19150123 - Dagens postbåt

Dagens postbåt,

ångfartyget Hansa, har försenats något af tjocka, som hela dagen legat lätt lägrad öfver hafvet härutanför. Båten var dock inne strax efter kl. 2 e. m.Gotlands Allehanda
Lördagen 23 Januari 1915