19150111 - Sök ej arbete i Tyskland!

Sök ej arbete i Tyskland!

Svenska konsulatet i Berlin har i telegram till utrikesdepartementet tillrådt svenska arbetare att icke söks arbete i Tyskland, så framt de icke behärska tyska språket och äro innehafvare af cirka 100 mark för uppehåll därstädes och eventuell återresa till hemlandet.Gotlands Allehanda
Måndagen 11 januari 1915
N:r 7