19150111 - Till landtmannaskolan

Till landtmannaskolan

i Hemse tillstyrker landtbruksstyrelsen ett statsanslag af 4,000 kr.


Gotlands Allehanda
Måndagen 11 januari 1915
N:r 7