19150120 - Olyckshändelserna i halkan.

Olyckshändelserna i halkan.

Från lasarettet har idag meddelats oss, att det nu konstaterats, att läroverksadjunkten, d:r N. E. Johansson vid det olycksfall, som genom halkan i måndags drabbades honom å S:t Hansplan, råkat afbryta vänstra lårbenet, men i öfrigt undgått några skador.Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15