19150114 - Till riksdagen

Till riksdagen,

som början i morgon, uppreste i morse de på Gotland bosatta riksdagsmännen hrr P. A. Forssman, Karl Larsson i Bondarfve, Karl Kahlström i Lilla Atlings och Aug. Lingström i Klintehamn.Gotlands Allehanda
Torsdagen 14 januari 1915
N:r 10