19150105 - Sliteångaren Othem,

Sliteångaren Othem,

kapten Gust. Myrsten, på resa från Gäfle till Sevilla, passerade i går Hälsingborg för kolning.


Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3