19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam

Häradshöfding Th. af Ekenstam har af första kammarens högerparti, nationella partiet, återvalts till ledamot af förtroenderådet, och godsägare Jespersson har återvalts till d:o af andrakammarhögern, landtmanna- och borgarpartiet.
Hr Karl Larsson i Bondarfve har valts till samma partis kassör.Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915