19150125 - T. f. växelprotestant.

T. f. växelprotestant.

Under den tid folkskolläraren Aug. Lingström af riksdagsgöromål är förhindrad att verkställa växelprotester i Klintehamn, har handl. Edv. Snöbohm förordnars att verkställa sådana protester därstädes.Gotlands Allehanda
Måndagen 25 januari 1915
N:r 19