19150109 - Skridskobanan i Blekhagen

Skridskobanan i Blekhagen

står nu färdig att mottaga sina unga gäster och öppnas för första gången i morgon.Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6