19150104 - Hafvet ger åter.

Hafvet ger åter.

I lördags förmiddag hittades i Själviken liket af fiskaren Olof Gardell från Svartdal i Gammalgarn, hvilken som bekant var ett af de fyra offer, som under stormnatten till 14 sistlidne november kräfdes af hafvet utanför östkusten af Gotland.
Liket var nästan alldeles naket. Under kroppens rullning i hafvet hade kläderna, utom stöflarne, så godt som fullständigt afslitits, men kroppen företedde dock inga vidare skador.Gotlands Allehanda
Måndagen 4 januari 1915
N:r 2