19150113 - I sitt 60:de år

I sitt 60:de år

ingår i morgon läroverksadjunkten Sigurd Bolin i Upsala (gotl.).Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9