19150127 - En fastighet som ingen vill ha.

En fastighet som ingen vill ha.

För tredje gången på en ganska kort tid har den till 1,000 kr. saluvärderade fastigheten 1/32 mtl. Stymnäs i Sproge, tillhörig Anton Andersson, Hellinge i Sjonhem, i dag utbjudits på exekutiv auktion å landskansliet härstädes. Något anbud å egendomen afgafs icke heller denna gång, hvadan fastigheten förblef osåld.Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21