19150127 - Exekutivt försåldes i middags

Exekutivt försåldes i middags

å landskansliet härstädes hemmansäg. H. P. Hanssons fastigheter 85/768 mtl. och 5/768 mtl. Stora Hallvards i Silte, som för 1,500 kr. inropades af hemmansäg. Konrad Hansson, Hallvards i nämda socken. Fastigheterna äro saluvärderade till sammanlagdt 3,300 kr.Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21