19150108 - Passagerarelista.

Passagerarelista.

Med Polhem från Nynäs 8 jan.: Ing. Blom, kapten Wijkström, hrr Wetterstedt, Hägglund, Ek, Klintberg, Lundin, Karlsson; 6 däckspassagerare.


Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5