19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet

Till ledamöter i beredningsutskottet

återvaldes hrr Carl Bolin, Hellgren, Wallér, Ekman, Gerdén de Jounge och Danielson.
Till deras suppleanter utsågos hrr Svedman, Jansson och Nils Pettersson. Stänkröster tillföllo hrr Sam Larsson, N. P. Swensson, Stålhandske, Holmqvist, Berggren m. fl.Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9