19150114 - Rapphönsen

Rapphönsen

ha det klent med kosten i år. På flera ställen ha de några dagar visat sig ända framme vid bostäderna för att se sig om efter något ätbart. Den hjälp, de behöfva, är, att man bortskaffar å något lämpligt ställe den hårda snöskorpan, som nu täcker marken. En otröskad hafrekärfve, placerad i ett törnsnår eller bland enar, är också en vänlighet, som de sentera.Gotlands Allehanda
Torsdagen 14 januari 1915
N:r 10