19150104 - Ett minornas offer ?

Ett minornas offer ?

Enligt till härvarande tyska konsulat ingånget meddelande har i Stettin hemmahörande ångaren ”Stockholm” 18 december afgått ifrån Lübeck med destination till Königsberg utan att sedermera hafva afhörts på något sätt. Rederiet hemställer därför, att hvar och en, som på Gotlands kuster till äfventyrs finner något föremål, hvilket kan tänkas hafva tillhöra denna ångare, ville lämna tyska konsulatet i Visby noggrann beskrifning därå. Enligt hvad vi inhämtat hafva en del slipers samt en rödmålad skeppslucka ilandflutit vid Slite. Huruvida dessa föremål tillhöra ”Stockholm” är ännu ej utrönt. Ångaren som mäter 806 reg.-ton är bygd i Rostock 1878 och tillhör Neue Dampfercompagnie i Stettin.


Gotlands Allehanda
Måndagen 4 januari 1915
N:r 2