19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna.

Passionsgudstjänsterna på aftnarna.

Kyrkoh. K. J. Kjellner har till domkapitlet inkommit med anhållan om tillstånd att under år 1915 och tills vidare hålla passionsgudstjänsterna i Garda pastorat på aftonen.Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6