19150107 - Som andre lärare

Som andre lärare

vid folkhögskolan i Hemse under en månads tjänstledighet för fil. kand. J. Jeppsson, som inkallats till krigstjänstgöring är extra läraren vid folkhögskolan i Gamleby fil. stud. Harald Hansson förordnad.Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4