- och familjeföreställningar
efter särskildt utvaldt program.Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36