19150120 - I aktiebolagsregistret

I aktiebolagsregistret

har införts följande uppgift rörande Gotlands nya tegelbruksaktiebolag, hvars styrelse har sitt säte i Visby: Å aktiekapitalet har inbetalts sammanlagdt 32,850 kronor. Full betalning har erlagts för 328 aktier med 32,800 kronor.Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15