19150113 - Som instruktör

Som instruktör

vid den här på Gotland nu påbörjade kursen för utbildning i kulsprutetjänst har beordrats kaptenen vid artilleristaben J. E. E. Lindnér.Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9