19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet.

Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet.

Med anledning af det utaf fiskeritillsyningsmannen lotslöjtnant K. P. Kullander på sin tid väckta förslaget om viss ändring af tiden för flundrefiske med anglar och grimnät har länsstyrelsen nu faststält ändrad lydelse af § 1 i hittills med afseende härå gällande bestämmelser. Paragrafen i fråga lyder numera sålunda:
Flundrefiske med anglar och grimnät är förbjudet från och med 1 januari till 16 juni.
Under ingen tid af året må flundrefiske bedrifvas med så kallad flundrenot.
Nät etc. - - - - - - - tillstånd.Gotlands Allehanda
Torsdagen 21 januari 1915
N:r 16