19150121 - Från Sjön.

Från Sjön.

Enligt telegram till rederiet har Stockholmsångaren Sven Renström, som nyligen strandade i Kärmsundet i Kristianiafjorden på måndagen losstagits, sedan en del af lasten lossats.Gotlands Allehanda
Torsdagen 21 januari 1915
N:r 16