19150119 - Rättegångs- och Polissaker.

Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
(Allekvia 18 januari.)

För snatteri tilltalade belgiske undersåten Mauritz Gyselink skulle idag inställas genom åklagarens försorg, men hade ej kunnat anträffas. Han har troligen farit till sitt land igen.
Domstolen meddelar yttrande vid nästa sammanträde.

Fylleri. Värnpliktige O. G. Andersson fr. Södertelje hade uppträdt öfverförfriskad i Slite och tilltalats af allm. åklagaren. Han nekade vid förre rättegångstillfället och uteblef idag. Vittnen hördes emellertid, som itsordade, att A. vid omstämda tillfället varit onykter och våldsam och satt eig till motärn då han skulle omhändertagas af fjärdingsman. Målet uppsköts till 15 mars.

För samma förseelse stod landstormsmannen Anton Aug. Person från Skäggs i Veskinde tilltalad. Han erkände, att han varit full, men ej å offentlig plats, och företedde bevis, att han för fylleriet varit internerad i militärhäkte, hvarför han ansåg det orättvist att för samma förseelse ”åka in” en gång till. Åkl. erhöll uppskof till 15 febr. för att styrka sina påståenden.

Skogsåverkan skall Karl Andersson Kanalen i Lummelunda ha gjort sig skyldig till på Skäggs A.-B. tillhörig mark i det han afhuggit och bortfört för 20 kr. skog. Svar. har påstått, att han ej vetat annat än att marken tillhörde Kambs i Lummelunda. Nu marken tillhör Skäggs. Målet öfverlämnades med yrkande om ansvar från åklagarens sida, hvaremot målsägaren ej hade något yrkande.

Öl-lust i Slite. Fru Sofia Bingmark, gästgifvaregården i Slite, åtalad vid novembersammanträde för olaga ölförsäljning, uteblef då, men var nu tillstädes genom ombud, som erkände, att förseelsen begåtts, men att detta skett, emedan svar. vore så gammal att hon ej kunde öfvervaka tjänarnas åtgöranden. Åkl. invände däremot, att svar. nu stod för tredje gången tilltalad för samma förseelse.
Utslag 15 februari.Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 januari 1915
N:r 14