19150118 - Som inspektör

Som inspektör af gymnastikundervisningen vid de för folkundervisningen afsedda, under folkskoleöfverstyrelsens inseende ställa läroanstalterna har för innev. år major Ernst Hellgren förordnats inom Gotlands och Södertörns inspektionsområde utom de delar, som tillhöra Upsala och Strängnäs stift.Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915