19150121 - Ingen nämvärd förändring

Ingen nämvärd förändring

har ännu inträdt i den på lasarettet vårdade gårdskarlen Per Nilsson tillstånd. Han ligger fortfarande så godt som medvetslös – det är nu på åttande dygnet – och sväfvar följaktligen ännu mellan lif och död.Gotlands Allehanda
Torsdagen 21 januari 1915
N:r 16