19150121 - Venia

Venia

att biträda med gudsjänsternas upphållande i Östergarns pastorat söndagarna 24 och 31 innevarande januari samt i Vänge pastorat tills vidare under nästkommande februari och mars månader har lämnats teol. stud. Karl Söderberg från Visby.Gotlands Allehanda
Torsdagen 21 januari 1915
N:r 16