19150121 - Från hamnen.

Från hamnen.

Inkomnet fartyg: ång. Milos, kapten Pyk, från England, stenkol.


Gotlands Allehanda
Torsdagen 21 januari 1915
N:r 16