19150125 - På 50-årsdagen

På 50-årsdagen

i fredags blef auditör Ludvig Åman i Stockholm lifligt uppvaktad från skilda håll. Bland dem som genom telegram eller öfverlämnande af blommor och minnesgåfvor hyllade jubilaren märktes ett stort antal klienter jämte släktingar och vänner.Gotlands Allehanda
Måndagen 25 januari 1915
N:r 19