19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut.

Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut.

Telefonkabeln till fastlandet ligger, enligt hvad civilministern meddelar i statsrådsprotokollet till sin hufvudtitel i årets statsverksproposition, färdig i England, men dess nedläggande kan ej ske så länge kriget varar.Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 januari 1915
N:r 14