19150120 - Förlofning

Förlofning

har tillkännagifvits mellan apotekaren A. J. Enequist, gotl. och fröken Sigrid Elisabeth Thernström, dotter till aflidne köpmannen U. J. Thernström i Holmsjö och hans maka.Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15