19150121 - Passagerarelista.

Passagerarelista.

Med Polhem från Nynäs 20 jan.: Grossh. Rahm (2), löjtnant Bäckman, hrr Andersson, Fagerström, Larsson, Tingström, Johansson, Frykberg; fru Pettersson; frknr Andersson, Svensson; 4 däckspassagerare.Gotlands Allehanda
Torsdagen 21 januari 1915
N:r 16