19150109 - Med Ansökan

Med Ansökan

om ett resestipendium å 350 kr. har folkskolläraren E. F. S. Söderdal i Lau inkommit till domkapitlet.Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6