19150125 - Som adjungerad ledamot

Som adjungerad ledamot

af domkapitlet har prosten, teol. d:r J. Odin i Dalhem kallats och förordnats till sammanträdet 27 januari.Gotlands Allehanda
Måndagen 25 januari 1915
N:r 19