19150127 - Passagerarelista.

Passagerarelista.

Med Hansa från Stockholm och Nynäs 26 jan.: Hrr Mattsson, Karlsson, Björkvall med fru, Gustafsson, Danielsson, Westring, Andersson, Lindbom, Bergström, Hult; frknr Thunberg, Gustafsson, Paulsson, Olsson, Skogberg; 1 däckspassagerare.


Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21