19150125 - Sällskapet G. G.

Sällskapet G. G.

hade i lördags afton å stadshotellet sitt första sammanträde för året. Därvid ägde presidentskifte rum, i det att den för året utsedde ordföranden, stadsfogde Carl Lindström, nu tillträdde sin funktion.
Efter sammanträdet, som var ganska talrikt besökt, följde ett animeradt samkväm.Gotlands Allehanda
Måndagen 25 januari 1915
N:r 19