19150125 - Visby teater

Visby teater

har förhyrts af Carl Engdahls sällskap under tiden 9-14 instundande februari, se där en nyhet som helt visst skall glädje alla teatervänner i vår goda stad.Gotlands Allehanda
Måndagen 25 januari 1915
N:r 19