19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst,

Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst,

som skall anordnas under förra delen af innevarande år, skola en subalternofficer och en yngre sergeant vid Gotlands infanterregemente beordras.


Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3