19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag

Beträffande Burs handelsaktiebolag,

hvars styrelse har sitt säte i Burs socken af Gotlands län, har anmälts till aktier tecknats och till fullo inbetalts, hvarigenom aktiekapitalet ökats med 1,450 kronor.Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21