19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas

Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas härvarande lokalafdelning hade årsmöte igår afton och beviljade ansvarsfrihet för förvaltningen under 1914 samt utsåg till ordförande för 1915 snickare Karl Bergström, till sekreterare mek.-arb. Emil Jupiter och till kassör stadsgevaldiger K. J. Ahlqvist.Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915