19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda.

Telegram till Gotlands Allehanda.

Bråddöd.
Mariefred, 6 jan. F. d. stationsinspektor Axel Blidberg träffades i dag på förmiddagen strax efter det han anländt till kyrkan för att öfvervarahögmässogudstjänsten af hjärtslag och var efter en kort stund död. Han var nära 82 år gammal. Blidberg, som ursprungligen var sjökapten, kom såsom många andra inom hans kår att öfvergå till järnvägstjänst, när statsbanorna på sin tid började byggas och trafikeras. Han blef först stationsinspektor vid Fåglavik och därefter i Upsala, där han tjänstgjorde i öfver ett tjugotal år och där han gjorde sig allmänt omtyckt som den hedersman han var.
Efter pensionsålderns inträdande bosatte han sig först i Norrtelje, men slog sig senare ner i det idylliska Mariefred, där han tillbringat de senaste 10-15 åren.
Hansörjes närmast af tvänne döttrar.


Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4